Skip to main content
08 01 2016 | 10:39

Τα νέα σχέδια της ΕΛΒΙΖ από τον διευθυντή της, Βασίλη Χαλκίδη

ΕΛΒΙΖ - Πλατύ, συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Δ/Σ κο Βασίλη Χαλκίδη

Η ΕΛΒΙΖ AE θεωρείται σήμερα το διαμάντι της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Ημαθία. Συμβάλει στην αναπτυξη της περιοχής, τόσο με την απασχόληση ανθρωπίνου δυναμικού όσο και με την απορρόφηση αγροτικών προιόντων.Αρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική κτηνοτροφία και παράδοση, παράγει εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφές, που δραστηριοποιούν στον υψηλότερο βαθμό τις παραγωγικές δυνατότητες των ζώων, βελτιώνοντας την ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων και μέσω αυτών την ποιότητα της διατροφικής μας αλυσίδας.

Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της ΕΛΒΙΖ κ.Βασίλη Χαλκίδη, στο γραφείο του στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Πλατέος και μιλήσαμε εφ΄ολης της ύλης.

DSC07409

Η συμβολή ΕΛΒΙΖ στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας μεγάλη, θα θέλαμε να μάθουμε την ιστορική διαδρομή της εταιρίας, το σήμερα και το αύριο.

Πράγματι, η συμβολή της ΕΛΒΙΖ στο χθες της ελληνικής κτηνοτροφίας, περισσότερο στο σήμερα και πολύ περισσότερο στο αύριο είναι και θα είναι καθοριστική. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1963. Λειτουργεί από το 1969 με δύο εργοστάσια παραγωγής Ζωοτροφών, στο Πλατύ Ημαθίας και από το 1993 στο Πετροχώρι Ξάνθης. Στόχος μας, να προσφέρουμε πάντα στον Έλληνα κτηνοτρόφο εξαιρετικής ποιότητας ισορροπημένες και υγιεινές ζωοτροφές, που να δραστηριοποιούν στον υψηλότερο βαθμό τις παραγωγικές δυνατότητες των ζώων, βελτιώνοντας και την ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων αλλά και το κόστος παραγωγής τους.

IMG_1233

Η ΕΛΒΙΖ είναι εταιρία ελληνικών συμφερόντων;

Η ΕΛΒΙΖ είναι μια καθαρά ελληνική εταιρία με ανοδική πορεία. Μέχρι το 2011 είχε βασικό μέτοχο την Αγροτική Τράπεζα. Τον Φεβρουάριο του 2012 το 99,9% των μετοχών της εξαγοράστηκε από τον όμιλο ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. Εμείς παρά τις δύσκολες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, συνεχίζουμε παρά την γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος, να επενδύουμε και να δραστηριοποιούμαστε στην χώρα μας. Προχωρούμε με σταθερά βήματα.Σήμερα η εταιρεία μας λειτουργεί σαν ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο, σεβόμενη την παράδοση της ΕΛΒΙΖ στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, που την καταξίωσαν στη συνείδηση του Έλληνα κτηνοτρόφου.

Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών είναι ελληνικές ή εισαγόμενες;

Ο όμιλος ΕΥΡΟΦΑΡΜ ΑΕ είναι πρωτοπόρος στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, με καθετοποιημένη παραγωγή στο χώρο της κτηνοτροφίας, προς όφελος του Έλληνα αγρότη-κτηνοτρόφου, αλλά και της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας. Η παραγωγή των πρώτων υλών δηλαδή, του σιταριού, του καλαμποκιού, της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας, γίνεται εδώ,στη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, με συμβολαιακή γεωργία και με την πλήρη υποστήριξη των γεωπόνων του ομίλου μας.

Αρα καθοριστική σημασία δίδεται από την ΕΛΒΙΖ στην ποιότητα της πρώτης ύλης. Υπάρχουν διαδικασίες πιστοποίησης των πρώτων υλών;

Τα προϊόντα μας παράγονται με εξασφαλισμένη τη χρήση πρώτων υλών, πιστοποιημένων με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα ποιότητας, της ολοκληρωμένης διαχείρισης και επιπλέον πιστοποίηση για πρώτες ύλες απαλλαγμένες από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τις επικίνδυνες αφλατοξίνες για τα ζώα και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό τον τομέα. Ούτε ένα κιλό σιτάρι δεν γίνεται δεκτό χωρίς να ελεγχθεί αυστηρά.

IMG_1235

Οι ζωοτροφές σας καλύπτουν όλη την γκάμα της ζωικής παραγωγής επαγγελματικής και χωρικής;

Με σκοπό την πλήρη υποστήριξη του κτηνοτρόφου σε θέματα διατροφής και όχι μόνο, η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στην εκτροφή των ζώων και παρέχει μία ευρεία γκάμα προϊόντων, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως και αξιόπιστα οι διατροφικές ανάγκες κάθε βιολογικής περιόδου των ζώων.

IMG_1236

Υπάρχει συμβουλευτική υπηρεσία της εταιρίας σας για τους κτηνοτρόφους – πελάτες σας;

Βέβαια. Η διατροφή των ζώων αποτελεί έναν πολύ κρίσιμο τομέα στον οποίο η ΕΛΒΙΖ συμβάλει ουσιαστικά. Σε πλήρη εναρμονισμό με τις εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις σχετικά με την διατροφή των ζώων, παρέχουμε στον Έλληνα κτηνοτρόφο αξιόπιστες διατροφικές λύσεις για όλες τις βιολογικές περιόδους των ζώων, βοηθώντας έτσι στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος κατά την τελική αξιοποίηση των ζώων για γαλακτοπαραγωγή ή κρεατοπαραγωγή. Επιπλέον αυτών υπάρχει και κτηνιατρική υποστήριξη από εμάς.

IMG_1239

Τι εννοείτε λέγοντας κτηνιατρική υποστήριξη;

Παρέχουμε κτηνιατρική υποστήριξη στους πελάτες μας προκειμένου να διασφάλιστεί η υγεία του ζωικού κεφαλαίου και η μεγιστοποίηση των αποδόσεων των ζώων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτίμηση της υγείας των ζώων και παρέχονται κτηνιατρικές συμβουλές, με κύρια έμφαση στη πρόληψη νοσημάτων. Επιπλέον κάνουμε και ζωοτεχνικό έλεγχο στα ζώα, με στόχο την εκτίμηση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων και την επιλογή του καταλληλότερου προϊόντος. Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική υποστήριξη των κτηνοτρόφων και στη διαρκή ενημέρωσή τους για θέματα που αφορούν την υγεία και τις αποδόσεις των ζώων τους. Η υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρίας, μεταφέρεται στο σχεδιασμό εξαιρετικών και ταυτόχρονα καινοτόμων προϊόντων. Ο εργαστηριακός έλεγχος της καλής ποιότητας των τελικών προϊόντων γίνεται καθημερινά στο άρτια εξοπλισμένο χημείο της εταιρείας. Ταυτόχρονα παρέχουμε την δυνατότητα για προσαρμογή των προϊόντων της εταιρείας μας στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών.

IMG_1244

Υπάρχουν συνεργασίες στον τομέα της συμβουλευτικής με πανεπιστημιακά ή φορείς του εξωτερικού;

Συνεργαζόμαστε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα με την Κτηνιατρική σχολή, με τον Ιταλικό κολοσσό Ferrero Mangini και με άλλους ομίλους του εξωτερικού.

Μιλήσαμε για πιστοποιημένη ποιότητα ζωοτροφών, ποιοι φορείς την διασφαλίζουν;

Η ποιότητα διασφαλίζεται και με την εφαρμογή συστήματος ISO 22000,ΙSO 9001 και 14001. Οι προσπάθειες εντείνονται στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ασφάλειας των ζωοτροφών που παράγονται με το ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

IMG_1247

Με την εξαγορά της ΕΛΒΙΖ έγινε και εκσυγχρονισμός του εργοστασίου;

To εργοστάσιο είχε ανάγκη άμεσης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού με σκοπό την ενίσχυση των υποδομών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηματικότητα. Ετσι εγκαταστήσαμε στο εργοστάσιο του Πλατέος, νέα συστήματα αυτοματισμού, ρομποτικής παλέτοποίησης, καθώς και συστήματα αυτόματης, τυποποιημένης και ασφαλούς συσκευασίας και παλετοποίησης σκυλοτροφών. Ο εκσυγχρονισμός έγινε στοχεύοντας στην βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών αλλά και την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

IMG_1249

Στο χημείο, σε ποιο τομέα της διαδικασία παραγωγής γίνονται αναλύσεις;

Στο άρτια εξοπλισμένο χημείο μας επιτυγχάνουμε τις ταχύτερες και ακριβέστερες αναλύσεις. ΄Εχουμε ένα ισχυρό υψηλής απόδοσης αυτόματο αναλυτή συστατικών ζωοτροφών και πρώτων υλών. Γίνονται αναλύσεις της θρεπτικής αξίας των συστατικών, που βοηθούν την βελτιστοποίση της παραγωγής καθώς και επιβεβαίωση της ποιοτητας του τελικού προιόντος.

Η ΕΛΒΙΖ είναι δίπλα στην Ελληνική Βιομηχανία Ζαχάρεως τυχαίο;

Kαθόλου τυχαίο αφού σε μεγάλες ευρωπαικές χώρες μεγάλα εργοστάσια ζωοτροφών βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από εργοστάσια ζαχάρεως αφού έτσι εξασφαλίζουμε μέρος πρώτων υλών από τα υποπροιόντα της ζάχαρης.

Η ΕΛΒΙΖ έχει και μια επιπλέον «κοινωνική συμμετοχή» υποστηρίζει τις φιλοζωικές οργανώσεις και τα αδέσποτα σκυλάκια.

Ναι, η εταιρία μας είναι πάντα δίπλα στους πιστούς φίλους του ανθρώπου, τα σκυλιά και προσπαθεί να συμβάλει στο πρόβλημα των αδέσποτων βοηθώντας με κάθε τρόπο φιλοζωικές.

Ευχαριστούμε για την συζήτηση κ.Βασίλη Χαλκίδη. Χαίρομαι που σας γνώρισα γιατί διαπίστωσα ότι είστε άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων…

Και εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω το emvolos.gr, το μεγαλύτερο διαδικτυακό site της περιοχής, να πρωτοπορεί πάντα στην ενημέρωση. Καλή χρονιά!

Πηγή: Σίσσυ Νίκα, emvolos.gr