Skip to main content
01 08 2019 | 11:35

Spin off από τη Eurobank με σύσταση νέας εταιρείας αμιγούς τραπεζικής δραστηριότητας

Spin off από τη Eurobank με σύσταση νέας εταιρείας αμιγούς τραπεζικής δραστηριότητας

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα» ή «Eurobank» ή «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε στις 31.07.2019 το Σχέδιο Διάσπασης της Τράπεζας δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019.

Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2019. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία μετασχηματισμού (30.6.2019) και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) ιδρύεται η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος αυτής λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 3.683.244.830 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι τη μέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά Νόμο απαιτούμενης εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eurobank καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

Ορισμός νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα ή Eurobank), σε συνέχεια της από 15 Ιουλίου 2019 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής αποφάσισε στις 31 Ιουλίου 2019, την ενσωμάτωση του νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση, και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ..

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.