Skip to main content
28 03 2018 | 11:18

Επιχειρηματικές ιδέες που βγήκαν από το ερευνητικό πεδίο στην αγορά

Επιχειρηματικές ιδέες που βγήκαν από το ερευνητικό πεδίο στην αγορά

Οι επιχειρηματικοί… καρποί που απέδωσε η συνεργασία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας και το Οικοσύστημα Καινοτομίας OK!Thess παρουσιάστηκαν χθες σε σχετική συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Η συνεργασία του «τριπλού έλικα» ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο και προέκυψε από τη διαπίστωση ότι στο ΑΠΘ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις ή με τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, όπως με την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων (start up) και επιχειρήσεων τεχνοβλαστών (spin-off).

Κατά την έναρξη της συνεργασίας, τον Απρίλιο του 2017 συνδιοργανώθηκε τριήμερο σεμινάριο «Match and Develop a Startup @ Thess», για την καθοδήγηση των ομάδων με καινοτόμες ιδέες. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου.

Ακόμη στο πλαίσιο της συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν κοινές εκδηλώσεις ενημέρωσης και καθοδήγησης των ομάδων του OK!Thess καθώς και πολλές συναντήσεις ενημέρωσης και συντονισμού μεταξύ των δύο φορέων. Η συνεργασία των τριών φορέων έγκειται στην υλοποίηση δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, καθώς και δράσεων που αφορούν στην οικονομική αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων των Καθηγητών και των Ερευνητών του ΑΠΘ.

Όπως τονίστηκε, στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ΑΠΘ και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανέπτυξαν από κοινού ενέργειες αμοιβαίας πληροφόρησης, δικτύωσης, ανάδειξης και υποστήριξης ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επίσης, μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών δικτύωσης και χρηματοδότησης, ανέδειξαν καινοτόμες ιδέες και έργα Καθηγητών και Ερευνητών του ΑΠΘ.

Σε ειδική εκδήλωση στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, παρουσιάστηκαν τέσσερις ερευνητικές ομάδες από το ΑΠΘ που έκαναν πράξη την επιχειρηματική τους ιδέα, αξιοποιώντας την καθοδήγηση στελεχών του προγράμματος ΝΒG Business Seeds και συνεργαζόμενους οργανισμούς. Συγκεκριμένα:

- Η ομάδα PLiN Nanotechnology, τεχνοβλαστός του ΑΠΘ. Ειδικεύεται στην παραγωγή και τον χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων τους, για εφαρμογές σε καλλυντικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, την οικοδομική χημεία, την αγροβιοτεχνολογία και άλλους τομείς. Η ομάδα έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας και έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.

- Η ομάδα BIO2CHP, τεχνοβλαστός του ΑΠΘ. Προσφέρει σε επιχειρήσεις με οργανικά απόβλητα, όπως είναι για παράδειγμα τα οινοποιία, μια γεννήτρια, που μετατρέπει την οργανική ύλη σε χαμηλού κόστους πράσινη ενέργεια.

- Το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Στηρίζει ελληνικές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις μέσω συμβουλευτικής και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών.

- Η ομάδα Cubes Coding. Δημιούργησε την εκπαιδευτική πλατφόρμα RoboTiles, που συνδυάζει απτικά και γραφικά μέσα με ρομπότ. Στόχος της πλατφόρμας είναι η εκμάθηση προγραμματισμού σε παιδιά όλων των ηλικιών, μέσω παιχνιδιού.

Τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ, της ΕΤΕ και τoυ ΟΚ!Thess παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου.

«Ήδη προέκυψαν σημαντικά οφέλη για τους ανθρώπους που εμπλέκονται στις διαδικασίες και στηρίζονται από αυτή την Προθερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας κατά τη συνέντευξη Τύπου και παράλληλα εξήρε τις προσπάθειες του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, καθώς και του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για δράσεις καινοτομίας, Σίμου Μπενσασσών, οι οποίοι οραματίστηκαν και προώθησαν δυναμικά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο coach του OK!Thess, Δημήτρης Κουρτέσης, εξήγησε πως «το OK!Thess εστιάζει σε μια πρακτική προσέγγιση, στη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, δεν μένει στη θεωρία, αλλά μετασχηματίζεται στην πράξη, ως προϊόν αξίας με θέσεις εργασίας και γρήγορη ανάπτυξη».

«Το ΑΠΘ οφείλει να δώσει στους φοιτητές του περισσότερες εναλλακτικές διεξόδους, όπως είναι η εμπορική και επιχειρηματική εκμετάλλευση της ιδέας τους», είπε ο αντιπρύτανης Οικονομικών του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την τελευταία 5ετία το ΑΠΘ έχει υλοποιήσει 2.358 έργα βιομηχανικής συνεργασίας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από εταιρείες και ιδιώτες και ο τζίρος τους ανήλθε στα 29,3 εκατ. € (16,39% του συνολικού κύκλου εργασιών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ). Στο πλαίσιο αυτό, εκχωρήθηκαν από το Πανεπιστήμιο 22 άδειες εκμετάλλευσης (licensing) και ιδρύθηκαν 5 επιχειρήσεις/τεχνοβλαστοί. «Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει σαφώς ότι η εφαρμοσμένη έρευνα στο ΑΠΘ κερδίζει συνεχώς έδαφος και η ερευνητική δραστηριότητα των Καθηγητών και Ερευνητών του ΑΠΘ, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά. Η συνεργασία του ΑΠΘ με το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να βοηθήσει στην επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας του ΑΠΘ, αλλά και στην ανάδειξη νέων ερευνητικών ευκαιριών για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης (spin-off)», είπε ο κ. Βαρσακέλης.

Τέλος, η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου, τόνισε «την ενεργή στήριξη της Εθνικής Τράπεζας στο Οικοσύστημα Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης σε στενή συνεργασία τόσο με το Πανεπιστήμιο όσο και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο δυναμώνουμε την παρουσία μας και ενισχύουμε τις τοπικές δομές της Τράπεζας που ασχολούνται με την καινοτομία». Η κ. Τζάκου- Λαμπροπούλου ανακοίνωσε τη δημιουργία δομών υποδοχής startups στη Θεσσαλονίκη, όπου εξειδικευμένα στελέχη θα υποδέχονται και θα εξυπηρετούν νεοφυείς και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ αναφέρθηκε στο ειδικό πακέτο υπηρεσιών που δημιουργείται για την εξυπηρέτησή τους. «Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη θα έρθει από την νέα γενιά, από τις νέες επιχειρηματικές ιδέες που ξεκινούν τώρα, κατέληξε η ίδια.

Πηγή: Βάσια Μπάρμπα, voria.gr