Skip to main content
22 07 2019 | 11:52

Γενική Συνέλευση απόψε στις 19.00 στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας

Γενική Συνέλευση απόψε στις 19.00 στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, στον 1ο όροφο, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2018 - 31/12/2018 και της έκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της χρήσεως.
  • Τροποποίηση των Άρθρων 3 «ΣΚΟΠΟΣ – ΕΡΓΟ» και του Άρθρου 32 «ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ» του Καταστατικού της εταιρίας.
  • Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον ισολογισμό και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.
  • Καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018.
  • Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους, στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη.