Skip to main content
27 07 2016 | 09:58

Συνεχίζεται η συζήτηση σήμερα στη Βουλή για το νομοσχέδιο με το καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών και τον ΕΝΦΙΑ

Συνεχίζεται η συζήτηση σήμερα στη Βουλή για το νομοσχέδιο με το καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών και τον ΕΝΦΙΑ

Για σήμερα στις 10.00, έχει προγραμματιστεί η συζήτηση, καθώς και η αυθημερόν ψήφιση, του πολυνομοσχεδίου του υπ. Οικονομικών για το λαθρεμπόριο καπνού, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διατάξεις για την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών, αλλά και ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙΑ οι οποίες σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπ. Οικονομικών θα αποσυρθούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη για τον ΕΝΦΙΑ:

  • Οι απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ θα ισχύουν ακριβώς όπως και πέρυσι. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή όσοι έχουν εισοδήματα από υψηλούς τόκους.
  • Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το ύψος των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή άνεργοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, ανεξάρτητα του ύψους των τόκων που έχουν.

Παράλληλα, στην ίδια λιτή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι: «Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των πολιτών. Αυτό γίνεται επειδή παρατηρήθηκε σωρεία λαθών στις δηλώσεις των πολιτών οι οποίοι και καλούνται το επόμενο διάστημα να διορθώσουν τις δηλώσεις τους».

Έτσι η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τους δανειστές, έκρινε ότι συμφέρει να μην εφαρμοστεί η διάταξη αυτή που θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα και καθυστερήσεις στην έγκαιρη είσπραξη του φόρου και να χαθούν τα επιπλέον έσοδα που θα απέδιδε τα οποία τελικά δεν αναμενόταν να είναι και πολλά.

Η αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών

Όλοι πλέον οι αγρότες που πουλάνε τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της EE. και ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, με όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την τήρηση βιβλίων, την έκδοση αποδείξεων και την κατάθεση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Μέχρι σήμερα η ανωτέρω κατηγορία αγροτών υπαγόταν στο ειδικό καθεστώς (ακόμα και εάν ασκούσαν και άλλη οικονομική δραστηριότητα για την οποία είχαν υποχρέωση να τηρούν βιβλία) και δικαιούνταν επιστροφή φόρου με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή 3%.

Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας αντί πενταετίας που ίσχυε.

Επίσης, για παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων (προκειμένου να υπαχθούν ή μη στο ειδικό καθεστώς).

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 47 του πολυνομοσχεδίου, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μετά την συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με το οποίο γίνεται συνολικότερη αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών η οποία σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με τον ν. 2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του καθεστώτος Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος και την πλήρη εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς έχει ξεκινήσει διαδικασία έρευνας παράβασης σε βάρος της χώρας μας, εκ του λόγου ότι οι διατάξεις του άρθρου 41 για επιστροφή ΦΠΑ με συντελεστή 3% στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής που πραγματοποιούν στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις το εν λόγω καθεστώς καθίσταται πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, καθώς αποκλείονται από το ειδικό καθεστώς αγρότες που από άλλη αιτία υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων και στοιχείων και για την οποία ήδη εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς. Επίσης προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου για πωλήσεις που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, προκειμένου η αξία των εν λόγω πωλήσεων να συμπεριλαμβάνεται στο όριο των 15.000 ευρώ που αποτελεί κριτήριο για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Για περισσότερα δείτε εδώ το νομοσχέδιο και τα πρακτικά των συζητήσεων όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής.