Skip to main content
17 11 2017 | 10:59

Συμβουλές για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου, της φυτόφθορας και των πενικιλλίων στα εσπεριδοειδή

Συμβουλές για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου, της φυτόφθορας και των πενικιλλίων στα εσπεριδοειδή

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου, παρέχει αναλυτική ενημέρωση γύρω από τους εχθρούς και τις ασθένειες που πλήττουν τα εσπεριδοειδή αυτή την περίοδο.

Μύγα Μεσογείου

Διαπιστώσεις: Το Φυτοπροστατευτικό Κέντρο υπενθυμίζει ότι στους 16οC σταματά να ωοτοκεί (με εξαίρεση τις περιπτώσεις ηλιοφάνειας για αρκετές ώρες), ενώ στους 10οC σταματά η εξέλιξη αυγών προνυμφών και νυμφών.

Τρόποι προστασίας: Το έντομο αντιμετωπίζεται με την χρήση παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης ή με ψεκασμούς κάλυψης.

Οδηγίες:

α) Δολωματικοί ψεκασμοί: Άμεση έναρξη στις πρώιμες περιοχές και στις πρώιμες ποικιλίες. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανά 7 ήμερο. Στις υπόλοιπες ποικιλίες, οι δολωματικοί ψεκασμοί να αρχίσουν 10 ως 15μέρες πριν την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (σπάσιμο χρώματος).

Το δόλωμα αποτελείται από νερό, υδρολυμένη πρωτεΐνη 2% και ένα κατάλληλο εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Το ψεκαστικό υγρό να εφαρμόζεται συγκεντρωμένο με μορφή χονδρών σταγονιδίων (μπέκ χωρίς βελόνα), σε κλαδιά χωρίς καρπούς. Συνιστάται να ψεκάζεται και η τυχόν υπάρχουσα βλάστηση στην περίμετρο του κτήματος (θάμνοι, φράχτες).

Είναι περισσότερο αποτελεσματικοί εφόσον εφαρμόζονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση (συνεργασία παραγωγών).

β) Χρήση παγίδων: Άμεση ανάρτηση στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής.

γ) Ψεκασμοί κάλυψης: Ξεκινούν όταν αρχίσει η ωρίμανση των πρώτων καρπών. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται, ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα: Bιολογικά σκευάσματα με βάση τα σπόρια του μύκητα Beauveria bassiana, {Λάμντα συαλοθρίν, Μαλαθιον -7 ημέρες πριν την συγκομιδή}, {Δελταμεθρίν 30 ημέρες πριν την συγκομιδή}, {Ασεταμιπρίντ, Φοσμέτ 14 ημέρες πριν την συγκομιδή)}.

Σήψεις καρπών από φυτόφθορα (καστανή σήψη)

Οι μύκητες του γένους Φυτόφθορα, ζουν στο έδαφος (στα πρώτα εκατοστά) και τα σπόριά τους σχηματίζονται πάνω στην επιφάνεια του υγρού εδάφους. Οι σταγόνες της βροχής πέφτοντας εκτινάσσουν μολυσμένο έδαφος πάνω στους καρπούς, ιδιαίτερα σε εκείνους που βρίσκονται στις ποδιές των δένδρων.

Συνθήκες μόλυνσης: Η μόλυνση γίνεται στην επιδερμίδα των καρπών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πληγής, χρειάζεται όμως σταγόνα νερού. Οι βροχοπτώσεις και αυξημένη υγρασία ευνοούν πολύ τις μολύνσεις. Μολυσμένοι καρποί που δεν εμφανίζουν συμπτώματα μπορεί να συγκομισθούν και η ασθένεια εμφανίζεται αργότερα στα κιβώτια συσκευασίας, μεταδίδοντας τη σήψη και στους υγιείς καρπούς που ακουμπούν επάνω τους.

Οδηγίες: Η ασθένεια αντιμετωπίζεται μόνο στο χωράφι (τα μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούνται μετασυλλεκτικά δεν είναι αποτελεσματικά για μύκητες του γένους Phytophthora), με την λήψη καλλιεργητικών μέτρων και την προληπτική εφαρμογή μυκητοκτόνων για την αποφυγή των μολύνσεων.

Καλλιεργητικά μέτρα: Υποστύλωση των χαμηλών κλάδων, ώστε οι καρποί να μην βρίσκονται πολύ κοντά στο έδαφος που αποτελεί εστία μόλυνσης. Διατήρηση της χαμηλής αυτοφυούς βλάστησης, όπου αυτή δεν δημιουργεί προβλήματα. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να λερωθούν οι καρποί με χώμα. Τακτική απομάκρυνση των καρπών που έχουν πέσει στο έδαφος (χαμάδες). Αποφυγή συγκομιδής των καρπών μετά από πρόσφατη βροχή ή δροσιά.

Εφαρμογή μυκητοκτόνων: Να γίνει ψεκασμός των δένδρων. Είναι πολύ σημαντικό να καλυφθούν οι καρποί με το ψεκαστικό υγρό σε ύψος τουλάχιστον 1- 1,5 μέτρο από το έδαφος. Να γίνει καλό λούσιμο και ψεκασμός και των εσωτερικών σημείων της κόμης.

Φυτ/κά προϊόντα: Ντιμεθομόρφ (14 μέρες -μόνο στην πορτοκαλιά), Φοσετύλ-αλ (15 μέρες), Χαλκός (21 μέρες). Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή. Τα χαλκούχα διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα επάνω στους καρπούς (μέχρι 4 μήνες) και εμποδίζουν την ανάπτυξη παγοποιητικών βακτηρίων. Η χρήση τους αυτή την εποχή βοηθά στην αντιμετώπιση και άλλων ασθενειών (βακτηρίωση, καπνιά, κορυφοξήρα, λειχήνες).

Σήψεις καρπών από Πενικίλλια

Συνθήκες μόλυνσης: Τα σπόρια των Πενικιλλίων μεταφέρονται με τον αέρα και κατακάθονται πάνω στο έδαφος, στα δένδρα, στα μηχανήματα και στο δάπεδο των συσκευαστηρίων. Τα σπόρια μπορούν να μείνουν ζωντανά και ικανά να μολύνουν τους καρπούς για ένα χρόνο. Για να γίνει μόλυνση από το σπόριο του Πενικίλλιου πρέπει να υπάρχει πάνω στον καρπό οπωσδήποτε πληγή από την οποία θα διεισδύσει. Οι ώριμοι καρποί είναι περισσότερο ευπαθείς στις μολύνσεις από τους πράσινους. Υψηλές θερμοκρασίες γύρω στους 25oC και υγρασία, ευνοούν την γρήγορη ανάπτυξη του μύκητα και την σήψη των καρπών. Στα ψυγεία η εξέλιξη του μύκητα απλώς επιβραδύνεται.

Οδηγίες: Για την πρόληψη των προβλημάτων που ενδεχομένως θα εμφανιστούν στους τυποποιημένους καρπούς, συνιστώνται τα παρακάτω μέτρα:

  • Αποφυγή συγκομιδής καρπών μετά από πρόσφατη βροχή ή δροσιά.
  • Προσεκτικός χειρισμός των καρπών κατά την συγκομιδή, συσκευασία και εμπορία.
  • Συνιστάται η χρήση ειδικών ψαλιδιών κατά την συγκομιδή για την αποφυγή δημιουργίας πληγών στους καρπούς.
  • Αυστηρά μέτρα υγιεινής στα συσκευαστήρια και τους χώρους αποθήκευσης.
  • Απολύμανση των χώρων συσκευασίας αποθήκευσης και εξοπλισμού.
  • Απομάκρυνση και καταστροφή των μολυσμένων καρπών τόσο στον οπωρώνα όσο και στο συσκευαστήριο.
  • Στα συσκευαστήρια, έγκαιρη εφαρμογή εγκεκριμένων μυκητοκτόνων (καρποί που παραμένουν πολλές μέρες για να συσκευαστούν και ιδιαίτερα αν μείνουν στον ήλιο ή σε ψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρουσιάσουν υψηλά ποσοστά σήψεων).

Φυτ/κά Προϊόντα για συσκευαστήρια: Ιμαζαλίλ, Προχλοράζ, Oρθοφαινυλφαινόλη (OPP), Θιαμπενταζόλ. Για την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα μυκητοκτόνα συνιστάται:

1. Αποφυγή συνεχούς εφαρμογής του ίδιου μυκητοκτόνου ή μυκητοκτόνου με τον ίδιο τρόπο δράσης (Ιμαζαλίλ, Προχλοράζ).

2. Η χρησιμοποιούμενη δόση να είναι η συνιστώμενη από τον παρασκευαστή και ποτέ μεγαλύτερη.

3. Οι εμβαπτισμένοι καρποί που απορρίπτονται να μην παραμένουν στο χώρο του συσκευαστηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψεκασμοί κοντά στην συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους για τον καταναλωτή (ανεύρεση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους καρπούς) και γι' αυτό όταν γίνονται πρέπει να τηρούνται ΑΥΣΤΗΡΑ οι δοσολογίες και τα αναγραφόμενα στην ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος χρονικά όρια ασφαλείας μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι φυτορρυθμιστικές ουσίες (γιβερελλινικό οξύ, τρικλοπύρ) έχουν έμμεση δράση στην αντιμετώπιση των μετασυλλεκτικών σήψεων των εσπεριδοειδών επειδή αυξάνουν την αντοχή του φλοιού των καρπών στις μηχανικές βλάβες, καθυστερούν την ωρίμανση των καρπών και την νέκρωση των ιστών του κάλυκα.

2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon esperidoeidh_091117.pdf