Skip to main content
14 10 2016 | 11:12

Οι έξι εχθροί των μηλοειδών που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από το φθινόπωρο

Οι έξι εχθροί των μηλοειδών που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από το φθινόπωρο

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις ασθένειες των μηλοειδών (μηλιάς –αχλαδιάς) εξέδωσε στις 10 Οκτωβρίου, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. Οι ειδοποιήσεις αφορούν το φουζικλάδιο, τη σεπτορίωση της αχλαδιάς, το βακτηριακό κάψιμο, τη σέζια, τα κοκκοειδή και την ψύλλα αχλαδιάς.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το φουζικλάδιο, στο δελτίο επισημαίνεται ότι οι παθογόνοι μύκητες διαχειμάζουν μέσα στα πεσμένα φύλλα, δημιουργώντας περιθήκια τα οποία απελευθερώνουν την άνοιξη ασκοσπόρια που προκαλούν μολύνσεις στην τρυφερή βλάστηση.

Για τον περιορισμό των μολύνσεων αυτών, συστήνεται την περίοδο αυτή η καταστροφή των περιθηκίων με ενσωμάτωση των πεσμένων φύλλων στο έδαφος. Παράλληλα συστήνεται η αφαίρεση και το κάψιμο των προσβεβλημένων από την ασθένεια κλάδων και κλαδίσκων.

Στους οπωρώνες όπου παρατηρούνται σημαντικές προσβολές από τους μύκητες, προτείνεται ψεκασμός του φυλλώματος των δέντρων με ουρία ή με κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση. Εναλλακτικά, συστήνεται ανάλογος ψεκασμός των πεσμένων στο έδαφος φύλλων.

Υπογραμμίζεται ότι τα παραπάνω μέτρα είναι αποτελεσματικά μόνο όταν εφαρμόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών μιας περιοχής, καθώς τα ασκοσπόρια μεταφέρονται με τον άνεμο και μολύνουν σε μεγάλες αποστάσεις.

Σεπτορίωση της αχλαδιάς

Τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του φουζικλάδιου ενδείκνυνται και για τον περιορισμό των αρχικών μολυσμάτων του μύκητα της σεπτορίωσης.

Βακτηριακό κάψιμο

Στις περιοχές που υπάρχει η ασθένεια και για προληπτικούς λόγους, συνιστάται ψεκασμός των οπωρώνων στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων με κατάλληλο και εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.

Συν τοις άλλοις, στους οπωρώνες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από το βακτήριο, συνιστάται η λήψη σειράς καλλιεργητικών μέτρων για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας.

Πιο αναλυτικά προτείνεται:

1. Η εκρίζωση και άμεση καύση των δέντρων που έχουν προσβληθεί στον κορμό ή στους βραχίονες και σε απόσταση μικρότερη των 50 εκατοστών από τον κορμό.

2. Η αφαίρεση και άμεση καύση όλων των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων και βραχιόνων μαζί με υγιές τμήμα μήκους τουλάχιστον 30 – 60 εκατοστά.

3. Η εκρίζωση και καύση όλων των αυτοφυών δένδρων και θάμνων γύρω και μέσα στον οπωρώνα, που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από το βακτήριο (εναλλακτικοί ξενιστές).

Όλα τα παραπάνω καλλιεργητικά μέτρα θα πρέπει να εκτελούνται με ξηρό καιρό και δεν θα πρέπει να συνδυάζονται αυτή την εποχή με το χειμερινό κλάδεμα. Οι τομές αφαίρεσης των προσβολών πρέπει απαραίτητα να προστατεύονται με κατάλληλα σκευάσματα και είναι αναγκαία η απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων μετά από κάθε τομή σε διάλυμα χλωρίνης 10%.

Σέζια

Για την καταπολέμηση του εντόμου, το οποίο αυτή την περίοδο διαχειμάζει ως προνύμφη, συστήνεται επέμβαση στον κορμό και στη βάση των βραχιόνων των δέντρων, όπου κυρίως εντοπίζονται οι προσβολές, με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας ή με μίγμα ορυκτελαίου και ενός επιτρεπόμενου για την καλλιέργεια οργανοφωσφορούχου εντομοκτόνου.

Στο πλαίσιο της μείωσης του πληθυσμού του εντόμου, οι ξεροί και εξασθενημένοι λόγω της προσβολής κλάδοι πρέπει να αφαιρούνται και να καίγονται.

Κοκκοειδή (Σαν Ζοζέ, παρλατόρια)

Σε οπωρώνες στους οποίους παρατηρήθηκαν προσβολές κοκκοειδών, συστήνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα αφαίρεση και καύση των ξερών και εξασθενημένων τμημάτων των δέντρων και γενικά όλων όσων έχουν πυκνό πληθυσμό εντόμων.

Επιπλέον στο διάστημα από την πτώση των φύλλων και πριν το φούσκωμα των οφθαλμών, θεωρείται αναγκαίος ένας ψεκασμός με κατάλληλο ορυκτέλαιο ή με μείγμα ορυκτελαίου και κατάλληλου οργανοφωσφορούχουν εντομοκτόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χειμερινός αυτός ψεκασμός θανατώνει επίσης και τα χειμερινά αυγά αφίδων και ακάρεων.

Ψύλλα αχλαδιάς

Σε οπωρώνες αχλαδιάς με έντονη προσβολή και υψηλούς πληθυσμούς του εντόμου αργά το καλοκαίρι, συστήνεται επέμβαση την περίοδο αυτή εναντίον των διαχειμαζόντων ενηλίκων του εντόνου με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο πυρεθροειδές εντομοκτόνο. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια ηλιόλουστης και ζεστής μέρας.