Skip to main content
17 10 2016 | 09:52

Ο υγρός καιρός ευνοεί τις ασθένειες των εσπεριδοειδών σε Άρτα και Θεσπρωτία

Ο υγρός καιρός ευνοεί τις ασθένειες των εσπεριδοειδών σε Άρτα και Θεσπρωτία

Ο υγρός καιρός ευνοεί τις ασθένειες των εσπεριδοειδών στους νομούς Άρτας και Θεσπρωτίας, ενώ καταγράφονται κατά τόπους και υψηλές συγκεντρώσεις της Μύγας Μεσογείου, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του Τμήματος Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Μύγα Μεσογείου

Όπως επισημαίνεται οι συλλήψεις των αρσενικών εντόμων της Μὐγας Μεσογείου στα σταθερά παρατηρητήρια είναι υψηλές στην Άρτα και στη Γλυκή Θεσπρωτίας και χαμηλές στον κάμπο Φιλιατών. Απαραίτητο είναι να ξεκινά η ανάρτηση παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών σε πυκνότητα που προτείνει ο κατασκευαστής.

Στους οπωρώνες της Άρτας και Γλυκής Θεσπρωτίας σε ποικιλίες που έχει επιτευχθεί η αλλαγή χρώματος (Navel και πρώιμες μανταρινιές) θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως:

1. Οι δολωματικοί ψεκασμοί με εγκεκριμένο δόλωμα (υδρολυμένη πρωτεΐνη) και εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται κάθε 7 ημέρες σε κλάδους δέντρων χωρίς καρπούς ψεκάζοντας 1 ή 2 στα 3 δέντρα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγκεκριμένου δολώματος. Καλό είναι να ψεκάζεται και η βλάστηση που περιβάλει το κτήμα (φράκτες κλπ).

2. Οι ψεκασμοί με το βιοτεχνολογικό σκεύασμα μποβέρια. Το σκεύασμα εφαρμόζεται μέχρι 5 φορές ανά 7 ημέρες και επιτρέπεται στη βιοκαλλιέργεια.

3. Οι ψεκασμοί κάλυψης με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα με τις ακόλουθες δραστικές ουσίες (λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι οι ψεκασμοί κάλυψης καταστρέφουν τα ωφέλημα έντομα και επιβαρύνουν το περιβάλλον):


Δραστική ουσία

Μέγιστος αριθμός

εφαρμογών/ έτος

Αποστάσεις διαδοχικών εφαρμογών/

ημέρες

Αποστάσεις εφαρμογής από τη συγκομιδή/

ημέρες

Φοσμέτ Phosmet

1

14

Δελταμεθρίν Deltamethrin

1

30

Λ-Συαλοθρίν L-Cyhalothrin

2-3 ανάλογα με το εμπορικό

14-7 ανάλογα με το εμπορικό

7

Καλλιεργητικά μέτρα που αφορούν το μάζεμα και την καταστροφή με παράχωμα των προσβεβλημένων καρπών που πέφτουν στο έδαφος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τη μείωση των προσβολών. Οι καρποί εσπεριδοειδών που προσβάλλονται από κάμπιες λεπιδόπτερων και πέφτουν στο έδαφος, αποτελούν εκκολαπτήριο ανάπτυξης του πληθυσμού.

Βακτηρίωση

Ο υγρός καιρός και η περιορισμένη ηλιοφάνεια είναι ευνοϊκοί παράγοντες για την επιφυτική επιβίωση του βακτηρίου. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας βροχής και σχετικά ψυχρής θερμοκρασίας, το βακτήριο μπορεί να προσβάλει δια πληγών ευπαθή όργανα. Οι έντονες ριπές ανέμου ευνοούν την ασθένεια κυρίως με τη δημιουργία πληγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 7/10, 10/10 και 12/10 στην περιοχή του κάμπου Φιλιατών καταγράφηκαν συνθήκες κατάλληλες για τη δημιουργία μολύνσεων. Συστήνεται να γίνει προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα μυκητοκτόνα και επανάληψη σε μηνιαία διαστήματα και οπωσδήποτε μετά από χαλάζι ή παγετό.

Οι προσβεβλημένοι κλάδοι θα πρέπει να αφαιρούνται και να καταστρέφονται με φωτιά, ενώ τα εργαλεία κλαδέματος θα πρέπει να απολυμαίνονται με διάλυμα χλωρίνης.

Η εγκατάσταση ανεμοφρακτών μπορεί να περιορίσει τη δημιουργία πληγών και συνεπώς την εμφάνιση προσβολών.

Κορυφοξήρα

Στην ευαίσθητη ποικιλία μανταρινιάς Ortanique στην περιοχή κάμπου Φιλιατών θα πρέπει να αρχίσουν μηνιαίοι ψεκασμοί με χαλκούχα για τον έλεγχο της ασθένειας. Να αποφεύγονται οι τραυματισμοί ριζών, κορμού και κλάδων με τις καλλιεργητικές εργασίες κατά το Φθινόπωρο και το Χειμώνα. Ιδιαίτερα να αποφεύγεται η κατεργασία του εδάφους.

Φυτόφθορα καρπών

Ο καιρός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός το τελευταίο διάστημα, με μακρά διαστήματα διαβροχής των καρπών. Σε οπωρώνες που παρατηρείται συχνά προσβολή από φυτόφθορα καρπών (οπωρώνες με βαριά εδάφη και σε δενδροκομία που το έδαφος διατηρείται γυμνό από βλάστηση) να γίνει εφαρμογή χαλκούχου μυκητοκτόνου. Ο ψεκασμός μπορεί να αφορά τους χαμηλότερους κλάδους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέυασμα του fosethyl-al.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη συλλογή οι καρποί δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με το έδαφος.