Skip to main content
24 03 2016 | 11:01

Ο βροχερός καιρός στην Ήπειρο ευνοεί την ανάπτυξη φόμοψης και ωιδίου στο αμπέλι

Ο βροχερός καιρός στην Ήπειρο ευνοεί την ανάπτυξη φόμοψης και ωιδίου στο αμπέλι

Με αφορμή την περιοδική αύξηση των βροχοπτώσεων στην περιοχή της Ηπείρου, Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων εξέδωσε στις 21 Μαρτίου τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τη φόμοψη, το ωίδιο, τους θρίπες, την ακαρίωση και την ερίνωση. Σύμφωνα με αυτό, το βλαστικό στάδιο στις αμπελουργικές περιοχές της Πρέβεζας, της Λευκάδας και της Κέρκυρας βρίσκεται στην έκπτυξη (στάδιο D στη φωτογραφία) και της Ζίτσας Ιωαννίνων στο φούσκωμα ματιών. Πιο αναλυτικά:

Φόμοψη

Οι μολύνσεις γίνονται με την βροχή στο στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών (Στάδιο D). Το μόλυσμα προέρχεται από προσβεβλημένες κληματίδες που έπρεπε να εξαιρεθούν με το κλάδεμα Βλ. ΓΠ 1.18/1/2016.

Συνιστάται σε περιοχές που απαντάται η ασθένεια να γίνουν 1-3 προληπτικές εφαρμογές εγκεκριμένων σκευασμάτων (μυκητοκτόνων) στα στάδια D έως F. Σε αμπελώνες με βαριές προσβολές η βλάστηση πρέπει να είναι προστατευμένη μέχρι το μήκος των 15 εκ. Καταβάλετε κάθε προσπάθεια οι εφαρμογές να γίνονται πριν από αναμενόμενη βροχή.

Ωίδιο

Σε αμπελώνες που είχαν εκτεταμένες προσβολές την περασμένη βλαστική περίοδο, και είναι εμφανή σημάδια της ασθένειας στις κληματίδες (καστανές κηλίδες) να πραγματοποιηθεί μια τουλάχιστον επέμβαση από το στάδιο της έκπτυξης 2-3 φύλλων έως την έκπτυξη 5-9 φύλλων. Kαλό είναι το πρόγραμμα φυτοπροστασίας να ξεκινήσει με ένα σκεύασμα επαφής.Στις ευαίσθητες ποικιλίες που παρατηρείται έξοδος προσβεβλημένων βλαστών συστήνεται, επιπλέον της επέμβασης, η προσπάθεια απομάκρυνσης και καταστροφής των βλαστών αυτών.

Σκευάσματα ανταγωνιστικών μυκήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα ολοκληρωμένης προστασίας, δύο διαδοχικές εφαρμογές απαιτούνται για την εγκατάσταση των ανταγωνιστών μυκήτων και επαναλήψεις ανά 7-10 μέρες σε απόσταση 5 ημερών από θειούχα σκευάσματα.

Έλεγχος για προσβολές οφθαλμών από έντομα και για παρουσία θρίπα

Οι εντομολογικές προσβολές έχουν τοπικό χαρακτήρα και μπορεί να σημειώνονται ορισμένες χρονιές σε μεμονωμένους αμπελώνες. Γι αυτό ο κάθε αμπελουργός οφείλει να ελέγχει μία φορά την εβδομάδα (ή δύο φορές την εβδομάδα αν υπήρχαν προσβολές την προηγούμενη χρονιά):

  • ξεκινώντας από το στάδιο του φουσκώματος του ματιού, αν υπάρχουν περισσότερα από 10-15% των πρέμνων με τουλάχιστον ένα οφθαλμό φαγωμένο. Τότε δικαιολογείται ένας απογευματινός ψεκασμός (διότι τα έντομα που προκαλούν τέτοια φαγώματα δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα) με κατάλληλο σκεύασμα (εντομοκτόνο).
  • με εξέταση με τίναγμα σε χαρτί 50 βλαστών (1 ανά πρέμνο) για ύπαρξη θριπών. Αν στο στάδιο D (έκπτυξη των οφθαλμών) έχουμε περισσότερους από 1-2 θρίπες/βλαστό ή στο στάδιο Ε (2-3 πραγματικά φύλλα) 2-4 θρίπες/βλαστό να γίνει επέμβαση με κατάλληλο εντομοκτόνο. Η έγκαιρη καταστροφή των ζιζανίων μειώνει τους πληθυσμούς του εχθρού.

Ακαρίωση

Την άνοιξη προκαλεί καθυστερημένη ανάπτυξη και παραμόρφωση βλαστών (προσοχή το σύμπτωμα αυτό το προκαλούν και άλλες ασθένειες). Στην διπλανή φωτογραφία φαίνονται προσβεβλημένοι βλαστοί (δεξιά) έναντι υγιών (αριστερά).Μόνο σε αμπελώνες που διαπιστώθηκε η ύπαρξη του εχθρού από γεωπόνο την περασμένη χρονιά και μόνο αν η προσβολή υπήρξε γενικευμένη, να γίνει ψεκασμός με ειδικό ακαρεοκτόνο μέχρι την επίτευξη του σταδίου έκπτυξης 2-3 φύλλων.Ερίνωση

Προκαλεί εξογκώματα στην άνω επιφάνεια των φύλλων, αντιμετωπίζεται με ψεκασμό με βρέξιμο θείο 1%, ή ειδικό ακαρεοκτόνο στο φούσκωμα των ματιών. Ο ψεκασμός είναι δικαιολογημένος μόνο αν την περασμένη χρονιά είχαν κατακτηθεί από το άκαρι και τα φύλλα που είναι κοντά στις ταξιανθίες ή αν είχαν θιγεί ακόμα και οι ταξιανθίες.

Σημείωση για τους βιοκαλλιεργητές: Είναι επιβεβλημένος ένας τουλάχιστον ψεκασμός με βρέξιμο θείο, μέχρι την έξοδο των 2-3ων φύλλων, που έχει δράση ενάντια στη φόμοψη, το ωΐδιο και την ερίνωση. Η δόση πρέπει να κυμαίνεται στα 500-800 gr/hl, ώστε ο ψεκασμός να είναι σχετικά αποτελεσματικός και κατά της φόμοψης χωρίς κίνδυνο φυτοτοξικότητας. Σκευάσματα που προάγουν την άμυνα του φυτού όπως το Λαμιναρίν μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν