Skip to main content
07 02 2017 | 10:47

Ευάλωτα στην ασθένεια της καρκίνωσης τα ελαιόδεντρα λόγω παγετού

Ευάλωτα στην ασθένεια της καρκίνωσης τα ελαιόδεντρα λόγω παγετού

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τον Ιανουάριο είχαν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία πληγών, σχισίματα και αποκόλληση του φλοιού σε βλαστούς, βραχίονες και κορμούς των ελαιοδέντρων. Ως αποτέλεσμα τα δέντρα είναι ευάλωτα σε προσβολές από καρκίνωση, σύμφωνα με το δελτίο που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης και το οποίο ισχύει για όλες τις περιοχές.

Όπως επισημαίνεται, η καρκίνωση ή φυματίωση της ελιάς (Pseudomonas syringae ssp. savastanoi pv. oleae) είναι μία βακτηριολογική ασθένεια της ελιάς που σχηματίζει υπερπλαστικούς όγκους (καρκινώματα) σε κλαδίσκους, κλάδους, βραχίονες, στον κορμό των δένδρων, ακόμα και στις ρίζες.

Οδηγεί στην εξασθένηση των δένδρων και την μείωση της παραγωγής. Χαρακτηριστικό της ασθένειας είναι η ολική ή μερική ξήρανση των κλαδίσκων και κλάδων και σπανιότερα ολόκληρων δένδρων.

Οι ποικιλίες Κορωνέικη, Αμφίσσης και Μεγαρίτικη είναι ευαίσθητες στην ασθένεια ενώ οι ποικιλίες Καλαμών, Κορφολιά κ.ά. είναι ανθεκτικές.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες (παγετός) που επικράτησαν τον Ιανουάριο είχαν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία πληγών, σχισίματα και αποκόλληση του φλοιού σε βλαστούς, βραχίονες και κορμούς.

Οι ζημιές από τις χαμηλές θερμοκρασίες και κυρίως η δημιουργία των πληγών και ανοιγμάτων εμφανίζουν μεγάλη παραλλακτικότητα, ανάλογα με την ποικιλία, την ηλικία του δέντρου, την έκθεση (Βοράς-Νότος), την θρεπτική του κατάσταση, το αν ήταν κλαδεμένο, την διάρκεια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών στα διάφορα μικροκλίματα.

Ενδεικτικά, θερμοκρασίες -4C προκαλούν ζημιά στα φύλλα και στους μικρούς βλαστούς, θερμοκρασίες -7C προκαλούν ζημιά σε μεγάλους βλαστούς και βραχίονες, θερμοκρασίες -12C προκαλούν ζημιά σε κορμό και ρίζα.

Η πτώση της θερμοκρασίας δεν ήταν απότομη, οι θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου στις περισσότερες περιοχές ήταν κάτω των 5C, με συνέπεια την σκληραγώγηση των δέντρων. Οι παραπάνω πληγές είναι σημεία εισόδου του βακτηρίου στα δέντρα.

Η μόλυνση γίνεται από αυτές τις πρόσφατες πληγές μόλις ανέβουν οι θερμοκρασίες (ελάχιστη θερμοκρασία για μόλυνση 5-10C με άριστη τους 21-24C και μέγιστη τους 32C).

Η βροχή και ο άνεμος συμβάλλουν στην εξάπλωση τηςασθένειας. Η εμφάνιση των καρκινωμάτων θα γίνει αργότερα, όταν δραστηριοποιηθούν τα δέντρα.

Συνιστάται άμεση επέμβαση σε όλες τις περιοχές. Πρέπει απαραιτήτως τα δέντρα να είναι προστατευμένα ώστε να μειωθεί ηείσοδος του βακτηρίου. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Bordeaux mixture (2), Copper hydroxide (2), Copper oxychloride (2), Tribasic copper sulfate (2).

Καλλιεργητικές φροντίδες

•Τα ζημιωμένα δέντρα πρέπει να αφεθούν ακλάδευτα μέχρι την έναρξη της νέας βλάστησης.

•Τα δένδρα με συμπτώματα να κλαδεύονται τελευταία.

•Επιμελημένη αφαίρεση των προσβεβλημένων μερών των δένδρων (να περιλαμβάνεται και τμήμα υγιούς κλάδου) με ξηρό καιρό και καταστροφή τους με κάψιμο (τα βακτήρια επιβιώνουν μέσα στις κοιλότητες των όγκων δε μεγάλες ποσότητες και διασπείρονται εύκολα με τονερό όλητην διάρκεια του έτους).

•Απολύμανση των εργαλείων με υδατικό διάλυμα φορμόλης 5% ή χλωρίνης 10% ή μετουσιωμένου οινοπνεύματος 3 προς 1 σε νερό.

•Εφόσον πρόκειται για ελαφρά προσβολή στον κορμό και στους βραχίονες, να αφαιρείται ο όγκος (καρκίνωμα) με μαχαιρίδιοκαι να γίνεταιεπάλειψημε πυκνή πάσταβορδιγάλειου πολτού 3%.

•Τα δέντρα με μέτριες ζημιές καλό είναι να λιπαίνονται με μικρότερες ποσότητες αζωτούχων λιπασμάτων, ενώ στα δέντρα με σοβαρές ζημιές πρέπει να αποφεύγεται εντελώς η χορήγηση αζωτούχων λιπασμάτων.