Skip to main content
17 11 2016 | 08:29

Εντονες προσβολές από μονίλια στους αμυγδαλεώνες του νομού Μαγνησίας

Εντονες προσβολές από μονίλια στους αμυγδαλεώνες του νομού Μαγνησίας

Έντονες προσβολές από την ασθένεια μονίλια καταγράφηκαν στους αμυγδαλεώνες του νομού Μαγνησίαςασθένεια καθώς και σε ορισμένες περιοχές των Ν. Λάρισας και Φθιώτιδας σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. Τα δέντρα της αμυγδαλιάς είναι ευάλωτα στις προσβολές από ασθένειες και μύκητες όπως η φώμοψη, το κορύνεο, η μονίλια και η πολυστίγμωση, καθώς και από τον έντομο ανθονόμος και οι καλλιεργητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό τους.

Ξεκινώντας από τον ανθονόμο της αμυγδαλιάς, το συγκεκριμένο έντομο έχει μήκος 3-4mm και χρώμα σκούρο καστανό. Έχει μία γενιά το έτος είναι δραστήριο το χειμώνα και την άνοιξη. Το καλοκαίρι τα ενήλικα άτομα βρίσκονται σε προστατευμένες θέσεις πάνω ή κοντά στα δένδρα (κάτω από ξερούς φλοιούς, σε ρωγμές του φλοιού, μέσα στο έδαφος και αλλού).

Τα ενήλικα δραστηριοποιούνται από τις αρχές Νοεμβρίου. Αφού τραφούν για δυο εβδομάδες σε βάρος των οφθαλμών, συζεύγνυνται και αρχίζουν να ωοτοκούν. Η ωοτοκία γίνεται από τον Δεκέμβριο έως τέλος Φεβρουαρίου, αναλόγως της περιοχής. Το θηλυκό εναποθέτει σε κάθε οφθαλμό ένα αυγό.

Οι προσβεβλημένοι οφθαλμοί ξεραίνονται χωρίς να ανοίξουν και τελικά πέφτουν στο έδαφος.

Συστάσεις

Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ότι το φθινόπωρο ο ενήλικος πληθυσμός του εντόμου πάνω στα δένδρα είναι πυκνός συνίσταται ένας ψεκασμός των δένδρων τον Νοέμβριο πριν πέσουν τα φύλλα και επανάληψη του ψεκασμού μετά την πτώση των ¾ των φύλλων μέχρι και τον Ιανουάριο μήνα, με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Φώμοψη ή έλκος κλαδίσκων

Οι έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου διευκολύνουν την είσοδο της Φώμοψης phomopsis amygdali (συν. Fusicoccum amygdali) στις αμυγδαλιές.

Προσβολές παρατηρούνται σε καλλιέργειες πού βρίσκονται σε χαμηλότερες και υγρότερες περιοχές στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας.

Συμπτώματα

Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλμών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζημιά ξεκινάει με τον σχηματισμό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλμό.

Σε μεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες προκαλεί έλκη στα οποία και διαχειμάζει. Διαχειμάζει επίσης στα προσβεβλημένα φύλλα που πέφτουν στο έδαφος.

Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται κατά την περίοδο της πτώσης των φύλλων ή των ανθέων από τις ουλές αυτών.

Συνθήκες ανάπτυξης

Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση των μολύνσεων.

Οι θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 5-360C (άριστη 27-290C). Τα μολύσματα διασπείρονται με το νερό (βροχή, δρόσος) σε μικρές αποστάσεις, ενώ με τον άνεμο, τα έντομα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε μεγάλες αποστάσεις. Το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι οι σημαντικότερες εποχές για την πραγματοποίηση των μολύνσεων.

Καταπολέμηση

Α) Καλλιεργητικά μέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το μέτρο πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής μόλις εμφανισθούν τα συμπτώματα της ασθένειας, για την μείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείμασης του παθογόνου.

Β) Χημικά μέτρα: Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί για την καταπολέμηση του παθογόνου το φθινόπωρο: 1ος ψεκασμός με την πτώση των φύλλων, 2ος αμέσως μετά το κλάδευμα και 3ος κατά την διάρκεια του ληθάργου το χειμώνα.

Καθοριστικός παράγοντας για τον ακριβή αριθμό και τον χρόνο που θα λάβουν χώρα οι επεμβάσεις είναι η εποχή και η διάρκεια των βροχοπτώσεων.

Οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της φώμοψης συνεχίζονται (ισάριθμοι) την άνοιξη κατά την περίοδο έκπτυξης των οφθαλμών μέχρι του σχηματισμού και της διόγκωσης των νεαρών καρπιδίων.

Μονίλια

Είναι η σοβαρότερη ασθένεια της αμυγδαλιάς. Την φετινή χρονιά υπήρξε έντονη προσβολή από τη μονίλια, στις περιοχές Νέα Αγχίαλο και Κανάλια του νομού Μαγνησίας, καθώς και σε ορισμένες περιοχές των νομών Λάρισας και Φθιώτιδας όπου καλλιεργείται α Αμυγδαλιά.

Καταπολέμηση

1. Κλάδευμα και καταστροφή με φωτιά των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων, και καρπών(μούμιες) των δένδρων.

2. Συνιστώνται ένας ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό με την πτώση των 3/4 των φύλλων τέλος φθινοπώρου, και επανάληψη κατά την περίοδο της νάρκης τον χειμώνα.

Κορύνεο

Η προσβολή από το κορύνεο ευνοείται από τις πολλές βροχές του φθινόπωρου και του χειμώνα όποτε συνεχίζονται οι προσβολές των νεαρών βλαστών ιδιαίτερα ( προκαλεί έλκη στους βλαστούς και κλάδους).

Συστάσεις

Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται ταυτόχρονα με την μονίλια.

1) Να γίνουν ψεκασμοί με βορδιγάλειο πολτό με την πτώση των ¾ των φύλλων και επανάληψη με τα ίδια φάρμακα κατά την περίοδο της χειμερίας νάρκης, λίγο προ της ενάρξεως διογκώσεως των οφθαλμών.

2) Συλλογή και καύση των προσβεβλημένων κλαδίσκων της αμυγδαλιάς το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, όπως στη μονίλια.

Πολυστίγμωση

Συνεχίζεται η παρουσία της πολυστίγμωσης σε Αμυγδαλεώνες του Ν. Μαγνησίας (Νέα Αγχίαλος, Κανάλια) καθώς και σε περιοχές των Ν. Λάρισας και Φθιώτιδας.

Συστάσεις

1) Ψεκασμός των δένδρων με βορδιγάλειο πολτό πριν την πτώση των φύλλων.

2) Για τον περιορισμό ή την εξάλειψη των μολυσμάτων, συνιστάται επίσης ψεκασμός των πεσμένων στο έδαφος μολυσμένων φύλλων με ουρία 10-12%0 και ενσωμάτωση αυτών (πολύ βαθύ παράχωμα) κατά τον χειμώνα με καλλιέργεια του εδάφους.