Skip to main content
21 08 2017 | 11:36

Αναγκαίες παρεμβάσεις σε πληγείσες καλλιέργειες από πυρκαγιές

Αναγκαίες παρεμβάσεις σε πληγείσες καλλιέργειες από πυρκαγιές

Μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής, με ανακοινώσεις τους επισημαίνουν κάποιους απαιτούμενους χειρισμούς στις πληγείσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις:

1. Διαχείριση εδαφών

Είναι αναγκαία η σπορά των καμένων εκτάσεων των οποίων τα εδάφη είναι ελαφριάς έως μέσης σύστασης, κατά προτίμηση με μίγμα κριθαριού και βίκου για τους παρακάτω λόγους:

α) Συμβάλει στην αντιδιαβρωτική προστασία των εδαφών κυρίως στην περίπτωση ήπιων βροχοπτώσεων με το πλούσιο ριζικό σύστημα που αναπτύσσεται.

β) Εμπλουτίζεται το έδαφος σε άζωτο μέσω της διαδικασίας της αζωτοδέσμευσης στο ριζικό σύστημα των ψυχανθών, καθώς και σε οργανική ουσία, μετά την ενσωμάτωση την άνοιξη.

γ) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι κατά το τέλος του Χειμώνα – αρχές Άνοιξης η καλλιέργεια αυτή μπορεί, αφού προστατεύσουμε τις αναβλαστήσεις στα ελαιόδενδρα και με οργανωμένο τρόπο, να χρησιμοποιηθεί και ως βοσκότοπος, αντικαθιστώντας έτσι σε κάποιο βαθμό τους δασικούς βοσκότοπους, όπου απαγορεύεται η βόσκηση.

δ) Εναλλακτικά μπορεί, εάν αντί βίκου χρησιμοποιηθεί κτηνοτροφικό μπιζέλι, να ενσιρωθεί το χόρτο και να χρησιμοποιηθεί αργότερα

ε) Σε συνεκτικά εδάφη, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν καλλιεργηθεί με φρέζα ή καλλιεργητή αλλά είχε χρησιμοποιηθεί καταστροφέας, δεν κάνουμε άροση αλλά επεμβαίνουμε μόνο περιμετρικά οδηγώντας τα απορρέοντα νερά προς τα φυσικά και τεχνητά αυλάκια απορροής.

Σε κάθε περίπτωση η κατεργασία των επικλινών εδαφών γίνεται πάντα κάθετα προς την κλίση του εδάφους, κατά τις ισοϋψείς και ποτέ παράλληλα.

Θεωρείται χρήσιμη η συνεργασία των ιδιοκτητών των καμένων εκτάσεων και των κτηνοτρόφων, γιατί προφανώς υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον από τη σπορά και την εκμετάλλευση της φυτικής μάζας που θα προκύψει.

2. Διαχείριση καμένων ελαιώνων

Είναι βασικό ότι σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνουμε κλαδεύοντας τώρα. Περιμένουμε μέχρι το Μάρτιο – Απρίλιο οπότε και θα έχουμε σαφή εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος και τότε προχωρούμε στις απαιτούμενες επεμβάσεις.

Νωρίς την άνοιξη θα δημοσιοποιηθούν λεπτομερείς οδηγίες για τη διαχείριση αυτών των ελαιόδενδρων.

Προσοχή: Δεν προβαίνουμε σε καμία ενέργεια και δεν αντικαθιστούμε ελαιόδενδρα, εάν προηγουμένως δεν έχει γίνει εκτίμηση από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, για να είναιδ υνατή η αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται απολύτως απαραίτητη η διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών, για τη διασφάλιση της εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδου που παράγουν και γιατί είναι σίγουρο ότι αυτή η ποιότητα εξασφαλίζει την προοπτική του προϊόντος.

Εάν ο ελαιώνας που κάηκε είχε την επιθυμητή πυκνότητα ελαιόδενδρων, προτιμάμε να ανασυστήσουμε τον ελαιώνα με τον εμβολιασμό παρά να προχωρήσουμε σε νέες φυτεύσεις, για τους εξής λόγους:

  1. Κερδίζουμε 2-3 χρόνια μέχρι το δένδρο να γίνει πάλι παραγωγικό και αυτοδύναμο.
  2. Το νέο φυτό που θα προκύψει από τον εμβολιασμό εκμεταλλεύεται το πλούσιο ριζικό σύστημα του αρχικού δένδρου και έτσι έχει μικρότερες απαιτήσεις σε πότισμα. Σημειώνουμε ότι οι αλλαγές των κλιματικών συνθηκών με κύριο χαρακτηριστικό τις παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας καθιστούν προβληματική τη δυνατότητα άρδευσης των νέων φυτεύσεων.
  3. Προτιμάμε να διατηρούμε και να εμβολιάζουμε τις αναβλαστήσεις από την περιφέρεια του δένδρου και όχι αυτές που προκύπτουν απευθείας από το καρατομημένο δένδρο.
  4. Εφόσον δεν σπείρουμε τον καμένο ελαιώνα, ανοίγουμε λάκκο περιμετρικά του δένδρου ή όταν έχουμε μεγάλη κλίση, από τη μία μόνο πλευρά, με σκοπό να συγκρατηθεί το απαραίτητο νερό για το δένδρο.