Skip to main content
06 12 2018 | 09:02

"Αγροτική Kαινοτομία" το νέο μεγάλο σχήμα στην παροχή γεωργικών συμβουλών και ευφυούς γεωργίας

"Αγροτική Kαινοτομία"  το νέο μεγάλο σχήμα στην παροχή γεωργικών συμβουλών και ευφυούς γεωργίας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, στις 5 Δεκεμβρίου, η ημερίδα παρουσίασης μιας μεγάλης πρωτοβουλίας στον Αγροτικό Τομέα, που φιλοδοξεί, όπως διακήρυξαν οι οργανωτές της, με την αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών και της Σύγχρονης Συμβουλευτικής, να βάλει τη σφραγίδα της στην εθνική προσπάθεια για:

  • αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού πρωτογενούς τομέα
  • διεκδίκηση πρωταγωνιστικού ρόλου της χώρας στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκών πολιτικών για την γεωργία
  • ικανοποίηση των οικονομικο-κοινωνικών αναγκών του γεωργικού πληθυσμού.

Οι δυνάμεις της Παραγωγής (Δώδεκα Συνεταιρισμοί), της Επιστήμης (Δεκατέσσερα μεγάλα Γεωτεχνικά γραφεία) και της Τεχνολογίας (η πρωτοπόρα εταιρεία ψηφιακών εφαρμογών στη γεωργία και παροχής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας) στην Ελλάδα, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια εταιρεία για την παροχή συμβουλευτικής νέου τύπου, την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Η νέα εταιρεία όπως παρουσιάστηκε στην ημερίδα, επικεντρώνεται και είναι έτοιμη να διαθέσει:Α. Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής, εφαρμογές πληροφορικής και εξειδικευμένου λογισμικού και υλικού, ανάπτυξη και παροχή γεωργικής συμβουλευτικής μέσω τεχνολογικής και ψηφιακής πλατφόρμας, με πυρήνα το σύστημα της ευφυούς γεωργίας “gaiasense” και κάθε άλλη υπηρεσία που δύναται να συμβάλλει στην βελτίωση του γεωργικού αποτελέσματος.Β. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση, εκπαίδευση, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και λοιπές υπηρεσίες στον ευρύτερο αγροτικό τομέα και κάθε άλλη υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Μέσα από τις εισηγήσεις εννέα ανθρώπων, επιστημόνων και επιχειρηματιών με πολύχρονη εμπειρία δραστηριοποίησης στην πραγματικότητα του αγροτικού τομέα αλλά και ανθρώπων της αγοράς, παρουσιάστηκε η σημερινή εικόνα του πρωτογενή τομέα της χώρας. Αναδείχτηκαν επείγουσες ανάγκες παρεμβάσεων και υπαρκτές δυνατότητες που μπορούν να δώσουν διέξοδο. Προβλήθηκαν πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των προβλημάτων. Στοιχειοθετήθηκε η βάση του συστήματος της νέας εταιρείας για τη χρήση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ως εργαλείο ΑΝΑΤΑΣΗΣ του Γεωργικού Τομέα. Παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα αυτής της Πρωτοβουλίας.

Ως πρώτος Πρόεδρος της «Αγροτικής Καινοτομίας» ορίσθηκε από τους μετόχους της ο συνεταιριστής Χρήστος Γιαννακάκης – Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Νομού Ημαθίας, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γεωπόνος Νίκος Στουπής – πρώην Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ και πρώην Πρόεδρος του ΕΛΓΑ.

Το υπόλοιπο ΔΣ συμπληρώνουν οι:

Κακαφίκας Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος – Χατζηπαπαδόπουλος Φώτιος, Μέλος -Κουφουδάκης Ιωάννης, Μέλος – Αντωνόπουλος Σπυρίδων, Μέλος – Ιωαννίδης Απόστολος, Μέλος – Τρέλλης Χρήστος, Μέλος – Καλφούντζος Ηλίας, Μέλος – Σδράκας Εμμανουήλ, Μέλος – Κατσούλης Γιώργος, Μέλος

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους:Πάνω από διακόσιοι γεωτεχνικοί που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών στον αγρο-περιβαλλοντικό χώρο από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Εκπρόσωποι πάνω από τριάντα αγροτικών συλλογικών – συνεταιριστικών σχημάτων. Προϊστάμενοι των Διοικητικών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ (Διαχειριστική Αρχή, Παραγωγικές Διευθύνσεις, κ.λπ.), λοιπών εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ κ.λπ.) και εκπρόσωποι από τον πολιτικό κόσμο.

Στο επίκεντρο των άμεσων δράσεων της εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε, μπαίνουν:Η Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης δικτύου Πανελλαδικής κάλυψης.Η Διαμόρφωση Συνεργασιών με τοπικές υπαρκτές δομές Συμβουλευτικής ή η δημιουργία νέων εκεί που δεν υπάρχουν.Η Εκπαίδευση και Πιστοποίηση των συνεργατών της.Η μαζική προώθηση και εφαρμογή του συστήματος της «Ευφυούς Γεωργίας» στη γεωργική πράξη και ο εμπλουτισμός του από την εμπειρία της γενικευμένης εφαρμογής του.Η Διαμόρφωση Νέων Υπηρεσιών.Η Προετοιμασία, η άσκηση πίεσης εφαρμογής αλλά και η βοήθεια στην ωρίμανση προκήρυξης του Μέτρου 2, της Συμβουλευτικής, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που με 120.000.000€ στον προϋπολογισμό του μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να βοηθήσει την ανόρθωση και τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και να δώσει διέξοδο στην ανεργία των Γεωτεχνικών.

Για περισσότερες πληροφορίες τα στοιχεία επικοινωνίας με την νέα εταιρία είναι:Σφακτηρίας 11, 18545, ΠειραιάςΤ: 216 200 2490 F: 216 200 2499M: [email protected] URL: www.agrotomi.gr