Skip to main content
08 06 2018 | 12:19

Ποια εισοδήματα δεν προσμετρώνται στον ορισμό του κατ' επάγγελμα αγρότη από 1 Ιανουαρίου 2017

Ποια εισοδήματα δεν προσμετρώνται στον ορισμό του κατ' επάγγελμα αγρότη από 1 Ιανουαρίου 2017

Νέα δεδομένα για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες φέρνει η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 134430/04.03.2011 και τίτλο «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος». Συγκεκριμένα με την τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2090/2018, αντικαθίσταται το άρθρο της εν λόγω απόφασης ως εξής:

«Άρθρο 3

Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).

β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).

γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).

δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).

ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).

στ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.

ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.»

2. Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα εισοδήματα από 1.1.2017 και εφεξής.»

Τι ίσχυε για τα εισοδήματα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

Σύμφωνα με την απόφαση όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση, τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνταν στον χαρακτηρισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2016 ήταν:

(α) Εισόδημα από ακίνητα.

(β) Εισόδημα από κινητές αξίες π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, χρεόγραφα κ.α.

(γ) Τόκοι καταθέσεων.

(δ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.

(ε) Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.