Skip to main content
17 03 2016 | 10:36

Μαίνεται η διαμάχη λογιστών και συνεταιρισμών για τα βιβλία των αγροτών

Μαίνεται η διαμάχη λογιστών και συνεταιρισμών για τα βιβλία των αγροτών

Η υπόγεια διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ των αγροτικών συνεταιρισμών που θέλουν να κρατάνε τα λογιστικά βιλία των αγροτών μελών τους και των ιδιωτικών λογιστικών γραφείων, συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση.

Από τη μία πλευρά οι λογιστές υποστηρίζουν ότι χρειάζεται ειδική άδεια φοροτεχνικού για την ανάληψη τέτοιου είδους υπηρεσιών και όχι απλά να προσλάβει η οργάνωση μερικούς υπαλλήλους λογιστές και να κάνει τη δουλειά των λογιστικών γραφείων. Από την άλλη, οι συνεταιρισμοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να κάνουν με λιγότερα χρήματα την ίδια δουλειά που κάνουν ο ιδιώτες και ταυτόχρονα έχουν έτοιμο το "πελατολόγιο", καθώς συμπληρώνουν για τους αγρότες κάθε χρόνο τις αιτήσεις ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενισχύσεων (δηλώσεις ΟΣΔΕ).

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε ο πρόεδρος του Α.Σ. "Ένωση Αγρινίου", Θωμάς Κουτσουπιάς, κατά την τελευταία επίσκεψη στις εγκταστάσεις του συνεταιρισμού στο Αγρίνιο: "Εμείς χρεώνουμε τη φορολογική δήλωση μαζί με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων με 250 ευρώ το χρόνο και έχουμε αυτή τη στιγμή αναλάβει 550 παραγωγούς. Η αγορά και οι περισσότεροι ιδιώτες λογιστές έχουν προσαρμοστεί και έχουν ρίξει τις τιμές στα 500 ευρώ, ενώ παλιότερα ήταν πολύ υψηλότερα."

Όμως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών απηύθυνε ερώτημα-διαμαρτυυρία στις 8 Μαρτίου προς το Οικονομικό Επιμελητήριο (Ο.Ε.Ε.) για το κατά πόσον είναι νόμιμη η τήρηση λογιστικών βιβλίων από συνεταιρισμούς και αν έχει δώσει τέτοια άδεια φοροτεχνικού το ΟΕΕ σε συνεταιρισμό:

Θέμα: «Τήρηση βιβλίων Αγροτών από ΕΑΣ»

Από το 2015 έχουμε καταγγελίες ή διαμαρτυρίες Συναδέλφων από όλη την Ελλάδα λόγω της "επέκτασης" των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και συμπλήρωση - υποβολή δηλώσεων για τα Μέλη τους και όχι μόνον σε τιμές μάλιστα κάτω του κόστους ενός προστίμου διαβλέποντας ίσως πρώτιστα στην εξυπηρέτηση με φθηνό κόστος των μελών των διοικήσεών τους.

Εδώ και χρόνια οι πλειοψηφία των εργαζόμενων στα λογιστήρια των Αγροτικών Ενώσεων τηρούσαν βιβλία και υπέβαλλαν δηλώσεις άλλοτε νόμιμα και άλλοτε παράνομα.

Με την ισχύουσα νομοθεσία το φαινόμενο μειώθηκε σταδιακά μέχρι το 2015 που η υποχρεωτική ένταξη της πλειοψηφίας των Αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στην τήρηση απλοποιημένων βιβλίων δημιούργησε την έξαρση του φαινομένου που λαμβάνει μορφή χιονοστιβάδας με καταχωρήσεις ακόμη και στον τοπικό τύπο.

Θέλουμε επομένως να έχουμε επίσημη ενημέρωση από το ΟΕΕ για τα εξής:

1.- Υπάρχει αυτή την στιγμή κάποιος Αγροτικός Συνεταιρισμός με ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ;

2.- Έχουν κατατεθεί αιτήσεις που εξετάζονται ή απορρίφθηκαν και πόσες είναι αυτές;

3.- Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας εάν ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός απασχολεί εργαζόμενο που είναι κάτοχος Επαγγελματικής Ταυτότητας έστω Α' Τάξης (π.χ. στο λογιστήριό του) έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος όπως άλλες νομικές μορφές (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ);

4.- Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε κάθε περίπτωση από τον συνδυασμό ποιων διατάξεων επιτρέπεται ή όχι προς το παρόν.

Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε για τις αναγκαίες ενέργειές σας σε περίπτωση ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ τήρησης βιβλίων και υποβολής δηλώσεων από κάποιους Συνεταιρισμούς εφόσον η λειτουργία "τμημάτων λογιστικής παρακολούθησης" βιβλίων τρίτων είναι γεγονός και μάλιστα εκδίδουν και Τιμολόγια Π.Υ. για τις υπηρεσίες τους αυτές.

Η λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών διέπεται από τους νόμους: Ν.2810/2000: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (όπως ισχύει μετά τους Ν.4015/2011 και Ν.4277/2014)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Η Απάντηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σχετικά με την από 8/3/2016 επιστολή σας που αναφέρεται στην τήρηση βιβλίων αγροτών από ΕΑΣ, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας δεν έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών σε Αγροτικό Συνεταιρισμό.
  2. Είχε κατατεθεί μία μόνο αίτηση από τον Αγροτικό Δενδροκομικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αμπελακίων ΣΥΝΠΕ, στον οποίο δεν εγκρίθηκε η χορήγηση της σχετικής αδείας.
  3. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στις 25/9/2014 επανήλθε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την υπ' αρ. Φ/1/12238/25-9-2014 επιστολή του, ζητώντας να γνωστοποιηθεί στις Διοικήσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών ότι δεν είναι σύννομη ενέργεια η τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και η διεκπεραίωση άλλων λογιστικών εργασιών προς τους αγρότες μέλη τους.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Β.Κόλλιας