Skip to main content
18 10 2016 | 10:10

Διευκρινίσεις για το φόρο εισοδήματος μελών των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών

Διευκρινίσεις για το φόρο εισοδήματος μελών των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών

Βάσει των αναφερομένων στις ΠΟΛ.1047/12.2.2015 και ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και όπως διευκρινίστηκε και με το με Α.Π. ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο, οι επιπλέον αμοιβές που λαμβάνουν αγρότισσες που ανήκουν σε γυναικείους συνεταιρισμούς, πέραν των κερδών τους ως μέλη του συνεταιρισμού, εξαιτίας της περιστασιακής τους απασχόλησης στο συνεταιρισμό για την παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων, και προκειμένου μόνο για θέματα φορολόγησής τους, υπάγονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013.

Για περισσότερα το πλήρες περιεχόμενο του με Α.Π. ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός.

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε στην υπηρεσία μας από το ........., σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015 έγινε δεκτό, ότι οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα, εντάσσονται για τη φορολόγησή τους στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου τα ευκαιριακά αυτά εισοδήματα φορολογούνται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013.

2. Με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 διευκρινίστηκε, ότι ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

3. Στο αίτημά σας, αναφέρετε, ότι οι γυναικείοι συνεταιρισμοί αποτελούνται κατά κύριο λόγο από αγρότισσες οι οποίες περιστασιακά και όποτε υπάρχει πρώτη ύλη χρησιμοποιούν τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή για να παράγουν παραδοσιακά προϊόντα μέσω των συνεταιρισμών αυτών. Οι γυναίκες αυτές που απασχολούνται περιστασιακά και είναι μέλη του γυναικείου συνεταιρισμού, αμείβονται γι' αυτή την απασχόληση με απόδειξη δαπάνης από το συνεταιρισμό και οι αμοιβές αυτές είναι ανεξάρτητες από τυχόν κέρδη ως μέλη του συνεταιρισμού.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι αμοιβές αυτές που καταβάλλονται από τους γυναικείους συνεταιρισμούς σε γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτούς, εξαιτίας της ως άνω περιστασιακή τους απασχόλησης, εντάσσονται για τη φορολόγησή τους στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου το ευκαιριακό αυτό εισόδημα φορολογείται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013.