Skip to main content
11 02 2015 | 09:12

24 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη φορολογία των αγροτών

24 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη φορολογία των αγροτών

Σε συνολικά 24 ερωτήματα των αγροτών και των λογιστών απαντούν οι φοροτεχνικοί Κ. Νιφορόπουλος και Γ. Χριστόπουλος σχετικά με τα φορολογικά των αγροτών, όπως προέκυψαν από ειδικό σεμμινάριο στην Καρδίτσα πριν από λίγες μέρες.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που έχουν φωτοβολταϊκά μέχρι 100KW, στα βιβλία που τηρούν θα καταχωρήσουν και τα έξοδα για τις αγροτικές τους καλλιέργειες; Ενώ για τις καλλιέργειες δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία; Τι γίνεται με το ΦΠΑ από τα αγροτικά; Θα το πάρουν πίσω με τον παλιό τρόπο ή κάτι άλλο;

Δεν έχεις υποχρέωση για κάτι τέτοιο (δηλ. καταχώρηση στα βιβλία). Όμως, ακόμη και για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, θα χρειαστεί να κάνουμε ένα excel και να βγάλουμε το αποτέλεσμα. Οπότε μπορείς να τους καταχωρήσεις τα έξοδα και έσοδά τους, αλλά χωρίς να εμφανίζονται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Όλοι όσοι έχουν δραστηριότητα η οποία τους υποχρεώνει σε τήρηση βιβλίων, δεν δικαιούνται να πάρουν πίσω τον ΦΠΑ. Ούτε έχουν δικαίωμα να συμψηφίσουν τον ΦΠΑ των αγροτικών εξόδων, με τον ΦΠΑ της παράλληλης δραστηριότητας που ασκούν. Το Φ.Π.Α των αγροτικών (ειδικό καθεστώς πάντα) , θα τον πάρουν πίσω κατ΄ αποκοπή (όπως παλιά), [Έντυπο Φ.Π.Α Φ.6].

Αγρότης σε Λαϊκή, έχει απλογραφικά βιβλία και τζίρο το 2014 8.000,00 ευρώ. Απαλλάσσεται από βιβλία, ΦΠΑ ή ταμειακή;

Για το ΦΠΑ οκ ισχύει αυτό αλλά δεν αναφέρει αγρότες σε λαϊκή αγορά. Αντίθετα δεν απαλλάσσονται ακόμα και αν έχουν ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ:

  • οι αγρότες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς
  • επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας και
  • η παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου.

Δεν έχουν δικαίωμα απαλλαγής (δηλ. ένταξης στο καθεστώς του άρθρου 39 Φ.Π.Α) οι αγρότες, ακόμη και αν ο τζίρος τους είναι κάτω των 10.000 ευρώ.

Κάποιοι αγρότες που έχουν λάβει φέτος δικαιώματα κάτω του ορίου τήρησης (τους μείωσαν την ενιαία - όχι την παρακράτηση του 8% δεν εννοώ αυτό) αλλά έχουν κάνει ένσταση, χωρίς να ξέρουν αν θα δικαιωθούν και πότε - νομίζω δύο ενστάσεις μπορούν να καταθέσουν- τι κάνουμε; Αν τελικά δεν δικαιωθούν, και έχουν παραμείνει στα βιβλία θα θεωρείται ότι έχουν μείνει προαιρετικά, άρα υποχρεωτικά άλλα πέντε;

Εφόσον η ενιαία ενίσχυση είναι κάτω του ορίου υποχρέωσης ένταξης, τότε μπορούν να βγουν από το καθεστώς υποχρεωτικής ένταξης. Στην περίπτωσή σας δεν υπάρχει υποχρεωτική πενταετής παραμονή.

Αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει μπει σε πρόγραμμα βελτίωσης εξοπλισμού. Π.χ. αγορά τρακτέρ (25% προσωπική συμμετοχή και 75% συμμετοχή του προγράμματος). Η αγορά έχει πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και έχει περαστεί κανονικά στα βιβλία ως πάγιο. Στις 20.12.14 μπαίνουν τα λεφτά από το πρόγραμμα. Τι κάνουμε; Περνάμε την επιδότηση κανονικά στα βιβλία παρόλο που το πάγιο αποσβένεται κατά 10% και εμφανίζουμε έσοδα; Ή μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο;

Το ποσό της επιδότησης θα μειώσει την αξία του παγίου, και η απόσβεση θα διενεργηθεί στην υπόλοιπη αξία.

Μπορούμε να απογράψουμε το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο ως πάγια, αφού δεν τα αντιμετωπίσαμε ως εμπορεύματα στην δήλωση μετάταξης αποθεμάτων; Εάν η απάντηση είναι θετική, μπορούμε να τα απογράψουμε με την ασφαλιζόμενη αξία του ΕΛΓΑ, ώστε να πραγματοποιήσουμε αποσβέσεις;

Μπορούμε να απογράψουμε το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο ως πάγια. Δεν μπορούμε να τα απογράψουμε με την ασφαλιζόμενη αξία του ΕΛΓΑ (γιατί είναι τεκμαρτή). Η απογραφή (αξιακή), πρέπει να γίνει με την χρήση παραστατικών στοιχείων και αντικειμενικών τεκμηρίων.

Για ενίσχυση που θα λάβουμε τον Μάρτιο του 2015 και θα αφορά την χρήση 2014, τι κάνουμε; Μήπως πρέπει να κόψουμε τιμολόγιο φέτος για τις ενισχύσεις που αφορούν το 2013 και τις πήραμε μετά τον Μάρτιο του 2014;

(Κατά την άποψή μας) Εκδίδουμε τιμολόγια μόνο για τις ενισχύσεις που αφορούν το έτος 2014. Ενισχύσεις που δόθηκαν εντός του 2014 και αφορούν το 2013, δεν τις τιμολογούμε, γιατί αφορούν έτος για το οποίο η φορολόγηση έγινε με αντικειμενικό προσδιορισμό. Με την ΠΟΛ.1003 ορίζεται, ότι από 01.01.15 δεν τιμολογούνται οι επιδοτήσεις.

1. Η μετάταξή ξανά ενός αγρότη στο ειδικό καθεστώς μέχρι πότε μπορεί να δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου;

2. Η αποζημίωση ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία;

3. Επίσης, η επιδότηση από το πρόγραμμα "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΑΝ.1698/2005" καταχωρείται στα βιβλία; Και αν εκδίδουμε πάλι τιμολόγιο στο ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της ετήσιας επιδότησης για την μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό;

1. Η μετάταξη γίνεται εντός του 1ου 10ημέρου κάθε έτους. Για τις φετινές μετατάξεις, έχει δοθεί παράταση έως τις 30.01.14.

2. Η αποζημίωση ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία.

3. Η επιδότηση από το πρόγραμμα που αναφέρεις, δεν προστίθεται στην ενιαία ενίσχυση. Μόνο η ενιαία ενίσχυση είναι το κριτήριο ένταξης ή όχι στα βιβλία.

Οι επιδοτήσεις συμπεριλαμβάνονται στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1024/7.01.14 και την ένταξή στο καθεστώς ΦΠΑ;

Όχι. Η διάταξη ένταξης είναι απλή: 15.000,00€ τζίρο από πωλήσεις, ή ενιαία ενίσχυση 5.000,00€ και πάνω. Εάν και στις δύο περιπτώσεις τα όρια είναι κάτω από αυτά τα ποσά, το Μητρώο είναι υποχρεωμένο να προβεί στην αλλαγή από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς, ενώ εσύ φέρεις το βάρος της απόδειξης των λεγομένων σου. Προτείνω επίσης, μαζί με το Μ2, να έχεις και μία εκτύπωση από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου φαίνονται οι πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης. Για όποιες αμφιβολίες διατηρεί ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. σχετικά με την αλήθεια των δεδομένων που προσκομίζει κάποιος που θέλει να ενταχθεί από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς, δεν έχει παρά να παραλάβει τη δήλωση και στη συνέχεια, ας ελέγξει την αλήθεια των δεδομένων σου, με την ολοκλήρωση της υποβολής της ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που κάποιος αγρότης του κόψει τιμολόγιο το εκκοκκιστήριο το 2014 και αφορά ποσότητα του 2013, δεν ήταν απόθεμα όμως αλλά συμφωνία για καλύτερη τιμή, σε αυτήν την περίπτωση τι κάνουμε;

(Κατά την άποψή μας) Σε αυτή την περίπτωση φορολογείσαι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αφορά όπως ανέφερες, έκδοση τιμολογίου για επιπλέον τιμή στο προϊόν.

Σε αγρότες του κανονικού καθεστώτος εκδόθηκε από έμπορο τιμολόγιο αγοράς, κακώς βέβαια. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό;

Έπρεπε να γίνει διόρθωση.

Την εκκαθάριση που φέρνουν οι ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς καπνοπαραγωγοί, την οποία εκδίδει ο Καπνικός Συνεταιρισμός για πώληση καπνού, την αντιμετωπίζουμε ως αυτοτιμολόγηση ή πρέπει να εκδώσουμε κι εμείς παραστατικό πώλησης;

Όχι, δεν εκδίδουμε παραστατικό πώλησης.

Οι επιδοτήσεις οι οποίες θα καταχωρηθούν στα βιβλία, πηγαίνουν στη ΜΥΦ;

Ναι.

Αγρότης φυσικό πρόσωπο με βιβλία. Καταχωρούμε τις ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ που πλήρωσε στο 2014, όμως πληρώνει και για τη σύζυγό του ΟΓΑ. Αυτές τις εισφορές της γυναίκας τους, έχουμε δικαίωμα να τις καταχωρήσουμε στα έξοδα;

Όχι.

Αγρότης ο οποίος εντάχθηκε υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς, το 2014 οι επιδοτήσεις έπεσαν κάτω από τις 5.000,00 ευρώ και ο τζίρος του ήταν κάτω των 15.000,00 ευρώ. Στην περίπτωση που θελήσει να παραμείνει στο καθεστώς των βιβλίων και την επόμενη χρονιά, αυτό θα σημαίνει ότι θα παραμείνει υποχρεωτικά για 5 έτη, ή θα μπορεί να βγει από καθεστώς των βιβλίων οποτεδήποτε θελήσει στα επόμενα έτη;

Μπορεί να βγει όποτε το θελήσει, στα επόμενα έτη.

Αγρότης στο ειδικό καθεστώς μέχρι 30.06.14, εντάσσεται στο κανονικό από 01.07.14. Τι μεταχείριση θα έχουν τα τιμολόγια εξόδων ως προς τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και το εισόδημα και όταν έχουν εκδοθεί πριν την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς; Υπάρχει περίπτωση ο παραπάνω αγρότης να υποβάλλει δύο συγκεντρωτικές, μία ως ειδικού και μία ως κανονικού καθεστώτος;

Όχι. Όλες οι δηλώσεις γίνονται συνολικά.

Αγρότες οι οποίοι από το 2010 τηρούσαν κανονικά βιβλία και στοιχεία, στις 31.12.13 δεν έχουν κάνει απογραφή, λόγω του ότι δεν υπέβαλλαν Ε3. Τώρα την 01.01.14 πρέπει να κάνουν ή ξεκινούν από μηδενική βάση;

Μπορούν να κάνουν απογραφή, εάν θέλουν.

Μέσα στη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2014, αναφέρεται και η Α’ δόση πετρελαίου η οποία αφορά τη χρήση 2013. Πως αντιμετωπίζεται;

Κατά την άποψή μας, δεν φορολογούνται.

Ποσά που καταβλήθηκαν 02.01.15 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν την εξισωτική του 2014. Πότε καταχωρούνται;

Χρήζει διευκρίνισης από το Υπουργείο.

Οι επιδοτήσεις στέλνονται στη συγκεντρωτική;

Ναι του Κανονικού. Όχι του Ειδικού.

Τι καταχωρούμε ως έξοδο στα βιβλία από το εργόσημο; όλο το ποσό ή μήπως εκτός των ασφαλιστικών εισφορών;

Όλο το ποσό, γιατί είναι κόστος μισθοδοσίας που πληρώνει ο αγρότης.

Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική σύνταξη και αποστολή μισθωτηρίων αγροτικής γης;

Ναι. (Σε ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ δίνεται η δυνατότητα για μη ηλεκτρονική υποβολή έως 80 ευρώ μηνιαίως).

Μισθωτήριο με πολλούς εκμισθωτές, υποβάλλεται από όλους ή μπορεί έκαστος να αναφέρει το ποσοστό του ως 100%, κάνοντας επισήμανση στις σημειώσεις ότι αφορά μέρος του αγροτεμαχίου;

Βλέπε ΠΟΛ. 1030/23.01.2015

Εκκαθάριση που εκδίδεται από Συνεταιρισμό σε αγρότη – καπνοπαραγωγό. Επάνω αναγράφονται και τα έξοδα του Συνεταιρισμού. Ποιο ποσό θα ληφθεί υπόψη για να δούμε αν πρέπει κάποιος να ενταχθεί ή όχι στο κανονικό καθεστώς: το σύνολο της εκκαθάρισης ατόφιο, ή μειούμενο κατά το ποσό των εξόδων;

Το ποσό μειούμενο κατά το ποσό των εξόδων.

Με ζημιά από γεωργικά εισοδήματα, η φορολόγηση των τεκμηρίων θα γίνει με 13%. Με ζημιά από εμπορική δραστηριότητα, η φορολόγηση θα γίνει με 26%. Εάν κάποιος έχει και εμπορική δραστηριότητα και γεωργικά εισοδήματα, με ζημιά και στις δύο περιπτώσεις, με ποιο τρόπο θα φορολογηθεί στα τεκμήριά του;

Κατά την άποψη μας, με βάση τον συντελεστή της μεγαλύτερης ζημιάς.