Skip to main content
27 05 2015 | 15:37

Εργαστήριο από την Gaia Επιχειρείν για τις συμπράξεις καινοτομίας

Εργαστήριο από την Gaia Επιχειρείν για τις συμπράξεις καινοτομίας

Η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην έρευνα και την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων προς όφελος των Ελλήνων αγροτών και των οργανώσεών τους θα αποτελέσει τον πυρήνα προβληματισμού του εργαστηρίου που διοργανώνει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. με θέμα: «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) και Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ)».

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2015 από τις 9.30 έως 14.00 (Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε., Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, Καστρί, Ν. Ερυθραία).

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, ως διαμεσολαβητής καινοτομίας (innovation broker), αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα παραπάνω εργαλεία και δυνατότητες, ώστε να επιταχυνθεί και να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη εφαρμογή τους στη χώρα μας.

Στην ημερίδα θα παραστούν εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής επιτροπής, EIP AGRI και των Copa – Cogeca που θα μας ενημερώσουν για τα τεκταινόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν εισηγήσεις από εθνικούς εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Την EIP-AGRI θα εκπροσωπήσει με την αντίστοιχη εισήγηση ενημέρωσης για το τι συμβαίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο κ. Remco Schreuder.

Παράλληλα, θα παραστεί εκπρόσωπος από πλευράς Copa-Cogeca(C.Rosas), αναφερόμενος στην ανάδειξη των αναγκών των αγροτών και των οργανώσεων τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αναλύοντας μας το επιτυχημένο παράδειγμα από την Πορτογαλία. Από πλευράς του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) θα μας τιμήσει με την ομιλία του ο νέος Πρόεδρος καθ. Α. Κουτσούρης. Επιπλέον, στοχευόμενες εισηγήσεις που αφορούν τις ειδικές ανάγκες των αγροτών της χώρας αναμένονται από εθνικούς εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Πρόγραμμα εργασιών

imageΗ πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης θεματικής συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που διοργανώθηκε το Νοέμβριο του 2014 (https://congress.c-gaia.gr/congress/the-congress/thematic-debate).

Μία από τις βασικές προκλήσεις για την ελληνική γεωργία σήμερα είναι οι αγρότες και οι οργανώσεις τους να βρουν καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα που διακυβεύουν τη βιωσιμότητα και εμποδίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Το μοντέλο των Επιχειρησιακών Ομάδων που προωθεί και στηρίζει με πολιτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία η ΕΕ στο πλαίσιο της συλλογιστικής των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας, αποτελεί μία πολύ ουσιαστική και αποτελεσματική μεθοδολογία για την εισαγωγή της καινοτομίας στο χωράφι αλλά και για την καλλιέργεια της κουλτούρας της συνεργασίας στον αγροτικό τομέα.

Περισσότερα σχετικά για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τις Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ) Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) αποτελούν μία νέα συλλογιστική για την προώθηση της καινοτομίας στην ΕΕ, με σκοπό να ξεπεραστούν οι αδυναμίες και τα εμπόδια στο ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία αποτρέπουν ή επιβραδύνουν την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά των καλών ιδεών. Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» (EIP-AGRI) αφορά ειδικά στον αγροτικό τομέα και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο πολιτικής προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να μεταφράζονται σε καινοτόμους ιδέες που θα εφαρμόζονται από τους αγρότες στο χωράφι. Οι ΕΣΚ υλοποιούνται μέσω της δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) που απαρτίζονται από ενδιαφερόμενους φορείς (πχ, αγρότες, ερευνητές, διαμεσολαβητές καινοτομίας, σύμβουλοι, επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων κ.α.) που συνεργάζονται προκειμένου να υλοποιούν καινοτόμες δράσεις (διαδικασίες, προϊόντα, τεχνολογίες) και να δοκιμάζουν το βαθμό αποτελεσματικότητάς τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2130187300 (κα Ε. Πολυμενάκου), είτε στέλνοντας email στο [email protected].

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ευρύτερης συμμαχίας στρατηγικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Η σύμπραξη του παραγωγικού κλάδου, που μετοχικά εκπροσωπείται στη GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε από 39 Συνεταιριστικές Οργανώσεις του πρωτογενούς τομέα, αλλά και του χρηματοπιστωτικού και τεχνολογικού τομέα, που επίσης εκπροσωπούνται στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας, δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια νέα πορεία δυναμικής και ποιοτικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της χώρας. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις γνωρίζουν καλά και αποτυπώνουν τις ανάγκες του παραγωγού, εναρμονίζοντάς τες, στους στόχους και στις δυνατότητες της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς. Η Τράπεζα Πειραιώς, που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα ως βασικός μέτοχος, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΕΞΕΛΙΞΗ A.E, είναι η μοναδική τράπεζα με στρατηγική κατεύθυνση και έντονη δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, όντας παράλληλα και αρωγός κάθε υγιούς αναπτυξιακής δραστηριότητας. Η NeuroPublic A.E., ως καινοτομική και διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής, δημιουργεί τις συνθήκες για την παραγωγική αξιοποίηση των σύγχρονων εξελίξεων της τεχνολογίας και των επιστημονικών πρακτικών στον αγροτικό τομέα.