Skip to main content
17 05 2019 | 09:04

Χωρίς κατώτατο όριο υπολογισμού εισφορών οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ

Χωρίς κατώτατο όριο υπολογισμού εισφορών οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ

Δεν εφαρμόζεται το κατώτατο όριο υπολογισμού εισφορών σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, όπως ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου, κ.λ.π, όπου η υποχρέωση καταβολής εισφορών εξαντλείται στις πραγματικές αποδοχές-εισοδήματά τους για κάθε αναληφθείσα δραστηριότητα.

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων με την εγκύκλιο Φ.10035/7856/179/2019 του Υπ. Εργασίας, σχετικά με την ασφάλιση προσώπων ειδικών κατηγοριών που λόγω της ιδιαιτερότητας της απασχόλησής τους, ασφαλίζονται με διατάξεις εξαιρετικού δικαίου, σε περίπτωση παράλληλης δραστηριότητάς τους:Αναλυτικά, το πλήρες περιεχόμενο της εν λόγω εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών (Ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λ.π.)»

Σχετικά με την ασφάλιση προσώπων ειδικών κατηγοριών που λόγω της ιδιαιτερότητας της απασχόλησής τους, ασφαλίζονται με διατάξεις εξαιρετικού δικαίου, σε περίπτωση παράλληλης δραστηριότητάς τους και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σας γνωρίζουμε τα εξής

1. Με ειδικές διατάξεις κατηγορίες επαγγελματιών, όπως οι σμυριδεργάτες, οι ρητινοσυλλέκτες, κ.τ.λ., υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως οιωνεί μισθωτοί με διατάξεις εξαιρετικού δικαίου λόγω της ιδιατερότητας της εργασίας τους ((Α.Υ.Ε. 55575/1965, άρθρ. 96 και 97 και ΑΝ 1846/1951, άρθρο 2 παρ.1 περ. στ ).

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α΄66), για τον προσδιορισμό του φορέα ασφάλισης (ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ) των επαγγελματοβιοτεχνών ή εμπόρων που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, ή 1000 στους έξι νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, ή σε νησιά κάτω των 3100 κατοίκων, λαμβάνετο υπόψη ο μέσος όρος των εισοδημάτων της πρώτης τριετίας από την έναρξη επαγγέλματος. Αν αυτός ξεπερνούσε το 400πλάσιο του εκάστοτε ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη τα εν λόγω πρόσωπα ασφαλίζονταν στον πρ. ΟΑΕΕ, στην αντίθετη δε περίπτωση στον ΟΓΑ.

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1β του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, "παλαιοί" ασφαλισμένοι στις ανωτέρω περιοχές που, παράλληλα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ασκούσαν μισθωτή ή άλλη εργασία, εκτός υποχρεωτικά ασφαλιστέας στον ΟΓΑ, υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Ωστόσο οι επαγγελματικές κατηγορίες της παρ. 1 οι οποίες ασφαλίζονταν με ειδικές διατάξεις στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφόσον είναι "παλαιοί" ασφαλισμένοι που παράλληλα δραστηριοποιούντο ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια κρίθηκε σκόπιμο να μην υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ (όπως ορίζουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1β του άρθρ. 25 του ν. 3846/2010) αλλά να κρίνονται για την υπαγωγή τους ή μη στον ΟΑΕΕ ή στον ΟΓΑ, με βάση το εισοδηματικό κριτήριο (παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3996/2011 και το με Α.Π.: Φ10035/1756/45/9-4-2012 ερμηνευτικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας καθώς και την υπ΄αριθ. 34/20-06-2012 εγκύκλιο του πρώην ΟΑΕΕ). Συνεπώς οι ειδικές κατηγορίες αυτές των ασφαλισμένων υπάγονται για τις παράλληλες δραστηριότητες στην ασφάλιση του πρ. ΟΓΑ εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.

3. Από 1/1/2017 ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του νόμου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον ανωτέρω νόμο.

4. Ειδικά για τις κατηγορίες ασφαλισμένων της περ. 1 της παρούσας για τις οποίες, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, αντιμετωπίζονταν πάντα με όλως εξαιρετικές ρυθμίσεις διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση καταβολής εισφορών εξαντλείται στις πραγματικές αποδοχές – εισοδήματά τους για κάθε αναληφθείσα δραστηριότητα, μη εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων περί κατωτάτου ορίου υπολογισμού των εισφορών για τους εν λόγω ασφαλισμένους.

Επομένως, για παράδειγμα, ένας σμυριδεργάτης που παράλληλα ασκεί εμπορική δραστηριότητα με εισόδημα 300 ευρώ μηνιαίως, καταβάλλει για τη δραστηριότητα αυτή εισφορές με βάση τα ποσοστά εισφορών του πρώην ΟΓΑ επί των 300 ευρώ και όχι επί της κατώτατης βάσης υπολογισμού.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναστάσιος Πετρόπουλος