Skip to main content
13 06 2016 | 08:17

Επιτείνεται η ανησυχία των συνταξιούχων αγροτών, που συνεχίζουν να εργάζονται, για το ενδεχόμενο απώλειας της σύνταξής τους

Επιτείνεται η ανησυχία των συνταξιούχων αγροτών, που συνεχίζουν να εργάζονται, για το ενδεχόμενο απώλειας της σύνταξής τους

Στο άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νόμου (4387/2016) που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, θεσπίζεται η μείωση σε ποσοστό 60% των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, σε δικαιούχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα, που υποχρεωτικώς υπάγεται στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή τη ρύθμιση υπάγονται και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι παίρνουν πολύ μικρή σύνταξη και ούτως ή άλλως πρέπει να συνεχίσουν να καλλιεργούν το χωράφι τους, για να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα.

Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν υποβληθεί πάνω από δύο κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης τον Μάιο, με βασικό αποδέκτη τον υπουργό Εργασίας, Γιώργο Κατρούγκαλο, αλλά ακόμα δεν έχει προσέλθεισ τη Βουλή να δώσει απάντηση, επιτείνοντας την ανησυχία των συνταξιούχων αγροτών.

Η μείωση ισχύει για όλους τους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Είναι προφανές ότι όσοι συνέταξαν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα.

Σε μια τέτοια περίπτωση οι αγρότες συνταξιούχοι είτε θα οδηγηθούν σε οικονομικό αδιέξοδο, είτε κάποιοι θα αναγκαστούν να σταματήσουν την αγροτική δραστηριότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγροτική παραγωγή της χώρας.

Τι λέει το άρθρο 20 του ν. 4387/2016

1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Ειδικά, στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

Για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης των ανωτέρω συνταξιούχων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30.

3. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010.

4. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30.

5. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν, καθώς και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4.Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δια-τηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος.

7. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, που αφορούν την απασχόληση των συνταξιούχων, γενικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου.