Skip to main content
15 12 2016 | 11:04

Εγκύκλιος από τον ΟΓΑ με ό,τι χρειάζεται για την ασφάλιση παράτυπων μεταναστών εργατών γης

Εγκύκλιος από τον ΟΓΑ με ό,τι χρειάζεται για την ασφάλιση παράτυπων μεταναστών εργατών γης

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του Ο.Γ.Α. με αρ. 9/2016 για την κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν.4375/2016.

Οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/2016, για την κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, καταλαμβάνουν τους παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών που θα λάβουν άδεια εργασίας, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία είτε ως εργάτες γης είτε ως βοσκοί είτε ως εργάτες μελισσοκομίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών ασφαλίζονται στον ΟΓΑ με εργόσημο κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.2639/1998, του άρθρου 20 του ν.3863/2010 και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου με αριθμό εγκύκλιο Ο.Γ.Α 9/2011.

Οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, όπως ισχύει, δηλ. στους απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε και ΕΠΕ, στους απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις) καθώς και στους αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν. 4375/2016 καταλαμβάνουν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, τους κατόχους άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους οι οποίοι θα απασχοληθούν σε εργασίες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Επίσης, καταλαμβάνουν τους αιτούντες διεθνή προστασία που θα απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία, εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» καθώς και αυτούς στους οποίους έχει χορηγηθεί «καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

Προϋποθέσεις εγγραφής στον ΟΓΑ

Οι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας εργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να εγγραφούν/ επανεγγραφούν στον ΟΓΑ, θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, προσκομίζοντας:

  • Το διαβατήριό τους, εφόσον υπάρχει και ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι σε ισχύ.
  • Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.
  • Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
  • Βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του ν.3907/2011 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 του ν.3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή (όπως προβλέπεται στην παρ.1 β του άρθρου 3 της ΚΥΑ αριθμ. 53619/735/ 7-12-2015).
  • Την άδεια εργασίας (η οποία πρέπει να έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο) της αρμόδιας υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ισχύ.
  • Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας.
  • Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού εξαργύρωσης.

Ο Ανταποκριτής του ΟΓΑ, αφού προηγουμένως ελέγξει την πληρότητα των ως άνω δικαιολογητικών θα προχωράει στην συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής-Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης» μέσω της ηλεκτρονικής «φόρμας», στην εφαρμογή των Ανταποκριτών.

Μετά την καταχώρηση του ΑΜΚΑ, στην οθόνη που εμφανίζεται στο πεδίο κατηγορία τίτλου διαμονής στη χώρα, θα επιλέγει από την αναπτυσσόμενη λίστα «παράτυπα διαμένοντες αλλοδαποί του άρθρου 58 του ν.4384/2016» και θα συμπληρώνει τον αριθμό ΑΔΑ της αναρτηθείσας στο διαδίκτυο άδειας εργασίας. Εν συνεχεία, ο Ανταποκριτής θα συμβουλεύεται την εγκύκλιό μας με αρ. 1/2016 για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας.

Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης θα τίθεται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου, αρκεί η εξαργύρωση αυτή να έχει λάβει χώρα μέσα στο εξάμηνο ισχύος της άδειας εργασίας.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Η εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 9/13.12.2016