Skip to main content
29 12 2015 | 08:38

Σύγχυση επικρατεί ακόμα ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα

Σύγχυση επικρατεί ακόμα ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα

Μία μεγάλη και σφαιρική ενημερωτική καμπάνια εντός της Ελλάδας για το τι σημαίνουν τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, πώς παράγονται και γιατί πρέπει να υπάρχουν στο τραπέζι μας, χρειάζεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διατοπικού προγράμματος "Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές". Όπως λέει στην παρουσίασή της η γεωπόνος Μαρία Γκούφα, από το Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προτείνεται μία εκστρατεία ενημέρωσης με θεματολογία:

 • τι είναι το ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόν,
 • με ποιες διαδικασίες παράγετε,
 • ποια η διαφορά τους από τα βιολογικά προϊόντα
 • παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων τους όπως οι ίδιοι οι καταναλωτές τις σκιαγράφησαν από τις επιλογές τους στην ανάλυση των αντικειμενικών και υποκειμενικών χαρακτηριστικών
 • ενημέρωση των παραγωγών που δεν παράγουν ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ προϊόντα, και οι οποίοι εδρεύουν σε περιοχές ΠΟΠ η/και ΠΓΕ, για τα οφέλη της πιστοποίησης προκειμένου να ενταχθούν.
 • Ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους νέους αγρότες

Στην διαδικασία αυτή πρέπει να εμπλακούν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών των αντίστοιχων περιοχών, εξηγεί η κυρία Γκούφα και προσθέτει ότι χρειάζεται:

 • Εντατικοποίηση των ελέγχων που αφορούν την παραγωγή και χρήση της πρώτης ύλης που προορίζεται για την παραγωγή τελικού προϊόντος ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ
 • Εντατικοποίηση της διαδικασίας ιχνηλασιμότητας στους μεταποιητές/συσκευαστές

Μελέτη-Έρευνα αγοράς διείσδυσης πιστοποιήσεων κατά ΠΟΠ, ΠΓΕ σε καταναλωτές και παραγωγούς

Όσον αφορά τους καταναλωτές και τα πέντε επιμέρους ζητήματα που ανέδειξε η έρευνα, τα αποτελέσματα ήταν τα παρακάτω:

1. Γνώση ή όχι της πιστοποίησης κατά ΠΟΠ ή ΠΓΕ

 • Οι καταναλωτές έχουν μια ικανοποιητική άποψη για το τι είναι η πιστοποίηση κατά ΠΟΠ ή ΠΓΕ με βάση τις βασικές τους τεχνικές προδιαγραφές.
 • Ανιχνεύεται μία σύγχυση με την πιστοποίηση κατά βιολογική γεωργία.
 • Οι καταναλωτές δεν κατάφεραν να αντιπαραβάλουν ικανοποιητικά τα σήματα που είδαν με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
 • Παρατηρείται σύγχυση μεταξύ, ενός προϊόντος που φέρει απλά ένα γεωγραφικό προσδιορισμό στην ετικέτα του και ενός πραγματικού ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ προϊόντος με σήμανση.

2. Βαθμός αντίληψης της αξίας της πιστοποίησης κατά ΠΟΠ ή ΠΓΕ

Η αντίληψη που έχουν οι καταναλωτές για την αξία της πιστοποίησης των ΠΟΠ η/και ΠΓΕ προϊόντων σε σχέση με ομοειδή προϊόντα που δεν είναι ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, έγκειται:

 • στην ελληνικότητα των προϊόντων - αγοράζοντάς τα ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στηρίζει Έλληνες παραγωγούς και επιχειρήσεις,
 • στην μοναδικότητα τους (τόπος παραγωγής, τρόπος παραγωγής, γενετικό υλικό) και
 • ότι τους δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα γευστικό και ξεχωριστό πιάτο.

3. Επίδραση της πιστοποίησης κατά ΠΟΠ ή ΠΓΕ στην τελική επιλογή του καταναλωτή μεταξύ ομοειδών προϊόντων (βαθμός εμπιστοσύνης), με και χωρίς πιστοποίηση

Οι καταναλωτές:

 • προσέχουν και διαβάζουν τις πιστοποιήσεις στην ετικέτα.
 • προτιμούν τα προϊόντα που έχουν πιστοποίηση κατά ΠΟΠ η/και ΠΓΕ στην ετικέτα τους έναντι των ομοειδών τους που δεν έχουν πιστοποίηση.

Όμως η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι κλονισμένη, σε ότι αφορά τους μηχανισμούς πιστοποίησης και τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

4. Αντίληψη εκ μέρους του καταναλωτή της διατροφικής αξίας των προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ

 • Οι καταναλωτές προσδίδουν μια ιδιαίτερη διατροφική αξία στα προϊόντα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ σε σχέση με τα ομοειδή τους.
 • Η διατροφική αξία περιγράφεται περισσότερο με υποκειμενικά χαρακτηριστικά παρά με αντικειμενικά
 • Κυριαρχούν οι έννοιες: «πιο υγιεινά», «πιο μοναδικά», «πιο γευστικά»
 • Η έννοια «πιο θρεπτικά», αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.
 • Καταγράφεται και πάλι σύγχυση με τα βιολογικά προϊόντα.

5. Διάθεση του τελικού καταναλωτή να πληρώσει παραπάνω για την επιλογή ενός προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ, μεταξύ ομοειδών προϊόντων με και χωρίς πιστοποίηση.

 • Οι περισσότεροι καταναλωτές άλλαξαν τις γενικές καταναλωτικές τους συνήθειες λόγω κρίσης.
 • Τουλάχιστον οι μισοί καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν πιο ακριβά τα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ προϊόντα προκειμένου να τα αγοράσουν.
 • Η κρίση αποτελεί για τους καταναλωτές ένα επιπλέον κίνητρο στο να αγοράσουν Ελληνικά προϊόντα.

Όσον αφορά τα πέντε ζητούμενα για τους παραγωγούς, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής συμπεράσματα:

1. Υφιστάμενη γνώση τους ή πληροφόρησή τους για τα προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ

 • Οι παραγωγοί που εμπλέκονται άμεσα με την παραγωγή των ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ προϊόντων από την έρευνα φάνηκε να έχουν μια ικανοποιητική πληροφόρηση γύρω από τα προϊόντα αυτά.
 • Η γνώση όμως των υπολοίπων παραγωγών για τα ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ προϊόντα, παρόλο που είναι επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα, δεν κρίνεται ικανοποιητική.

2. Διαθεσιμότητά τους για την εμπλοκή τους σε διαδικασία πιστοποιήσεων

 • Οι παραγωγοί, οι οποίοι είναι ήδη παραγωγοί ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, είναι ήδη προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης.
 • Οι υπόλοιποι παραγωγοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό δηλώνουν τη θέλησή τους να τηρήσουν τις προδιαγραφές πιστοποίησης κατά ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, αλλάζοντας τις καλλιεργητικές τους πρακτικές.
 • Επίσης οι παραγωγοί οποίοι δεν παράγουν ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ προϊόντα, επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συλλογικές διαδικασίες προκειμένου να πιστοποιηθούν.

3. Κατά πόσο η διαδικασία αυτή τους αποφέρει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος ή όχι (συνυπολογίζοντας αυξημένα καλλιεργητικά ή πάσης φύσης κόστη και αντίστοιχα αυξημένη τιμή παραγωγού)

 • Οι ερωτηθέντες παραγωγοί που παράγουν ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ προϊόντα, πιστεύουν ότι έχουν μεγαλύτερο οικονομικό όφελος επειδή παράγουν ένα πιστοποιημένο προϊόν.
 • Επιπρόσθετα πιστεύουν ότι υπάρχει και άλλο περιθώριο κέρδους για τους ίδιους, εξασφαλίζοντας καλύτερη τιμή από τους μεταποιητές/συσκευαστές αλλά και πληρώνοντας οι καταναλωτές, σε υψηλότερη τιμή, τα εν λόγω προϊόντα.

4. Βαθμός δυσκολίας τήρησης των διαδικασιών πιστοποίησης από κάθε άποψη

 • Οι παραγωγοί που παράγουν ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, γνωρίζουν τις προδιαγραφές πιστοποίησης κατά ΠΟΠ η/και ΠΓΕ.
 • Οι παραγωγοί που παράγουν ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, δεν έχουν καμία δυσκολία στο να τηρήσουν τις προδιαγραφές πιστοποίησης.
 • Οι παραγωγοί που παράγουν ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ είναι διατεθειμένοι να δεχτούν αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης προκειμένου να διαφυλάξουν την αξιοπιστία του προϊόντος τους.

5. Κατά πόσο είναι εφικτή η εύρεση πωλητών για τα προϊόντα τους

 • Οι παραγωγοί που πωλούν την πρώτη ύλη τους για τη δημιουργία ενός προϊόντος ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ, βρίσκουν αγορές για τα προϊόντα τους.
 • Οι ίδιοι οι παραγωγοί επιθυμούν να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία κινούνται, παρόλο που αυτό μπορεί να αποβεί εις βάρος του μεγέθους της παραγωγής τους σε πρώτη ύλη ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ.