Skip to main content
14 05 2015 | 17:28

Παραίτηση Πεβερέτου για τις καθυστερήσεις στην διαχείριση των βοσκοτόπων

Παραίτηση Πεβερέτου για τις καθυστερήσεις στην διαχείριση των βοσκοτόπων

“Για τον ΣΕΚ θα αποτελέσει αιτία πολέμου εάν οι κτηνοτρόφοι υποστούν οποιαδήποτε απώλεια των κοινοτικών ενισχύσεων από λάθη ολιγωρίες και κακούς χειρισμούς των υπευθύνων του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας”.

Με αυτή την επισήμανση ο Τάκης Πεβερέτος, πρόεδρος του ΣΕΚ έστειλε επιστολή με την οποία παραιτείται από την Ομάδα Εργασίας για τη διαχείριση των βοσκοτόπων, καθώς όπως λέει οι καθυστερήσεις στο θέμα της σύνταξης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης είναι πλέον επικίνδυνες, ενώ αγνοήθηκε επιδεικτικά και ανεξήγητα η πρόταση του ΣΕΚ

Ολόκληρη η επιστολή Πεβερέτου έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνω ότι παραιτούμαι από μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση των βοσκοτόπων και σας παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει αποδεκτή.

Ως μέλος της Ομάδας συμμετείχα σε όλες τις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις, όπου κατέθεσα τις θέσεις μας για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τον τρόπο κατανομής των βοσκοτόπων και τα σενάρια που συζητήθηκαν. Γραπτώς κατατέθηκε η ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΕΚ για τη σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης καθώς και οι παρατηρήσεις μας στο κείμενο τροπολογίας για τους βοσκότοπους.

Θεωρώ ωστόσο υποχρέωση μου, να προβώ στην ενέργεια αυτή για τους παρακάτω λόγους .

  • Οι καθυστερήσεις στο θέμα της σύνταξης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης είναι πλέον επικίνδυνες καθώς μπήκε ο μήνας Μάιος και δεν υπάρχει καμιά απολύτως ορατή εξέλιξη τέτοια που να διασφαλίζει την άμεση ολοκληρωμένη και ορθή σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και την κατανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους με ορατό πλέον τον κίνδυνο να μην δοθούν τουλάχιστον οι προκαταβολές των επιδοτήσεων και να πληγεί βαρύτατα ο ήδη πολύπαθος κλάδος της κτηνοτροφίας.

  • Χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην ανάλυση διαφόρων σεναρίων με τα οποία επιχειρείται η κατανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας με τρόπο αντιεπιστημονικό, τα οποία αμφισβητήθηκαν και από έγκριτους επιστήμονες που συμμετέχουν στην ομάδα Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.

  • Αγνοήθηκε επιδεικτικά και ανεξήγητα η έγκυρη και ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΕΚ η οποία είναι επιστημονικά ακριβής, εφαρμόσιμη και στηρίζεται στην χρήση αξιόπιστων δεδομένων που περιγράφουν όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση ενός βοσκοτόπου. Δεν δέχτηκαν ούτε να την συζητήσουν. Ενώ παράλληλα προχωρούσαν διαδικασίες χωρίς ενημέρωση της θεσμοθετημένης Ομάδας Εργασίας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΕΚ ήταν ο μόνος φορέας ο οποίος στα πλαίσια του νόμου 4264/2014, άρθρο 60 και της ΚΥΑ 117394/2932 (ΦΕΚ Β 3557) κατέθεσε, ως όφειλε έγκαιρα (από 7 Ιανουαρίου 2015 ημερομηνία επίσημης κατάθεσης στο Υπουργείο ) ολοκληρωμένη πρόταση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και εν συνεχεία και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα στη σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης σε συνεργασία με τις οργανώσεις μέλη μας, τις Περιφέρειες της χώρας και τους Δήμους.

Βασικοί στόχοι της πρότασης

  • Η γρήγορη, έγκαιρη και έγκυρη χαρτογράφηση και σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
  • Η διασύνδεση με υφιστάμενα πληροφορικά συστήματα, ώστε να είναι εφικτή και σε πραγματικό χρόνο η σύνδεση των εκτάσεων των βοσκοτόπων με τα δικαιώματα.
  • Η συμπερίληψη της χαρτογράφησης και των ιδιωτικών βοσκοτόπων, διότι η σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων για τους ιδιωτικούς βοσκότοπους από τους κτηνοτρόφους θα προσθέσει ένα επιπλέον δυσβάστακτο κόστος στις πλάτες τους.
  • Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων, οι οποίες είναι αποδεκτές και προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιστημονική κοινότητα.
  • Η μετέπειτα ψηφιακή χρήση των αποτελεσμάτων των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στη σύνταξη των οριστικών.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή δεν θέλω να γίνω συνυπεύθυνος παραιτούμαι και παρ’ όλα αυτά εύχομαι να πετύχετε προς όφελος της κτηνοτροφίας και της χώρας.

Κλείνοντας όμως θα ήθελα να δηλώσω ότι για το ΣΕΚ θα αποτελέσει αιτία πολέμου εάν οι κτηνοτρόφοι υποστούν οποιαδήποτε απώλεια των κοινοτικών ενισχύσεων από λάθη ολιγωρίες και κακούς χειρισμούς των υπευθύνων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και των συναρμόδιων φορέων π.χ. ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας.