Skip to main content
13 01 2016 | 11:29

Αίτημα ιδιωτικής αποθεματοποίησης χοιρινού κρέατος μπορεί να υποβληθεί για 90,120 ή 150 ημέρες

Αίτημα ιδιωτικής αποθεματοποίησης χοιρινού κρέατος μπορεί να υποβληθεί για 90,120 ή 150 ημέρες

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα της ιδιωτικής αποθεματοποίησης χοιρείου κρέατος.

Το αναλυτικό περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας με εκ των προτέρων καθορισμό της ενίσχυσης»

1. Φορέας υλοποίησης: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, ΤΚ 10445 Αθήνα.

2. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – υποβολή αιτήσεων: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, Αθήνα. Αρμόδια διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες και παροχή εγγράφων: Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς – Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς & Εφαρμογής Παρεμβάσεων,τηλ. 210 8802626, 8802416 και 8802431.

3. Αντικείμενο κανονισμού: Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας σύμφωνα με το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο στοιχείο η) του (ΕΕ) αρίθμ. 1308/2013 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής.

4. Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Οι αιτήσεις αφορούν περιόδους αποθεματοποίησης 90, 120 ή 150 ημερών. Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

5. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ και διαθέτουν για τους σκοπούς της αποθεματοποίησης κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αρίθμ. 187062/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2504/2011).

6. Εγγυήσεις που απαιτούνται: Η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 20% των ποσών της ενίσχυσης που καθορίζονται στις στήλες 3, 4 και 5 του Παραρτήματος του υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής.

7. Υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται αρχής γενομένης την 4η Ιανουαρίου 2016.

8. Επιλέξιμα προς ενίσχυση προϊόντα και ποσά ενίσχυσης: Ο κατάλογος των κατηγοριών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και τα σχετικά ποσά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του υπ’ αρίθμ. (ΕΚ) 2334/2015 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής.