Skip to main content
10 08 2019 | 16:45

Αύριο η γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ - δε θα λειτουργήσει «σφαγείο ειδικού σκοπού» στη Ροδόπη

Αύριο η γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ - δε θα λειτουργήσει «σφαγείο ειδικού σκοπού» στη Ροδόπη

Την Κυριακή 11 Αυγούστου γιορτάζεται φέτος το Kουρμπάν Mπαϊράμ. Είναι μία από τις δύο σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές των μουσουλμάνων της Θράκης συνυφασμένη με τη θυσία του Αβραάμ και με στιγμές χαράς για την κάθε οικογένεια. Κατά τη διάρκεια της γιορτής και σύμφωνα με τις παραδόσεις θυσιάζονται ζώα. Το ζώο που θυσιάζεται χωρίζεται σε τρία μέρη και συνηθίζεται το ένα να δίνεται στους φτωχούς, το δεύτερο σε συγγενείς και το τρίτο να μένει στο σπίτι. Οι μουσουλμάνοι συνηθίζουν να σφαγιάζουν τα αμνοερίφια σε ιδιωτικό χώρο, στην αυλή του σπιτιού τους ή σε πρόχειρα στέγαστρα. Ακόμα και σε δρόμους, και όχι σε σφαγεία, όπως προτρέπουν κάθε χρόνο για λόγους δημόσιας υγείας οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Εξαιτίας αυτής της παράδοσης σφαγής των ζώων, εκτός των εγκεκριμένων σφαγείων και του προβλήματος που προέκυψε σε κτηνοτρόφους καθώς τα ζώα που σφάζονται εκτός σφαγείου δεν μπορούν να διαγραφούν από την κτηνιατρική βάση δεδομένων του ΥπΑΑΤ, μόλις τον περασμένο Ιούνιο ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, υπέγραψε υπουργική απόφαση στην οποία περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την σύσταση «σφαγείων ειδικού σκοπού», τα οποία θα λειτουργούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα διενεργούν σφαγές στο πλαίσιο λατρευτικών εορτών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, τα υπάρχοντα σφαγεία της ΑΜ-Θ δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της περιόδου λόγω του μεγάλου αριθμού των προς σφαγή ζώων και του μικρού χρονικού διαστήματος, και με «την Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα να εγκριθούν και να λειτουργήσουν "σφαγεία ειδικού σκοπού" για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό τη διενέργεια σφαγών στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας» αναφέρεται σχετικά.

Ενόψει του φετινού εορτασμού της μουσουλμανικής γιορτής της θυσίας του Αβραάμ (Κουρμπάν Μπαϊράμ), η οποία εορτάζεται από τις 11 Αυγούστου και για τρεις ημέρες, θέσαμε το ερώτημα περί της λειτουργίας «σφαγείου ειδικού σκοπού». Όμως όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ τουλάχιστον για τη Ροδόπη δεν προέκυψε ενδιαφέρον εκ μέρους ιδιωτών για λειτουργία τέτοιων σφαγείων. Γι’ αυτό όσοι θέλουν να σφάξουν ζώο καλούνται να το πράξουν εντός των σφαγείων και όχι εκτός αυτών, καθώς έτσι δεν ελέγχονται υγειονομικά και δεν διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, τα ζώα που σφάζονται εκτός σφαγείου δεν μπορούν να διαγραφούν από την κτηνιατρική βάση δεδομένων του ΥπΑΑΤ.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠεριφέρειαςΗ παρακάτω ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας που εστάλη με αφορμή τη θρησκευτική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμ των μουσουλμάνων συμπολιτών μας που εορτάζεται στις 11 Αυγούστου παρέχει χρήσιμες πληροφορίες.

Αναλυτικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής λαμβάνοντας υπόψη ότι η διενέργεια θρησκευτικής σφαγής χωρίς αναισθησία είναι δυνατή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται σε σφαγείο. Ότι κατά τη θρησκευτική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμ, για ενδεχόμενη σφαγή βοοειδών και αιγοπροβάτων εκτός σφαγείων, σε χώρους που δεν διενεργείται κανένας κτηνιατρικός έλεγχος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του παραγόμενου κρέατος. Στις εγκαταστάσεις πρόχειρης σφαγής είναι άγνωστο εάν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος (μη αποτέφρωση των υλικών ειδικού κινδύνου, πιθανή απόρριψη των ζωικών υποπροϊόντων στο περιβάλλον κλπ) και έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των μουσουλμάνων καταναλωτών, επισημαίνει πως κατά την περίοδο εορτασμού του «Κουρμπάν-Μπαϊράμ» πρέπει απαρέγκλιτα να εφαρμοστούν τα παρακάτω:

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

α) Απαγορεύεται κατηγορηματικά η αγορά βοοειδών και αιγοπροβάτων από εκμεταλλεύσεις εκτός της Περιφέρειας χωρίς την έγκριση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών

β) Τα ζώα που μετακινούνται φέρουν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (άδεια διακίνησης, διαβατήρια, σήμανση ζώων)

γ) Το μεταφορικό μέσο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πριν και μετά τη φόρτωση των ζώων

δ) Στα βοοειδή εφαρμόζονται επιπλέον και οι νομοθετικές διατάξεις για την Οζώδη Δερματίτιδα

ε) Τα ζώα προστατεύονται από επιθέσεις εντόμων με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ

α) Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της μουσουλμανικής θρησκείας και θα εξετάζονται από επισήμους κτηνιάτρους πριν και μετά τη σφαγή.

β) Θα διαγραφούν από τα μητρώα μόνο εκείνα τα ζώα που θα σφαγούν σε εγκεκριμένο σφαγείο

γ) Συνιστάται να προτιμώνται Βοοειδή μικρότερα των 72 μηνών και Αιγοπρόβατα μικρότερα των 18 μηνών, καθώς τα ζώα αυτής της ηλικίας δεν εξετάζονται για Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια και το κρέας παραλαμβάνεται άμεσα από τους καταναλωτές.

δ) Ζώα μεγαλύτερης ηλικίας θα εξετάζονται για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες και μόνο μετά από αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα το κρέας τους θα διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση

ε) Αν τα ζώα που πρόκειται να σφαγούν είναι μεγαλύτερης ηλικίας από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, τα εξής όργανα των ζώων δεν καταναλώνονται και θα πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης για καταστροφή:

• ΒΟΟΕΙΔΗ: Το κρανίο με το μυαλό, τα μάτια, οι αμυγδαλές, ο νωτιαίος μυελός, η σπονδυλική στήλη, ολόκληρο το έντερο και το μεσεντέριο,

• ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ: Ολόκληρο το κεφάλι και ο νωτιαίος μυελός(στα ζώα μεγαλύτερα των 12 μηνών)

στ) Σε μονάδα αδρανοποίησης και αποτέφρωσης θα πρέπει να οδηγούνται και όλα τα λοιπά, εκτός των παραπάνω, παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα(πλην των δερμάτων)

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

• Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την προστασία της Υγείας των Μουσουλμάνων καταναλωτών, την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος και την αποτροπή εμφάνισης και διασποράς Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων

• Στους παραβάτες θα επιβληθούν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αυστηρότατες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις,

Καλούνται όλες οι Πολιτειακές, Περιφερειακές και Θρησκευτικές Αρχές της ΠΑΜΘ, οι μουσουλμάνοι συμπολίτες καθώς και κάθε εμπλεκόμενος, να συνδράμουν για την άρτια και ομαλή διενέργεια των σφαγών στα πλαίσια του «Κουρμπάν Μπαϊράμ». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τοπικά Τμήματα Κτηνιατρικής.

Πηγή: Δήμητρα Συμεωνίδου, xronos.gr