Skip to main content
24 11 2014 | 16:21

Αλλού βόσκησαν τα ζώα τους, αλλού τους κατανεμήθηκε βοσκότοπος

Περισσότερα προβλήματα, από όσα πάει να λύσει, δημιουργεί η λύση που προωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βοσκότοπους. Ερωτήματα που ήδη εκφράζονται καθημερινά από τον αγροτικό κόσμο, αναφέρονται στην επιστολή του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μεσσηνίας, όπως τι θα γίνει αν αύριο έρθει η Κομισιόν και δει ότι ο τάδε κτηνοτρόφος αλλού φαίνεται ότι βόσκησε το κοπάδι του κι αλλού το βρήκε; Επίσης, γιατί δεν γίνονται διορθώσεις στις δηλώσεις των κτηνοτρόφων πριν τις πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης και όλες πάνε πάρε από τον Ιανουάριο;

Ολόκληρη η επιστολή

«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να τοποθετηθούμε για το θέμα της μειωμένης προκαταβολής που έλαβαν οι κτηνοτρόφοι από την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2014 η οποία ήρθε σε συνέχεια της μειωμένης εξισωτικής αποζημίωσης που έχουν λάβει οι δικαιούχοι για το έτος 2013, προβλήματα τα οποία συνδέονται με την επιλεξιμότητα των προς βόσκηση εκτάσεων.

Το πρόβλημα, σε σχέση με τα παλιότερα έτη έχει δημιουργηθεί επειδή, το έτος 2012, όταν ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο προσδιορισμός των διαθέσιμων βοσκοτόπων της Ελλάδας αφαιρέθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ μεγάλος αριθμός στρεμμάτων από αυτούς που χαρακτηρίζονται σαν επιλέξιμοι, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που αυτό θα είχε η συγκεκριμένη επιλογή στους κτηνοτρόφους και την ελληνική εκτατική κτηνοτροφία.

Ο αριθμός των στρεμμάτων, ο οποίος αφαιρέθηκε από αυτούς που χαρακτηρίζονται επιλέξιμοι, αφορούσε κυρίως δασώδεις εκτάσεις μη ξυλευόμενες, οι οποίες ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από τους κτηνοτρόφους της χώρας μας ως βοσκότοποι. Η ενέργεια αυτή είχε σαν αποτέλεσμα οι επιλέξιμοι βοσκότοποι της χώρας να μειωθούν τόσο πολύ, ώστε να μην επαρκούν για την είσπραξη του συνόλου της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης από τους κτηνοτρόφους. Οι έντονες διαμαρτυρίες και πιέσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την ψήφιση του Νόμου 4280/2014, ο οποίος θα εφαρμοστεί μετά την 1-1-2015 και ο οποίος φαίνεται να δίνει λύση στο πρόβλημα (μένει βέβαια να δούμε την εφαρμογή του).

Η εφαρμογή του Νόμου, όμως, αυτού δεν καλύπτει τα έτη 2013 και 2014 τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα για τις επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις.

Οι εκτάσεις αυτές κατά την πραγματοποίηση των Αιτήσεων Ενεργοποίησης δικαιωμάτων κατά τα έτη 2013 & 2014 ακολούθησαν την κατανομή και την αποτύπωση του έτους 2012 με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στους παραγωγούς προβλήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων που τους έχουν κατανεμηθεί (σε επίπεδο ψηφιοποίησης στον Χάρτη). Τα προβλήματα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα παραγωγοί να εμφανίζονται χωρίς επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων για τα 2 έτη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν το σύνολο της εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2013 και να μην μπορεί να τους καταβληθεί το σύνολο του ποσού της προκαταβολής για την ενιαία του 2014 και κατά συνέπεια να δημιουργείται πρόβλημα για την λήψη και της δεύτερη δόσης η οποία αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους και της εξισωτικής αποζημίωσης η οποία ακολουθεί. Το θέμα λοιπόν της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων και της αντίστοιχης μη καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους έχει δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα του οποίου η ένταση είναι κλιμακούμενη από απλό πρόβλημα ρευστότητας για τους παραγωγούς μέχρι και πρόβλημα επιβίωσης των οικογενειών τους και του ζωικού κεφαλαίου, καθώς ο οικονομικός προγραμματισμός τους έχει «τιναχθεί» στον αέρα.

Σε σχέση με το πρόβλημα αυτό δημιουργούνται τα εξής ερωτηματικά τα οποία παραμένουν ακόμα αναπάντητα:

 • Γιατί ο παραγωγός που κάνει μια αίτηση ενεργοποίησης και δηλώνει μια έκταση βοσκοτόπων, σαν έκταση η οποία χρησιμοποιείται από τα ζώα της μονάδας του δεν ενημερώνεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ή της πραγματοποίησης των ελέγχων για την μη επιλεξιμότητα των ψηφιοποιημένων εκτάσεων παρά μόνο ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής;
 • Υπήρχε η δυνατότητα, κατά την στιγμή υποβολής της αίτησης ενεργοποίησης και της ψηφιοποίησης της αίτησης από τους φορείς καταχώρησης των αιτήσεων, να αναγνωρίζονται οι εκτάσεις που ψηφιοποιούνται σαν επιλέξιμες ή μη και, αν ναι, γιατί δεν ενημερώνονταν ο παραγωγός;

Ποια λύση προκρίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί προκρίνεται ή προτείνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μια λύση η οποία αφορά κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων η οποία έχει δημιουργηθεί βάση ενός αλγόριθμου. Ύστερα από την δειγματοληπτική επεξεργασία των πινάκων αυτών προκύπτει ότι η εφαρμογή του συστήματος αυτού αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον για το έτος 2014. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων της Ενιαίας Ενίσχυσης καθώς και την εφαρμογή δεσμεύσεων από ειδικά καθεστώτα (βιολογική κτηνοτροφία), αλλά δεν λαμβάνει υπόψη του την πληρωμή της εξισωτικής με αποτέλεσμα να υπάρχουν οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου, εφόσον υιοθετηθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος, έτσι ώστε οι παραγωγοί να πληρωθούν με την επόμενη πληρωμή του Δεκεμβρίου, αλλά θα υπάρξουν οι οικονομικές απώλειες που ήδη αναφέρθηκαν.

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης αντιμετωπίζεται το θέμα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, παράλληλα, όμως, δημιουργούνται και νέα προβλήματα, καθώς εμφανίζονται κτηνοτρόφοι να τους ψηφιοποιείται έκταση βοσκοτόπων, για να ενεργοποιήσουν δικαιώματα σε θέσεις:

 • που δεν χρησιμοποιούν για βόσκηση
 • με μεγάλη απόσταση από τις σταβλικές εγκαταστάσεις
 • σε άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα από το πραγματικό (μη όμορα)
 • σε περισσότερα των 2 Δημοτικών Διαμερισμάτων

Τα προβλήματα αυτά δημιουργούν τα ερωτήματα τα οποία σχετίζονται:

 • με το τι θα γίνει κατά την διάρκεια των ελέγχων (Εθνικών και Κοινοτικών) στους παραγωγούς και ποιες θα είναι οι ποινές, που θα επιβληθούν και σε ποιον, όταν διαπιστωθεί ότι οι εκτάσεις που έχουν δηλωθεί σαν βοσκότοποι δεν ανταποκρίνονται στις εκτάσεις που πραγματικά χρησιμοποιούνται.
 • με το πώς είναι δυνατόν να μεταφέρονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα κτηνοτρόφοι από άλλα δημοτικά διαμερίσματα και να τους ψηφιοποιούνται εκτάσεις, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά από αυτούς.
 • με το τι θα γίνει την επόμενη μέρα που, για την γεωργία και την κτηνοτροφία, είναι η εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ και των συσχετισμό της φετινής κατανομής των εκτάσεων μέσα από την τεχνική αυτή λύση με την κατανομή των εκτάσεων από 1-1-2015.

Η αποδοχή ενός συστήματος το οποίο σαν αποκλειστικό και μόνο σκοπό θα έχει την αποτύπωση εκτάσεων ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα περισσότερα προβλήματα από τις λύσεις που πρόσκαιρα θα δώσει.

Με δεδομένο ότι για το 2014 δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί ο χαρακτηρισμός της επιλεξιμότητας των εκτάσεων των βοσκοτόπων όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες έγγραφες διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως έχουν επισημανθεί, θα προκύψουν κατά την διάρκεια των ελέγχων, προτείνουμε:

Οι φορείς καταχώρησης με την συνεργασία των περιφερειακών τμημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Δήμων, των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων και κυρίως των παραγωγών να προβούν στην εφαρμογή της τεχνικής λύσης που προτείνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους λόγους που ήδη έχουμε αναφέρει.

 • Να γίνει εξατομικευμένη πραγματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή της τεχνικής λύσης στην πληρωμή της εξισωτικής και στην βελτίωση της ενεργοποίησης δικαιωμάτων έτσι ώστε να μειωθούν ή ακόμα και να εξαλειφθούν οι απώλειες των παραγωγών.
 • Να υπάρξει εξατομικευμένη ενημέρωση από τους φορείς καταχώρησης σε κάθε παραγωγό σχετικά με το τι ενεργοποιεί με την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης και το τι χρήματα θα πρέπει να περιμένει με την εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης από την ενιαία και από όλα τα μέτρα που συμμετέχει και ποιες θα είναι οι απώλειες του, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει τον οικονομικό του επαναπρογραμματισμό.
 • Να υπάρξουν δεσμεύσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένη λύσης δεν θα επηρεάσει το τι θα εφαρμοστεί με την Νέα ΚΑΠ η οποία θα ξεκινήσει από μηδενική βάση για όλους τους παραγωγούς.

Τέλος για την μακροχρόνια επίλυση του προβλήματος και με δεδομένες τις διαφοροποιήσεις που θα επιφέρει ο Νόμος 4280/2014 καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να:

 • Προβούν άμεσα, μέχρι το τέλος του 2014, στον επαναχαρακτηρισμό της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων και να ενσωματώσουν τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς χάρτες στο σύστημα ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.
 • Παραχωρήσουν πρόσβαση στους Δήμους στο ηλεκτρονικό σύστημα έτσι ώστε από το προσωπικό αυτών να μην παραχωρείται μόνο το δικαίωμα εισόδου στους κοινοτικούς βοσκοτόπους όπως μέχρι σήμερα γινόταν, αλλά να τους αντιστοιχίζεται συγκεκριμένη έκταση την οποία χρησιμοποιούν.
 • Εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών, τα συγκεκριμένα δεδομένα, αυτόματα και να μην εμπλέκονται οι φορείς καταχώρησης με τη γεωχωρική αποτύπωση των εκτάσεων των βοσκοτόπων.
 • Αναλάβουν την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας γεωτεχνικοί.

Είναι προφανές και δυστυχώς εφαρμόζεται, ότι για την κατάσταση μπορούν να αποδοθούν ευθύνες, μπορούν να κατηγορηθούν οι προηγούμενοι ή και κάποιοι άλλοι από τον κάθε φορά εμπλεκόμενο ή συνομιλούντα. Είναι δεδομένο όμως ότι επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για τους κτηνοτρόφους, θα πρέπει να αρχίσουν να δίνονται πραγματικές λύσεις στα προβλήματα και να δημιουργούνται διαδικασίες και δομές οι οποίες θα αντιμετωπίζουν ένα ένα τα προβλήματα μακροπρόθεσμα και οριστικά. Το να «κουκουλώνουμε» τα προβλήματα με το να τα βάζουμε κάτω από το «χαλάκι» δεν αποδίδει πλέον. Έχουν μαζευτεί πολλά, το «χαλάκι» έχει σηκωθεί ψηλά και εμείς που στεκόμαστε επάνω του κινδυνεύουμε να ανατραπούμε. Ας προλάβουμε, μπορούμε.

Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις της παρούσας επιστολής είναι σε αυτή την κατεύθυνση, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του παρόντος και στέκονται δημιουργικά στην μακροχρόνια λύση αυτών.

Στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ο πρόεδρος, Βορβίλας Ιωάννης

Ο γραμματέας, Ζωντανός Απόστολος»