Skip to main content
19 05 2015 | 09:58

Αγοραστός: «Το υπουργείο θέλει να βάλει τους κτηνοτρόφους να τσακώνονται μεταξύ τους»

Αγοραστός: «Το υπουργείο θέλει να βάλει τους κτηνοτρόφους να τσακώνονται μεταξύ τους»

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός αναφορικά με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα της κτηνοτροφίας. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν έγκαιρα να λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται κατά τη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ζητά την άμεση ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών από τον Πρωθυπουργό ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα είναι ανυπολόγιστες, καθώς δεν θα είναι δυνατή η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ και η καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους.

Το θέμα απασχολεί έντονα τις τελευταίες μέρες την Ένωση Περιφερειών, η οποία με αφορμή το πρόβλημα που προέκυψε με την εξεύρεση νέων βοσκοτόπων υποστηρίζει ότι «θέση της ΕΝΠΕ είναι ότι ο προσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής πριν την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων είναι επιστημονικά αυθαίρετος και ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με υψηλή κτηνοτροφία να δικαιούνται χαμηλότερες αποζημιώσεις».

Την ίδια ώρα, με επιστολή της προς το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και καλεί την ηγεσία του υπουργείου να δώσει λύση με τις πληρωμές που εκκρεμούν.

Πρόταση Αγοραστού για βοσκοτόπια

Η βασική θέση της Ένωσης Περιφερειαρχών στην επιτροπή για τα βοσκοτόπια είναι η υιοθέτηση ενός συστήματος που θα εγγυάται την ισότητα στη μεταχείριση των κτηνοτρόφων ανά τη χώρα χωρίς να δημιουργεί αποκλείσεις που πλήττουν της περιοχές με ισχυρή κτηνοτροφία. Όπως έχει διαρρεύσει, το Υπουργείο έχει επεξεργαστεί τρία εναλλακτικά σενάρια βάσει του κριτηρίου της πυκνότητας βόσκησης. Θέση της ΕΝΠΕ είναι ότι ο προσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής πριν την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων είναι επιστημονικά αυθαίρετος και ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με υψηλή κτηνοτροφία να δικαιούνται χαμηλότερες αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Αγοραστό «τα κριτήρια κατανομής των βοσκοτόπων πρέπει να εξειδικευθούν μετά την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, ώστε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα το μέγεθος των επιλέξιμων προς βόσκηση εκτάσεων και να υποστηρίξουμε ενιαίο συντελεστή για όλη την επικράτεια. Κριτήριο θα πρέπει να είναι η ισότιμη και αναλογική αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου. Στο σενάριο της ενιαίας τιμής σε όλη την επικράτεια το Υπουργείο είχε πρόβλημα καθώς θα έπρεπε να εφαρμόσει ‘’τεχνική λύση’’ . Όμως με την υπό εξέταση ΚΥΑ πάλι δίνεται τεχνική λύση, αφού αν δεν υπάρχει επιλέξιμος βοσκότοπος εντός των ορίων του Δήμου που υφίσταται ο κτηνοτρόφος ή των όμορων Δήμων θα του δοθεί βοσκότοπος εντός της ΧΕ (χωρικής ενότητας).

Μετά από 2 μήνες συζητήσεων συμμετέχοντας στην επιτροπή για το νέο νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια, το Υπουργείο κατέληξε σε μία ΚΥΑ η οποία θεωρούμε ότι δημιουργεί ανισότητες ανάμεσα στους κτηνοτρόφους. Πιο συγκεκριμένα χωρίς να ξέρουμε το ζωικό κεφάλαιο τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο κάθε περιφέρειας (αφού ακόμα γίνονται δηλώσεις ΟΣΔΕ) καθώς επίσης και ποιες είναι οι επιλέξιμες εκτάσεις αφού δεν έχουν γίνει τα προσωρινά (σε πρώτη φάση) διαχειριστικά σχέδια βοσκής το Υπουργείο προχωρεί σε μία ΚΥΑ κατανομής των βοσκοτόπων. Σύμφωνα με αυτήν την ΚΥΑ και τα στοιχεία που μας είχε δώσει το Υπουργείο τον Μάρτιο του 2015 ένας κτηνοτρόφος με 100 αιγοπρόβατα στην Θεσσαλία θα πάρει 69 στρ, στην Κρήτη 113 στρ., στην Κεντρική Μακεδονία 48 στρ. και στην Ήπειρο 88 στρ. επιλέξιμου βοσκοτόπου. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η τιμή ανά στρ. επιλέξιμης έκτασης είναι ίδια σε όλη την επικράτεια έχει σαν αποτέλεσμα να πληρωθούν διαφορετικά ποσά οι κτηνοτρόφοι σε διαφορετικές περιφέρειες. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων με τον βοσκότοπο το Υπουργείο θέλει να τα μεταθέσει στους κτηνοτρόφους και να τους βάλει να τσακώνονται μεταξύ τους. Από την όλη παραπάνω διαδικασία περιφέρειες με μεγάλη κτηνοτροφία όπως είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τιμωρούνται παίρνοντας λιγότερα στρ. και κατά συνέπεια λιγότερες επιδοτήσεις και είναι σαν να θέλει το Υπουργείο εκεί να τιμωρεί τους κτηνοτρόφους αυτούς που τόσα χρόνια με κόπο έστησαν και λειτουργούν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Θεωρούμε ότι πρώτα το Υπουργείο θα έπρεπε να κάνει τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βοσκής για να έχει την πραγματική εικόνα του επιλέξιμου βοσκότοπου και μετά να προβεί στην ΚΥΑ της κατανομής του επιλέξιμου βοσκότοπου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ ο βοσκότοπος μπορεί στο μέλλον να αλλάξει αν γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βοσκής. Τον Αύγουστο όμως του 2015 πρόκειται να σταλούν στους κτηνοτρόφους τα προσωρινά δικαιώματα της νέας ΚΑΠ. Θεωρούμε ότι από το καλοκαίρι και μετά την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων της νέας ΚΑΠ οι όποιες αλλαγές στον βοσκότοπο και να γίνουν, δεν μπορούν να τα επηρεάσουν».

Επιστολή Ομοσπονδίας

Στο μεταξύ με επιστολή της προς το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και καλεί την ηγεσία του υπουργείου να παρέμβει, διότι «από την μια δεν εισπράττουν τις επιδοτήσεις, από την άλλη δεν ξέρουνε τι βοσκότοπο θα έχουνε την νέα Περίοδο, και ταυτόχρονα να αγνοούνε το αν θα μπορέσουνε να παραγγείλουνε το εμβόλιο του καταρροϊκού για να σώσουνε τα κοπάδια τους και κανείς από την επίσημη πολιτεία να μην παίρνει θέση».

Αναλυτικότερα η επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Νίκος Παλάσκας αναφέρει τα εξής: «Κύριε υπουργέ, η Ομοσπονδία κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγώνα της να βρεθεί λύση στο θέμα των Βοσκοτόπων για ακόμη μια φορά προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Μέσω αυτού του υπομνήματος είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για το θέμα της δήλωσης των βοσκοτόπων. Όπως σας ενημέρωσαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μας στην επίσκεψή σας στο Κιλελέρ υπάρχουν τρεις κατηγορίες κτηνοτρόφων. Οι Πεδινοί που δεν μετακινούνται, απλά είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τις σταβλικές τους εγκαταστάσεις και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Οι μετακινούμενοι από τα πεδινά σε κάποιο ορεινό χωριό. Και η τρίτη κατηγορία, οι μετακινούμενοι που νοικιάζουν βοσκότοπους τα τελευταία 15 με 20 χρόνια (δημόσιες εκτάσεις) σε διπλανά χωριά. Εδώ λοιπόν έχουμε τα εξής προβλήματα. Οι Δημόσιες εκτάσεις ή δεν νοικιάζονται πλέον από τους Δήμους ή το ενοίκιό τους είναι υπέρογκο. Η κατάσταση βρίσκεται σε αδιέξοδο. Οι παραγωγοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν εναλλακτική λύση και δεν ξέρουν τι να δηλώσουν στο ΟΣΔΕ για να μην χάσουν το δικαίωμα της επιδότησης. Εκτός αυτού, μέσα στην απόγνωση τους κάποιοι παραγωγοί δεν πρόλαβαν να κάνουν την δήλωση του ΟΣΔΕ με αποτέλεσμα η πύλη να κλείσει αφήνοντάς τους απ έξω. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που έπρεπε να έχουν μετακινηθεί από τις 10 Μαΐου. Πρώτον δεν έχουν δημοπρατηθεί τα βοσκοτόπια από τους Δήμους και δεύτερον δεν έχουν χρήματα για την μετακίνηση που στοιχίζει ακριβά, διότι οι μετακινούμενοι αιγοπροβατοτρόφοι είναι η μόνη κατηγορία της αγροτικής οικονομίας που δεν έχουν πληρωθεί το άρθρο 68 για το 2014. Ζητούμε επειγόντως, να γίνουν οι πληρωμές του άρθρου 68 και της εξισωτικής δίνοντας τις ημερομηνίες στην δημοσιότητα για να μπορέσουν οι παραγωγοί να προγραμματίσουν την καλοκαιρινή τους μετακίνηση. Παρακαλούμε να δοθεί παράταση λίγων ακόμα ημερών στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για να μπορέσουν να καλυφθούν και οι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για το θέμα της εισαγωγής του εμβολίου για τον καταρροϊκό πυρετό, οι πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν είναι απογοητευτικές. Ο αριθμός των εμβολίων είναι περιορισμένος επιβαρύνοντας εξ ολοκλήρου τον κτηνοτρόφο και κάποιες εταιρείες για να προχωρήσουν στην εισαγωγή ζητούν προκαταβολή. Αναλογίζεστε λοιπόν μέσα σ αυτό το κλίμα από την μια να μην εισπράττουμε τις επιδοτήσεις να μην ξέρουμε τι βοσκότοπο θα έχουμε, να αγνοούμε για το αν θα μπορέσουμε να παραγγείλουμε το εμβόλιο του καταρροϊκού για να σώσουμε τα κοπάδια μας και κανείς από την επίσημη πολιτεία να μην παίρνει θέση, να μας ενημερώσει, να μας στηρίξει για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τέλος θα θέλαμε ως αιγοπροβατοτρόφοι να εκφράσουμε την πλήρη οργή και αγανάκτηση στους υπευθύνους της πολιτείας που χειρίζονται την όλη κατάσταση με τόση ανωριμότητα, χωρίς να αναλογίζονται τις συνέπειες της καταστροφής του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας. Αναρωτιόμαστε γιατί τόσο μίσος στους αιγοπροβατοτρόφους. Είναι ένας αρκετά ταλαιπωρημένος κλάδος που καθημερινά αντιμετωπίζει επιπλέον προβλήματα. Όχι μόνο δεν μας στηρίζετε, αλλά αγνοείται και τους κινδύνους του ελλοχεύουν. Αναρωτήθηκε κανείς από τους βολεμένους του δημοσίου τι εστί να μην εισπράττεις και να πληρώνεις μόνο. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την αναστάτωση που προκάλεσαν οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που πληρώθηκαν με δύο μέρες καθυστέρηση. Μακάρι να είχαμε την τύχη τους. Για σκεφτείτε τον κτηνοτρόφο που δεν πληρώνεται ποτέ στην ώρα του και πάντα του χρωστούνε χρήματα από 1,2 ίσως και 3 χρόνια και σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο ποσό στο λογαριασμό του εξαφανίζεται από τις υποχρεώσεις που έχει στην πολιτεία. Αυτό λοιπόν τι είναι δικαιοσύνη ή δημοκρατία ή Αγροτική παραγωγική ανασυγκρότηση. Αναλάβετε τις ευθύνες σας και δράστε άμεσα».

Πηγή: Ελευθερία