Skip to main content
20 05 2019 | 10:12

Αύξηση παραγωγής σύσπορου βαμβακιού έως 20% με τη χρήση του συστήματος στενών γραμμών

Αύξηση παραγωγής σύσπορου βαμβακιού έως 20% με τη χρήση του συστήματος στενών γραμμών

Μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή σύσπορου βαμβακιού με λιγότερες εισροές; Σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ Νταράουσε Μωχάμεντ υπεύθυνος του Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας (Καρδίτσα), αυτό είναι εφικτό και μάλιστα μέχρι 20% με τη χρήση του συστήματος στενών γραμμών, σε σύγκριση με το κλασικό σύστημα γραμμών. Αυτό όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, προϋποθέτει σταθερές καιρικές συνθήκες χωρίς απότομες μεταβολές.

Επίσης τα συστήματα στενών γραμμών των 50 εκ. παράγουν σημαντικά μεγαλύτερη βιομάζα. Ενδεικτικά βελτιώνεται ο ανταγωνισμός της καλλιέργειας με τα ζιζάνια και αυτό μένει να τεκμηριωθεί στα επόμενα χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι με τις στενές γραμμές έχουμε μικρότερη εξάτμιση νερού από το εδάφους συνεπώς έχουμε εξοικονόμηση νερού άρδευσης.

Όπως αναφέρει ο Νταράουσε Μωχάμεντ, σε διεθνή επίπεδο τα συστήματα των πολύ στενών γραμμών έχουν αρκετούς υποστηρικτές, αλλά συγχρόνως υπάρχουν κάποιες ενστάσεις που μένουν να τεκμηριωθούν σε επίπεδο εφαρμογής. Τα αποτελέσματα στον Παλαμά δείχνουν, όπως εξηγεί στη συνέχεια, ότι τα συστήματα αυτά μπορεί να αποτελέσουν ένα εναλλακτικό σύστημα καλλιέργειας έναντι του κλασικών γραμμών.

Σε συνολικότερο πλαίσιο τονίζεται ακόμα, η εμπειρία αλλά και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα που γίνεται στο Σταθμό Παλαμά-Καρδίτσας δείχνουν ότι χρειάζεται μια αλλαγή του παλαιού μοντέλου παραγωγής βάμβακος που διαμορφώθηκε κάτω από ένα διαφορετικό οικονομικό καθεστώς (των επιδοτήσεων), αλλά και κάτω από διαφορετικές απαιτήσεις και επιστημονικά δεδομένα, θα πρέπει να πάμε σε σύστημα με λιγότερες εισροές και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της άρδευσης, η οποία θεωρείται το κλειδί στη διαχείριση της καλλιέργειας.

Ο συνδυασμός της εφαρμογής ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης, με χρήση της νέας τεχνολογίας (άρδευσης ακριβείας), με τη χρήση συστημάτων στενών γραμμών, μειώνει σημαντικά τις εισροές, όπως της χρήσης πρόσθετων αγροχημικών προϊόντων (pix και αποφυλλωτικά), του κινδύνου εντομολογικών προσβολών και ασθενειών, αλλά και του κινδύνου απώλειας ενός μέρους της παραγωγής και υποβάθμισης της ποιότητας, διότι με το συνδυασμό αυτό μειώνουμε το παραγωγικό κύκλο σε μια οριακή ζώνη όπως είναι η Ελλάδα που είναι αναγκαίο. Πέρα από την αναγκαιότητα προσαρμογής του συστήματος παραγωγής, υπάρχει εξίσου ένα σημαντικό πρόβλημα που είναι το θέμα της συνεχώς υποβάθμισης της ποιότητας από το 1994, το οποίο οδήγησε στην εκτόπιση του ελληνικού βαμβακιού από ορισμένες αγορές.

Η Ελλάδα, διαπιστώνει ο υπεύθυνος του Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας (Καρδίτσα) με το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να επενδύσει στην ποιότητα του προϊόντος, ώστε να μειωθεί ο ανταγωνισμός με τις ασιατικές χώρες που παράγουν αρκετά φθηνότερο προϊόν. Το θέμα της ποιότητας, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις δεδομένες συνθήκες αποτελεί ένα δύσκολο στόχο, χρειάζεται έρευνα, οργάνωση και συνεργασίες. Τέλος ο ίδιος καταλήγει, πως η επίδραση της εφαρμογής των συστημάτων στενών ή πολύ στενών γραμμών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι ένα θέμα που χρειάζεται περισσότερη έρευνα, καθόσον η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία παρουσιάζει αντικρουόμενες απόψεις.

Δηλαδή πρέπει να διευκρινιστεί ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται αρνητικά και σε ποιο βαθμό. Έχει διαμορφωθεί μια γενική άποψη, σύμφωνα με την οποία, διευκρινίζει, η αύξηση του πληθυσμού των φυτών στα συστήματα αυτά επηρεάζει αρνητικά ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πχ της ωριμότητας της ίνας (τιμές micronaire).

Η επίδραση αυτή όμως, δεν είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να μειώσει τις παραμέτρους της ποιότητας κάτω από τα διεθνή ή εμπορικά standards. Με τα νέα δεδομένα, αυτό μπορεί να ξεπεραστεί αν στις στενές γραμμές χρησιμοποιούμε το ίδιο αριθμό φυτών/στρέμμα με το κλασικό σύστημα.

Παραμένει το πρόβλημα της αδυναμίας συλλογής του προϊόντος με picker συλλεκτική μηχανή, το οποίο νομίζω με τις νέες συλλεκτικές μηχανές θα ξεπεραστεί. Η συλλογή του προϊόντος με stripper συλλεκτική μηχανή έχει αποδεχτεί ότι υποβαθμίζει την ποιότητα, σύμφωνα με βιβλιογραφική μελέτη που έχω καταθέσει πρόσφατα στην Ομάδα Εργασίας Βάμβακος του ΥΠΑΑ, καταλήγει ο ίδιος.