Skip to main content
12 05 2016 | 07:34

Πρωτοβουλίες για την προάσπιση της εξωστρέφειας της επιτραπέζιας ελιάς αναλαμβάνει η ΔΟΕΠΕΛ

Πρωτοβουλίες για την προάσπιση της εξωστρέφειας της επιτραπέζιας ελιάς αναλαμβάνει η ΔΟΕΠΕΛ

Με στόχο τη δυναμική προάσπιση των συμφερόντων ενός από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους του πρωτογενούς τομέα, με το 85% της εγχώριας παραγωγής να εξάγεται σε περισσότερες από 100 χώρες, προσαυξάνοντας το ΑΕΠ κατά 450 εκατ. ευρώ ετησίως, η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) αναλαμβάνει τα ηνία της εξωστρέφειας του ιστορικού ελληνικού προϊόντος.

Ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς, ένας από τους ισχυρότερους κλάδους της εξαγωγικής οικονομίας στην Ελλάδα σήμερα, ενισχύει την εκπροσώπησή του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τη δημιουργία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς, η οποία έχει ήδη καταθέσει τον φάκελο αναγνώρισης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού 1308/2013.

Τον ρόλο, τους σκοπούς, τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες του νέου φορέα παρουσίασε χθες στους εκπροσώπους του Τύπου, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΕΠΕΛ με επικεφαλής τον πρόεδρο Δρ. Γεώργιο Ντούτσια και συμμετέχοντες τους κ.κ. Κωνσταντίνο Κοντίνο (Γ.Γ. ΔΟΕΠΕΛ), Νέλο Γεωργούδη (Πρόεδρο ΠΕΜΕΤΕ, Αντιπρόεδρο ΔΟΕΠΕΛ), Νίκο Φραγκούλη (Ταμία ΔΟΕΠΕΛ), Κλέαρχο Σαραντίδη (Μέλος ΔΣ) και Θωμά Κουτσουπιά (Μέλος ΔΣ).

Ο εθνικός φορέας με διευρυμένες αρμοδιότητες που εκπροσωπεί αποτελεσματικά τον κλάδο αποτελούσε όραμα ετών για τους απασχολούμενους ελαιοπαραγωγούς και επιχειρήσεις της επιτραπέζιας ελιάς, ενώ η δημιουργία του προβλέπεται να αποτελέσει εφαλτήριο για:

  • Την ισχυροποίηση της θέσης της επιτραπέζιας ελιάς στις διεθνείς αγορές
  • Τον καλύτερο συντονισμό και προάσπιση των συμφερόντων των φορέων και επιχειρήσεων που απασχολούνται σε όλο το φάσμα της παραγωγής, τυποποίησης και εξαγωγής του προϊόντος
  • Την αναβάθμιση της εικόνας της επιτραπέζιας ελιάς στο εξωτερικό και το εσωτερικό

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς:

  • Εξάγει το 85% της εγχώριας παραγωγής στις διεθνείς αγορές
  • Αποτελεί την 2η εξαγωγική χώρα παγκοσμίως
  • Αθροίζει περισσότερους από 60.000 ελαιοπαραγωγούς και αντιστοίχως περισσότερες από 100 επιχειρήσεις
  • Έχει τζίρο 450 εκατ. ευρώ.

Στην Οργάνωση που έχει ήδη υποβάλει τον φάκελο αναγνώρισής της ως Εθνική από το ΥπΑΑΤ, την εποπτεύουσα αρχή, συμμετέχουν τόσο ο τομέας της παραγωγής με ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, όσο και η μεταποίηση η οποία συμπεριλαμβάνει τις οργανωμένες μονάδες της επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας του έτοιμου προϊόντος.

Στις βασικές προτεραιότητες της ΔΟΕΠΕΛ εντάσσεται η ανταπόκριση στις διεθνείς προκλήσεις και τον ανταγωνισμό με ενδυνάμωση της θέσης της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς και όχημα τη φυσικότητα, η αξιοποίηση του ελληνικού σήματος, η διασύνδεση με τον τουρισμό και την εστίαση, αλλά και η καλλιέργεια σχέσεων με τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Όπως τόνισε σχετικά ο Πρόεδρος της ΔΟΕΠΕΛ Δρ. Γιώργος Ντούτσιας: «Δραστηριοποιούμαστε σε έναν κλάδο που κάνει τη χώρα μας υπερήφανη στον κόσμο. Όσοι ασχολούμαστε με την επιτραπέζια ελιά, από τους παραγωγούς μέχρι τους συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις είχαμε ένα κοινό όραμα: να τοποθετήσουμε το προϊόν μας στη θέση που του αξίζει και να εργαστούμε προς μια κοινή κατεύθυνση: την ισχυροποίηση της θέσης ενός προϊόντος που δικαίως θεωρείται ως ο εθνικός μας θησαυρός».

Σχετικά με τη ΔΟΕΠΕΛ

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) συστάθηκε στις 05/05/2015, ανταποκρινόμενη στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός εξειδικευμένου θεσμικού φορέα για τις επιτραπέζιες ελιές που θα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και θα συσπειρώσει τους απασχολούμενους στον κλάδο.

Στην Οργάνωση συμμετέχει ο πρωτογενής τομέας με ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς και ο δευτερογενής και τριτογενής τομέας του κλάδου που διαθέτει τις οργανωμένες μονάδες της επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας, κυρίως εξαγωγής, του έτοιμου προϊόντος.

Σκοπός είναι η αποτελεσματική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του κλάδου για την προάσπιση των συμφερόντων ενός στρατηγικού για την εθνική οικονομία, εξαγωγικού προϊόντος και την ισχυροποίηση της θέσης του στις διεθνείς αγορές.

H Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την κοινοτική Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.