Skip to main content
16 09 2015 | 09:49

Μέχρι 30 Ιουνίου 2016 η δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών - τα δικαιολογητικά για τις Ο.Π.

Μέχρι 30 Ιουνίου 2016 η δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών - τα δικαιολογητικά για τις Ο.Π.

Απαραίτητη είναι η δήλωση ΟΣΔΕ για όλους τους παραγωγούς (μέλη ή όχι οργανώσεων) που θέλουν να ενταχθούν στο μέτρο της δωρεάν διανομής οπωροκηπευτικών, που θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της ενίσχυσης του έτους 2015 καθορίζει σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο αναλυτικά, βάσει της εγκυκλίου ισχύουν τα εξής:

Α. Δωρεάν διανομή μέσω Ο.Π (Φρούτα – Λαχανικά)

1. Οι Ο.Π μετά την ολοκλήρωση του μέτρου σε επίπεδο χώρας (για κάθε προϊόν του παραρτήματος Ιβ του Καν(Ε.Ε)1031/2014) υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ έδρα της Ο.Π.

Η αίτηση ( ανά προϊόν) πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 • τις συμβάσεις με τις αρχές της παραγράφου 2.2 του άρθρου 10 της με αριθμ.3320/89565/14.8.2015 Κ.ΥΑ στις οποίες διατέθηκαν τα προϊόντα για δωρεάν διανομή ( με αναφορά τον τρόπο, τόπο, χρονοδιάγραμμα διάθεσης, αριθμό ωφελουμένων κ.λ.π)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) από τον δικαιούχο φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι υλοποίησε την ανωτέρω δράση επ΄ ωφελεία των μελών του.
 • τις κοινοποιήσεις της Ο.Π (άρθρο 78 του Καν.Ε.Ε 543/2011)
 • τα δελτία αποστολής (ή ισοδυνάμου παραστατικού κατά την τρέχουσα εθνική νομοθεσία) με προορισμό τον τόπο διάθεσης των προϊόντων

Στην περίπτωση που υπάρξει αδιάθετη ποσότητα σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. 3320/89565/14-8-2015:

1. θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων φορέων της παραγράφου 2.4 του ίδιου άρθρου στις οποίες θα αναφέρεται ότι υλοποίησαν την ανωτέρω δράση επ’ ωφελεία των μελών τους.

2. Δελτία αποστολής ή άλλο νόμιμο παραστατικό στο οποίο να βεβαιώνεται η ποσότητα που μεταφέρθηκε από τον ένα δικαιούχο φορέα στους φορείς της παραγράφου 2.4 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ.

 • βεβαιώσεις ποιοτικού & ποσοτικού ελέγχου (υπόδειγμα 7 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό 100% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για δωρεάν διανομή
 • αποδεικτικά παραλαβής & διάθεσης των προϊόντων (υπόδειγμα 6 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ο.Π, τον δικαιούχο φορέα και από τις ελεγκτικές αρχές της ΔΑΟΚ (τόσο του τόπου αποστολής όσον και προορισμού) σε ποσοστό τουλάχιστον του 30% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για δωρεάν διανομή
 • τις συμβάσεις με τους μεμονωμένους μη μέλη παραγωγούς οι οποίοι διέθεσαν το προϊόν τους μέσω της Ο.Π ( άρθρο 6 παραγρ.2 σημείο 4.2.1 της με αριθμ. πρωτ. 3320/89565/14.8.2015 Κ.Υ.Α) και βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει προβεί στην εξακρίβωση και τηρεί στο αρχείο της όλα τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες που παραδόθηκαν στα πλαίσια αυτών των συμβάσεων
 • βεβαίωση τράπεζας για τον λογαριασμό του επιχειρησιακού ταμείου μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή
 • Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 • καταστάσεις με τα αναλυτικά στοιχεία των παραγωγών κατά μέτρο και προϊόν (υπόδειγμα 2i) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή – excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.
 • Πλήρης στοιχεία για τον προσδιορισμό του κόστους διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς. (τιμολόγια, εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, φορτωτικές, χιλιομετρικές αποστάσεις κλπ)
 • Τα πρακτικά ελέγχου των αρμοδίων επιτροπών (άρθρο 8 της ΚΥΑ 3320/89565/13- 8-2015 – ΦΕΚ 1701/Β).

Β. Δωρεάν διανομή μεμονωμένων παραγωγών εκτός Ο.Π

Οι μεμονωμένοι παραγωγοί μη μέλη Ο.Π μετά την ολοκλήρωση του μέτρου υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ - έδρα τους.

Οι υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ – έδρα των παραγωγών συντάσσουν καταστάσεις (υπόδειγμα 2i) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή – excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και διαβιβάζουν τον σχετικό φάκελο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για πληρωμή.

Ο φάκελος (ανά προϊόν) θα περιλαμβάνει επιπλέον τα εξής:

 • την αίτηση της Δ.Α.Ο.Κ (υπόδειγμα 1.α)
 • τις αιτήσεις των παραγωγών για πληρωμή (υπόδειγμα 1)
 • τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μέτρο από τον παραγωγό προς τη Δ.Α.Ο.Κ
 • τις συμβάσεις με τις αρχές της παραγράφου 2.2 του άρθρου 10 της με αριθμ.3320/89565/14.8.2015 Κ.ΥΑ στις οποίες διατέθηκαν τα προϊόντα για δωρεάν διανομή ( με αναφορά τον τρόπο, τόπο, χρονοδιάγραμμα διάθεσης, αριθμό ωφελουμένων κ.λ.π)
 • τα δελτία αποστολής (ή ισοδυνάμου παραστατικού κατά την τρέχουσα εθνική νομοθεσία) με προορισμό τον τόπο διάθεσης των προϊόντων
 • βεβαιώσεις ποιοτικού & ποσοτικού ελέγχου (υπόδειγμα 7 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό 100% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για δωρεάν διανομή
 • αποδεικτικά παραλαβής & διάθεσης των προϊόντων (υπόδειγμα 6 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τον παραγωγό, τον δικαιούχο φορέα και από τις ελεγκτικές αρχές (σε ποσοστό 100% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για δωρεάν διανομή)
 • πρακτικά ελέγχου των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου όπως αυτές ορίζονται στην Κ.Υ.Α 266355/11.2.2009(ΦΕΚ 64Β/09) και στο άρθρο 7,παρ.2 της Υ.Α 286886/22.04.09 (ΦΕΚ 867 Β/2009 καθώς και στο σημείο 6.5 της με αριθμ. 3715/110509/5.9.2014 εγκυκλίου του Υ.Α.Α.Τ) με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν την υλοποίηση για κάθε ένα μέτρο ξεχωριστά (ποσότητες, εκτάσεις κ.λ.π).
 • κατάσταση σημείων ελέγχου (υπόδειγμα 3).
 • Πλήρης στοιχεία για τον προσδιορισμό του κόστους διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς. (τιμολόγια, εξοφλημένα παραστατικά δαπανών , φορτωτικές, χιλιομετρικές αποστάσεις κλπ)
 • Τα πρακτικά ελέγχου των αρμοδίων επιτροπών (άρθρο 8 της ΚΥΑ 3320/89565/13- 8-2015 – ΦΕΚ 1701/Β).