Skip to main content
17 02 2015 | 14:42

Σεμινάριο για την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση από το ΑΠΘ

Σεμινάριο για την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση από το ΑΠΘ

Αιτήσεις μέχρι τις 10 Μαρτίου δέχεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για συμμετοχή όσων ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα «συμβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωσης της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων οινοποίησης». Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης και θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικοί Επιστήμονες του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος μέσω της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων.

Απευθύνεται κυρίως σε αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια της αμπέλου και την οινοποίηση τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει διδασκαλία και ανάλογη πρακτική άσκηση στον πειραματικό αμπελώνα του Α.Π.Θ. και καλύπτει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στα ευρύτερα αντικείμενα (θεματικές ενότητες) που ακολουθούν, τα οποία θα διδαχθούν σε δύο ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

1. Ανατομία και μορφολογία της αμπέλου. Φυσιολογία και κυριότερα στάδια του ετήσιου κύκλου (διάρκεια 8ώρες).2. Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος για την εγκατάσταση και καλλιέργεια της αμπέλου. Προετοιμασία του εδάφους, διευθέτηση της επιφάνειας και του αναγλύφου, δειγματοληψία και εξέταση του εδάφους (διάρκεια 8ώρες).3. Πολλαπλασιαστικό υλικό. Υποκείμενα και ποικιλίες παραγωγής. Φυτά απλά έρριζα και έρριζα-εμβολιασμένα, φύτευση των φυτών και εμβολιασμοί στην άμπελο (διάρκεια 12 ώρες).4. Εγκατάσταση αμπελώνα (αποστάσεις και διάταξη φύτευσης, υλικά και μέσα υποστήριξης των φυτών και της βλάστησης). Συστήματα διαμόρφωσης των φυτών και αξιολόγησή τους (διάρκεια 8 ώρες).5. Κλαδέματα χειμερινά και θερινές καλλιεργητικές επεμβάσεις στη βλάστηση και την παραγωγή. Μέσα βελτίωσης της ποιότητας των σταφυλιών – ρυθμιστές της αύξησης (διάρκεια 12 ώρες).6. Ανόργανη θρέψη, τα κυριότερα μακρο- και μικρο- στοιχεία και εφαρμογές λιπασμάτων (διάρκεια 7 ώρες).7. Ανάγκες της αμπέλου σε νερό – αρδεύσεις. Διαταραχές οφειλόμενες στην έλλειψη νερού (διάρκεια 7 ώρες).8. Φυτοπροστασία. Οι κυριότερες μυκητολογικές και ιολογικές ασθένειες και η αντιμετώπισή τους. Οι κυριότεροι εχθροί και η αντιμετώπισή τους. Φυσιολογικές διαταραχές και κλιματικές αντιξοότητες. Καταπολέμηση ζιζανίων (διάρκεια 12 ώρες).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

9. Χαρακτηριστικά των καρπών της αμπέλου και η περιεκτικότητά τους σε ζάχαρα, οργανικά οξέα, αζωτούχες ενώσεις, φαινολικά και αρωματικά συστατικά. Αξιολόγηση του επιπέδου ωρίμανσης ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων. Τρυγητός (διάρκεια 6 ώρες).10. Προζυμωτικές διεργασίες και μεταχειρίσεις – διόρθωση του γλεύκους. Θειώδης ανυδρίτης (διάρκεια 6 ώρες)11. Ζυμομύκητες, αλκοολική ζύμωση, ρύθμιση της αλκοολικής ζύμωσης και παράγοντες που την επηρεάζουν (διάρκεια 8 ώρες).12. Ερυθρά και λευκή οινοποίηση. Άλλες οινοποιήσεις (ροζέ, αφρώδεις, γλυκείς οίνοι) (διάρκεια 8 ώρες).13. Μηλογαλακτική ζύμωση και γαλακτικά βακτήρια. Εκτροπές – οξοποιητικά βακτήρια (διάρκεια 5 ώρες)14. Μεταζυμωτικές διεργασίες και παλαίωση των οίνων. Διαύγαση, μεταγγίσεις, απολάσπωση, κολλάρισμα, φιλτράρισμα, σταθεροποίηση. Εμφιάλωση και υλικά εμφιάλωσης (διάρκεια 8 ώρες)15. Αναλύσεις γλεύκους και οίνου. Οργανοληπτική αξιολόγηση οίνου (διάρκεια 5 ώρες).Η πρώτη ενότητα θα διεξαχθεί κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου του 2015 και η δεύτερη κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου του 2015.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο της καλλιέργεια της αμπέλου και της παραγωγής οίνου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων το οποίο και θα αποτελεί απαραίτητο υπόβαθρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις με πιο εξειδικευμένες σπουδές.

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουνα) Βεβαίωση συμμετοχήςβ) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Προθεσμία

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10/2 έως 10/3/2015 και μόνον ηλεκτρονικά. Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)3. Τίτλοι Σπουδών

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν, τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται, Σάββατο πρωί και απόγευμα ή και Κυριακές ανάλογα με τις προτιμήσεις των εκπαιδευομένων. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί περίπου στα μέσα Μαρτίου του 2015.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Εξειδίκευσης ανέρχεται στο ποσό των 750 Ευρώ (πληρωτέο σε τρεις ισόποσες δόσεις των 250 ευρώ: η πρώτη δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί πριν την έναρξη των Σεμιναρίων , η δεύτερη μέχρι την 1η Ιουνίου 2014 και η τρίτη μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2014). Τα ποσά θα κατατίθενται σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η καταβολή της πρώτης δόσης πριν την έναρξη των σεμιναρίων. Η συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο των σεμιναρίων προϋποθέτει την καταβολή και της τρίτης δόσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος καθ. Ν. Νικολάου ([email protected]), τηλ. επικοινωνίας: 2310-99 8628, καθώς και με τον Επ. Καθηγητής κ. Σ. Κουντουρά ([email protected]), τηλ. επικοινωνίας: 2310-99 8650, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.