Skip to main content
04 11 2019 | 18:57

Την έναρξη της 43ης Ετήσιας Συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο κήρυξε η Αραμπατζή

Την έναρξη της 43ης Ετήσιας Συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο κήρυξε η Αραμπατζή

Τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στη βιώσιμη – περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά – ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, ανέδειξε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, κηρύσσοντας την έναρξη της 43ης Ετήσιας Συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων στο Ζάππειο.

Η αρμόδια υφυπουργός αξιολόγησε ως «ιδιαίτερα σημαντικό» τον ρόλο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για την Μεσόγειο, καθώς, όπως σημείωσε, «παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για να προωθηθούν συνέργειες μεταξύ των κρατών της περιοχής στην κατεύθυνση επίτευξης του κοινού στόχου που είναι η διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου».

Προς την κατεύθυνση αυτή, η κυρία Αραμπατζή:

  • αναγνώρισε την αναγκαιότητα από τη μία να στηριχθεί η αλιεία μικράς κλίμακας με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και από την άλλη να εφαρμοστεί ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης βασισμένο στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα,
  • επαναβεβαίωσε τη βούληση της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (IUU) Αλιεία μέσω της περιφερειακής συνεργασίας,
  • επισήμανε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα τόσο τα όποια προβλήματα δημιουργούνται εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής όσο και η εισβολή στη Μεσόγειο μη ενδημικών (χωροκατακτητικών) ειδών.

«Καθώς η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα έχουν το χαμηλότερο ποσοστό βιώσιμων ιχθυαποθεμάτων (37,8%), σύμφωνα με τη φετινή έκθεση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η αδράνεια δεν είναι επιλογή. Έχει έλθει η ώρα για τολμηρές αποφάσεις και πιο αποτελεσματική συνεργασία για ένα καλύτερο μέλλον στη Μεσόγειο, την θάλασσά μας», τόνισε η κα Φωτεινή Αραμπατζή παραπέμποντας στη φράση του Ομήρου ότι «μια θάλασσα γεμάτη ψάρια και θαλασσινά είναι παράγοντας ευδαιμονίας».

Τι είναι η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) είναι μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας, αρμόδια για τη διατήρηση και τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Τα τελευταία έτη, η ΓΕΑΜ ενέκρινε σημαντικό αριθμό μέτρων διατήρησης, διαχείρισης και ελέγχου κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2018 η ΓΕΑΜ ενέκρινε σχέδιο διαχείρισης για το χέλι στη Μεσόγειο και μέτρα έκτακτης ανάγκης για την περίοδο 2019-2021 όσον αφορά τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα. Η ΓΕΑΜ αναμένεται να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Αδριατικής κατά την ετήσια σύνοδό της στο Ζάππειο που πραγματοποιείται από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Η πρόταση της Κομισιόν

Στις 8 Οκτωβρίου του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη πρόταση που έχει καταρτιστεί ποτέ σχετικά με αλιευτικές δυνατότητες που καλύπτουν τόσο τη Μεσόγειο όσο και τον Εύξεινο Πόντο.

Με την εν λόγω πρόταση, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της διακήρυξης MedFish4Ever και της διακήρυξης της Σόφιας για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες και τη φιλοδοξία της Επιτροπής να εξασφαλίσει κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα για τους αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μέσω της αποκατάστασης των αποθεμάτων και της διατήρησής τους σε βιώσιμα επίπεδα.

Στη Μεσόγειο Θάλασσα τίθεται σε εφαρμογή, βάσει της πρότασης, το πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της δυτικής Μεσογείου, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Για την επιτυχή εφαρμογή του, απαιτείται μείωση της αλιευτικής προσπάθειας το 2020 για την κουτσομούρα, τον μερλούκιο, την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων, την καραβίδα, τη γαλάζια και κόκκινη γαρίδα και την κόκκινη γιγαντογαρίδα.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης πρόσθετα μέτρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). Ειδικότερα, προβλέπονται, τρίμηνη περίοδος απαγόρευσης της αλιείας όσον αφορά το χέλι, όρια αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας για τα μικρά πελαγικά είδη στην Αδριατική και όριο αλιευτικής προσπάθειας για τα βενθοπελαγικά είδη στην Αδριατική.

Στον Εύξεινο Πόντο, η Επιτροπή προτείνει όρια αλιευμάτων και ποσόστωση για το καλκάνι και την παπαλίνα. Όσον αφορά το καλκάνι, η πρόταση θα ενσωματώσει την ποσόστωση της Ε.Ε. που θα αποφασιστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης της ΓΕΑΜ για την αλιεία καλκανιού. Όσον αφορά την παπαλίνα, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο όριο αλιευμάτων όπως το 2019, δηλαδή 11.475 τόνοι.

Η πρόταση της Επιτροπής θα επικαιροποιηθεί μετά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ (4-8 Νοεμβρίου 2019) με τα αριθμητικά στοιχεία των αποθεμάτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του εν λόγω οργανισμού.

Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2020 βάσει της πρότασης της Επιτροπής στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας του Δεκεμβρίου (16-17 Δεκεμβρίου).