Skip to main content
14 11 2019 | 10:33

Παράταση αιτήσεων για μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Παράταση αιτήσεων για μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας τροποποιήσεις των παρακάτω Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης-χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

-της αριθμ. 1612/05-07-2019, (ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ) 2η Πρόσκλησης του Μέτρου 3.4.4: «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με δικαιούχους Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις.

-της αριθμ. 1616/05-07-2019, (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ) 2η Πρόσκλησης των Μέτρων 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

-της αριθμ. 1613/05-07-2019, (ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ) 2η Πρόσκλησης του Μέτρου 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» με δικαιούχους Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις με επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας (εντατικής ή εκτατικής σε λιμνοθάλασσες).

Οι τροποποιήσεις αφορούν μόνο στο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και ειδικότερα ορίζεται ως Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων του β' κύκλου αξιολόγησης η 31/1/2020 και ώρα 14.00 (πριν την τροποποίηση η υποβολή αιτήσεων ήταν μέχρι 15/11/2019).

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται, από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

Υπενθυμίζεται ότι για το Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας» και το Μέτρο 3.4.1 «Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας», η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ -- ΕΣΠΑ 2014 -- 2020, έως 31/12/2021.