Skip to main content
22 05 2020 | 15:58

Βγήκε η απόφαση ένταξης για 2.197 Σχέδια Βελτίωσης ύψους 131 εκατ. ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία

Βγήκε η απόφαση ένταξης για 2.197 Σχέδια Βελτίωσης ύψους 131 εκατ. ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία

Τον δρόμο για την εκταμίευση των προκαταβολών στα Σχέδια Βελτίωσης, τα πιο σημαντικά επενδυτικά προγράμματα των αγροτών, παίρνει και η Κεντρική Μακεδονία, η περιφέρεια με τους περισσότερους υποψήφιους επενδυτές. Είναι η 10η στη σειρά που δημοσιεύει την απόφαση ένταξης των επενδυτικών προτάσεων των αγροτών στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ή/και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014 - 2020. Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και το «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» που έχουν συντάξει οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 20 και οι Επιτροπές Ενστάσεων του άρθρου 23, είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κατανέμεται, ανά δράση και κατηγορία δικαιούχων και ανέρχεται συνολικά σε 131.113.815,44 ευρώ, αντιστοιχώντας σε 2.197 δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Ολόκληρη η απόφαση