Skip to main content
17 01 2020 | 13:40

Την αύξηση των πιστώσεων για τα εγκεκριμένα Σχέδια Βελτίωσης ζητά το ΓΕΩΤΕΕ Ανατ. Μακεδονίας

Την αύξηση των πιστώσεων για τα εγκεκριμένα Σχέδια Βελτίωσης ζητά το ΓΕΩΤΕΕ Ανατ. Μακεδονίας

Μετά το ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Θράκης, και το ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας ζητά με τη σειρά του την αύξηση των πιστώσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1.1 του Π.Α.Α. 2014-2020, γνωστό ως "Σχέδια Βελτίωσης". Ο λόγος είναι ότι υποβλήθηκαν αιτήσεις προϋπολογισμού 5πλάσιου του κατανεμηθέντος ποσού στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Αναλυτικά, η επιστολή προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραπάνω σχετικής Απόφασης - Πρόσκλησης κατανεμήθηκε αρχικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το ποσό των 28.824.929 € (ποσοστό 9%, ποσοστό που μας αδικεί κατάφορα) επί συνόλου 316.000.000 € των συνολικών διαθεσίμων πιστώσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης για όλη τη Χώρα. Στην Περιφέρεια ΑΜΘ υποβλήθηκαν 1746 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης περί τα 129.239.813,28 € (σχεδόν 5πλάσιο του κατανεμηθέντος ποσού).

Όπως προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό υποβληθέντων αιτήσεων και των αιτούμενων ποσών επενδύσεων, η συγκεκριμένη πρόσκληση εμφάνισε ιδιαίτερη δυναμική στην Περιφέρεια ΑΜΘ αποτυπώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον των αγροτικών μας επιχειρήσεων και αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς η ενασχόληση με τη γεωργία αποτελεί μια από τις κυρίαρχες οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της Περιφέρειάς μας.

Άλλωστε, το συγκεκριμένο μέτρο του ΠΑΑ στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων αναδιάρθρωσης κι εκσυγχρονισμού τους την προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους προφίλ και την άμβλυνση των επιπτώσεων από την άσκηση της δραστηριότητάς τους στην κλιματική αλλαγή.

Ως γνωστό η περιφέρεια μας είναι μία από τις περιφέρειες που δέχεται μεγάλο βάρος της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης με ότι αυτό συνεπάγεται στην οικονομική της ανάπτυξη.

Επίσης η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της μία ακριτική περιφέρεια γειτνιάζοντας ειδικότερα με χώρες (Βουλγαρία – Τουρκία), χώρες που παράγουν ομοειδή προϊόντα σε πολύ χαμηλότερο κόστος με αποτέλεσμα την έντονη πίεση των τιμών πώλησης των παραγομένων προϊόντων από τους αγρότες της περιοχής μας. Το γεγονός αυτό καθιστά απολύτως αναγκαίο τόσο τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων της περιοχής μας ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη μείωση του κόστους παραγωγής με τη χρήση τόσο καινοτόμων μεθόδων καλλιέργειας, όσο και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τέτοιου είδους επενδύσεις έχουν προγραμματισθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους υποψήφιους επενδυτές του παραπάνω Μέτρου.

Καθιστά επίσης αναγκαία την αναδιάρθρωση της φυτικής παραγωγής σε καλλιέργειες που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, ανήκουν δε ευρύτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και δεν δύναται να καλλιεργηθούν στις όμορες χώρες (ειδικότερα καλλιέργειες Δένδρων, Κηπευτικών, Ακτινίδιων και Αμπέλου), επενδύσεις που επίσης έχουν προγραμματισθεί από το σύνολο σχεδόν των υποψηφίων του συγκεκριμένου Μέτρου.

Σημειώνεται επίσης ότι στην περιφέρεια ΑΜΘ έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του Μέτρου, οι περισσότερες επενδύσεις από συλλογικά σχήματα που υπηρετούν ως επί το πλείστον τον παραπάνω σκοπό.

Αξίζει να τονισθεί επίσης η μεγάλη μείωση που έχει υποστεί η ζωική παραγωγή στην περιφέρεια από το 2011 (προηγούμενη προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης) έως σήμερα, γεγονός που επέφερε μείωση του ζωικού κεφαλαίου μεγαλύτερη του 50%. Αυτό συνέβη τόσο από την εμφάνιση καταστρεπτικών ζωονόσων, όσο και των αθρόων Ελληνοποιήσεων ζωικών προϊόντων από της όμορες χώρες (Βουλγαρία – Τουρκία). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η έντονη ερήμωση της υπαίθρου της περιοχής μας ειδικά δε των Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών (που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της), με ότι αυτό συνεπάγεται αν συνυπολογισθεί και η Προσφυγική – Μετανα-στευτική κρίση. Όλα τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την επανεκκίνηση της ζωικής παραγωγής της περιοχής μας για την οποία το Μέτρο 4.1 αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για να επιτευχθεί, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον σημαντικό αριθμό αιτήσεων που αφορούν την ζωική παραγωγή στο παραπάνω Μέτρο.

Τέλος, σημαντικός αριθμός των αιτούντων την ένταξη τους στα Σχέδια Βελτίωσης είναι Νέοι Αγρότες ενταγμένοι στο Μέτρα 112, του προηγούμενου ΠΑΑ, αλλά και στο Μέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν βασισθεί στην προκήρυξη του Μέτρου 4.1.1 για να επιτύχουν τους στόχους τους και να αναπτύξουν την εκμετάλλευση τους. Νέοι Αγρότες οι οποίοι είναι αναγκαίο να παραμείνουν στην περιφέρεια μας τόσο για λόγους δημογραφικούς όσο και για Εθνικούς.

Για τους παραπάνω, συνυπολογίζοντας ότι η περιφέρεια ΑΜΘ, είναι μία από τις φτωχότερες της Ελλάδος και της Ευρώπης, ζητούμε να προβείτε σε μία δίκαιη κατανομή ποσών που να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του Μέτρου 4.1 αλλά να δίνει λύση και σε όλα τα παραπάνω προβλήματα που έχουν αναφερθεί και αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια μας.