Skip to main content
13 05 2019 | 09:48

Σύντομα 2 δισ. ευρώ για νέους αγρότες και μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις της Ε.Ε.

Σύντομα 2 δισ. ευρώ για νέους αγρότες και μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσαν πως έχουν εγκαινιάσει δέσμη δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ για τη γεωργία και τη βιοϊονομία, με ειδικούς στόχους για την υποστήριξη των νεότερων αγροτών, παράλληλα με νέα συμβουλευτικά προϊόντα της χρηματοδοτικής πυξίδας (fi-compass). Το ποσό θα αντισταθμιστεί από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υλοποίησης, συγκεντρώνοντας έτσι περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα.

Η εν λόγω ανακοίνωση έγινε κατά την διάρκεια συνεδρίου με θέμα «Χρηματοδοτική πυξίδα: Αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών και των χρηματοδοτικών αναγκών των νέων γεωργών και της γεωργίας», η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 29 Απριλίου 2019.

Πιο ευέλικτα δάνεια και περισσότερος χρόνος αποπληρωμής

Το νέο αυτό πρόγραμμα δανειοδότησης αποτελεί μέρος μιας κοινής πρωτοβουλίας για τους νέους γεωργούς, η οποία στοχεύει στη συγκέντρωση της υφιστάμενης στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και των χρηματοδοτικών μέσων και εμπειρογνωμοσύνης της ΕΤΕπ.

Χάρη σε αυτό το πακέτο, τα δάνεια για γεωργικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα διαχειρίζονται τοπικές τράπεζες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ και θα περιλαμβάνουν παράθυρο τουλάχιστον 10% για αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών. Το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει πολλές από τις σημερινές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες παρέχοντας, μεταξύ άλλων, καλύτερους όρους για τα δάνεια προς τους γεωργούς, όπως:

  • Χαμηλότερα επιτόκια.
  • Περαιτέρω περίοδοι έως 5 ετών για να ξεκινήσει η αποπληρωμή του δανείου.
  • Μεγαλύτερες προθεσμίες για την αποπληρωμή ολόκληρου του δανείου (μέχρι 15 έτη).
  • Ευελιξία, ανάλογα με τις συνθήκες, για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας των τιμών στον γεωργικό τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί παραμένουν σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνεια σε δύσκολες περιόδους (για παράδειγμα, μέσω μιας περιόδου διακοπών / χάριτος που επιτρέπει στους γεωργούς να αναστείλουν προσωρινά τις επιστροφές τους ).

Εκτός από τη δέσμη δανείων, προτείνεται η χορήγηση ενισχύσεων από το ΕΓΤΑΑ για νέους γεωργούς και νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως επιδοτήσεις επιτοκίου και για τεχνική βοήθεια. Επιπλέον, αναμένεται ότι η συμβουλευτική στήριξη και η εμπειρογνωμοσύνη της fi-compass να διατεθεί στις διαχειριστικές αρχές για να υποστηρίξουν την εφαρμογή δανειακών προγραμμάτων για τη γεωργία και τη βιοϊονομία.

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση νέων γεωργών

Μια πρόσφατη έρευνα της πυξίδας γύρω από 7.600 αγρότες σε 24 από τις χώρες της ΕΕ αποκάλυψε ότι το 2017 το 27% των αιτήσεων δανείων που υποβλήθηκαν σε τράπεζες από νέους αγρότες της ΕΕ απορρίφθηκαν, σε σύγκριση με μόλις 9% για άλλες εκμεταλλεύσεις. Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις υποβάλλουν αίτηση για τραπεζική χρηματοδότηση πολύ λιγότερο συχνά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις άλλων τομέων. Αυτή η παρατήρηση, που αποτελεί πρόβλημα για την ανανέωση των γενεών στον γεωργικό τομέα, παρακίνησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει το νέο πρόγραμμα στήριξης πιστώσεων.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε σχετικά: «Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι καθοριστική και πολύ συχνά αποτελεί εμπόδιο για τους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στο επάγγελμα. Με το 11% των ευρωπαίων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, η στήριξη των νέων γεωργών στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020. Χαίρομαι που η νέα κοινή πρωτοβουλία λειτουργεί.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ αρμόδιος για τη γεωργία και τη βιοϊονομία, Andrew McDowell, σχολίασε: «Ο γεωργικός τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και έχει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο για την παραγωγή υγιεινών τροφίμων αλλά και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΤΕπ εξετάζει το μέλλον του τομέα και αντιμετωπίζει ένα σημαντικό χάσμα στην αγορά, την έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση των αγροτών, ιδίως της επόμενης γενιάς αγροτών. Το εν λόγω δανειοδοτικό πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας / βιοοικονομίας, διατηρώντας και δημιουργώντας απασχόληση στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές.Δύο πιλοτικά προγράμματα στη Γαλλία

Δύο προγράμματα πιλοτικών δανείων πρόκειται να εφαρμοστούν στη Γαλλία μέσω αυτού του καθεστώτος. Οι πρωτοβουλίες αυτές απευθύνονται αντιστοίχως σε νέους γεωργούς (75 εκατ. ευρώ) και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (200 εκατ. ευρώ). Εάν οι πρωτοβουλίες αποδειχθούν επιτυχείς, θα επαναληφθούν και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Phil Hogan, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να προσφέρουν αυτό το είδος προϊόντος εντός δύο μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) διατίθενται στις ακόλουθες δημοσιεύσεις της fi-compass που δόθηκαν στην δημοσιότητα κατά την διάρκεια του συνεδρίου:

Οι μαγνητοσκοπήσεις όλων των παρουσιάσεων του συνεδρίου και των συζητήσεων στις συνεδριάσεις των επιτροπών θα είναι διαθέσιμες σύντομα στον ιστότοπο: fi-compass website