Skip to main content
22 10 2019 | 10:42

Στόχος ως το 2021 να ιδρυθεί η πρώτη Ομάδα Τοπικής Δράσης που θα χειρίζεται Leader στην Αττική «από τα... κάτω»

Στόχος ως το 2021 να ιδρυθεί η πρώτη Ομάδα Τοπικής Δράσης που θα χειρίζεται Leader στην Αττική «από τα... κάτω»

Με στόχο το 2021 και για όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027 να λειτουργήσει «Αναπτυξιακή Εταιρεία» - με όποια νομική μορφή - «από τα... κάτω» ώστε σε πρώτη φάση να χειρίζεται το τοπικό πρόγραμμα Leader για όλη την ύπαιθρο της Αττικής, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής καλεί στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καπανδριτίου όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για συζήτηση στις 9 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον δημοσιογράφο, Δημήτρη Μιχαηλίδη, το θέμα της συζήτησης θα είναι η δημιουργία Ομάδας Τοπικής Δράσης «από τα κάτω».

«ΟΤΔ», εξηγεί ο κ. Μιχαηλίδης, «σημαίνει Ομάδα Τοπικής Δράσης και στα αγγλικά Local Action Group-LAG, ενώ στα γαλλικά Group Action Locale-GAL. Πρόκειται για τυπικές ή άτυπες συμπράξεις συλλογικοτήτων για την προώθηση της Τοπικής (κοινοτικής) Ανάπτυξης, οι οποίες συντίθενται με τοπικές πρωτοβουλίες και ενεργοποιούνται «από τα κάτω» (προσέγγιση bottom up).

Το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019, στις 18.00, με πρωτοβουλία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής και οργάνωση και φιλοξενία από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καπανδριτίου προσκαλούνται σε ανοικτή συνάντηση οι συλλογικότητες της Αττικής και ιδιαίτερα οι συλλογικότητες της βόρειας υπαίθρου της Αττικής.»

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, «ως συλλογικότητες (τυπικές ή άτυπες) μπορούν να εννοηθούν κάθε μορφής δομές του τρίτου τομέα της οικονομίας και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που έχουν συντάξει καταστατικό εγκεκριμένο από τη δικαστική εξουσία, εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, αθλητικοί σύλλογοι, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, δομές ανθρωπιστικές, αγροτικοί σύλλογοι, προσκοπικές οργανώσεις, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι εμπόρων, ενώσεις συνεταιρισμών, κοινωνικοί οργανισμοί κ.λπ.

Ως άτυπη, κινηματικής μορφής δομή, νοείται κάθε πρωτοβουλία πολιτών, η οποία συντάσσει μια διακήρυξη, την οποία υπογράφουν οι πολίτες (ταυτότητα) που το επιθυμούν, και προσδιορίζουν τον εκπρόσωπό τους στο ίδιο έγγραφο (καθ' όσον δεν έχουν τυπικές διαδικασίες εκλογών).

Σίγουρα δεν περιλαμβάνονται δομές της κρατικής εξουσίας (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία) και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ούτε οικονομικές επιχειρήσεις, αλλά περιλαμβάνονται στις ΟΤΔ, εάν θέλουν, ενώσεις Δήμων (διότι δεν είναι μορφές εξουσίας, όπως ΠΕΔ κ.λπ.), και βέβαια μπορούν να μετέχουν ενώσεις επιχειρήσεων, όπως Εμπορικοί σύλλογοι, ενώσεις συγκεκριμένου κλάδου και επιμελητήρια.

Στην τελική τυπική δομή μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλοι τοπικοί φορείς, ακόμα και του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες επιχειρηματίες, εάν η τυπική δομή είναι Ανώνυμη Εταιρεία (όπως οι Αναπτυξιακές), μέχρι το 49% (αν είναι ακριβές) αλλά την διοίκηση των έργων Τοπικής Ανάπτυξης της ΟΤΔ θα την έχει μια Επιτροπή με μόνο τους φορείς του τρίτου τομέα της οικονομίας.

Ξεκάθαρα η έδρα των δομών (τυπικών ή κινηματικών) ΠΡΕΠΕΙ να είναι ο συγκεκριμένος τόπος, και στην προκειμένη διερευνητική περίπτωση όλη η ύπαιθρος της Αττικής ή η Ανατολική Αττική ή η Βόρεια Αττικής, ή η Δυτική Αττική, ανάλογα με ότι αποφασίσουν οι φορείς του τόπου.

Γα πολλοστή φορά επισημαίνεται ότι τόπος χαρακτηρίζεται μια περιοχή που έχει (1) κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, έχει (2) κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και πιστεύουν οι κάτοικοί της ότι έχουν (3) κοινό μέλλον.

Απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί να δομηθεί και να λειτουργήσει μια Ομάδα Τοπικής Δράσης είναι η ζωντανή τοπική κοινωνία, όχι απλά η συνάθροιση ανθρώπων στον ίδιο χώρο.»

Το Κοινωνικό Κεφάλαιο και η ιστορία της πρωτοβουλίας LEADER

Κύριο χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας είναι η ύπαρξη επαρκούς Κοινωνικού Κεφαλαίου. Όπου το Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι η συνεκτική ουσία που κρατά τα διάφορα μέρη της κοινωνίας ενωμένα, όπως η συγκολλητική ουσία κρατά μια «ξερολιθιά» ενωμένη και ανθεκτική. Το Κοινωνικό Κεφάλαιο το συνειδητοποιούμε από την εμπιστοσύνη και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των συμπολιτών.

Το μεγάλο «πείραμα» διενεργήθηκε στην Γαλλία τη δεκαετία του 1980, και πέτυχε απολύτως. Ακολούθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να το δοκιμάσει ως «πρωτοβουλία» και το δοκίμασε πιλοτικά στην λεγόμενη πρωτοβουλία LEADER (Liaison Entre Actions de L’Economie Rurale – Διασύνδεση μεταξύ Δράσεων της Αγροτικής Οικονομίας), και τα τελευταία χρόνια ως Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD – Community Led-Local Development), που είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

Ακόμα δεχόμαστε πλέον ότι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), είναι τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα που σχεδιάζουν και υλοποιούν για σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές (περιοχές παρέμβασης) τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα (στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ στις δύο τελευταίες προγραμματικές περιόδους, δηλαδή στις 2007-20013 και στην παρούσα 2014-2020).

Η περίπτωση της Αττικής

«Από μια ιδιοτροπία του κανονιστικού πλαισίου χρηματοδότησης η ύπαιθρος της Αττικής δεν περιλαμβάνονταν στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης», όπως αναφέρει ο κ. Μιχαηλίδης και συμπληρώνει: «Στην ύπαιθρο της Αττικής ζουν και δραστηριοποιούνται πολλές αγροτικές κοινωνίες, με ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και με καταλυτική-καταστροφική παρέμβαση της μεγάλης πόλης.

Αυτή η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα των αγροτών (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, δασοκόμοι και οι ανάλογες υπηρεσίες) της υπαίθρου της Αττικής υπέστη έναν περίεργο «ρατσισμό» και αποκλεισμό από προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης. Το 2007 επιτεύχθηκε να αναγνωρισθεί ότι υπάρχουν ακόμα και νέοι αγρότες στην ύπαιθρο της Αττικής. Αναγνωρίσθηκε αποσπασματικά ότι μπορούν να γίνουν έργα αγροτικής ανάπτυξης από τους αγρότες της υπαίθρου της Αττικής.

Εκτιμάται ότι έφθασε ο καιρός να αναγνωρισθεί στις τοπικές κοινωνίες ότι μπορούν να συνθέσουν μόνες τους προγράμματα τοπικής ανάπτυξης.»

Η συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καπανδριτίου στην ανοικτή πρόσκληση προς όλες τις συλλογικότητες είναι η πέμπτη συνάντηση εφέτος, μετά την συνάντηση στο Μενίδι (7/4/2019), Παλλήνη (7/6/2019), Κερατέα (26/9/2019) και Κερατέα (15/10/2019) με γραμματειακή στήριξη από την κα Μάγδα Κοντογιάννη (Γραμματέα του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής) και συντονιστή στις συζητήσεις τον κ. Μιχαηλίδη.

Προβλέπεται ακόμα μια συνάντηση στα Μέγαρα Αττικής (21/11/2019) και η τελική συνάντηση για σύνθεση των αποτελεσμάτων στο Μενίδι μέσα στον Δεκέμβριο του 2019, για τις τελικές αποφάσεις.

Οι αποφάσεις αφορούν την επιλογή και πιθανότητα να συμβάλει η υπό σύσταση Ομάδα Τοπικής Δράσης στην συμμετοχή της υπαίθρου της Αττικής στα σχέδια ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, τόσο στο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης, όσο και στο Περιφερειακό πρόγραμμα της Αττικής.