Skip to main content
10 03 2016 | 12:45

Στο νέο ΠΑΑ μεταφέρονται πλέον όλες οι πληρωμές του μέτρου κατά της νιτρορύπανσης

Στο νέο ΠΑΑ μεταφέρονται πλέον όλες οι πληρωμές του μέτρου κατά της νιτρορύπανσης

Επί του παρόντος, έχει πληρωθεί το σύνολο των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων του μέτρου αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης, που παρέλαβε ο ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 31.12.2015, δηλαδή το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις οποίες αφορά η δράση για το 2012 προ και μετά ενστάσεων.

Επίσης, έχουν πληρωθεί 18 από τις 19 Περιφερειακές Ενότητες προ ενστάσεων για το έτος 2013.

Οι πληρωμές του έτους 2013 μετά ενστάσεων, καθώς και οι πληρωμές του έτους 2014, θα ξεκινήσουν εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για την ένταξη των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 στο νέο ΠΑΑ 2014-2020.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Βοιωτίας της ΝΔ, Βαγγέλης Μπασιάκος, με θέμα την πληρωμή των δικαιούχων της δράσης 2.1 του Μέτρου 214 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών». Αναλυτικά η απάντηση αναφέρει:

«Όσον αφορά στην πληρωμή της δράσης 2.1 του Μέτρου 214 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», διευκρινίζεται ότι η πληρωμή της δράσης αφορά στους δικαιούχους που έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Ειδικότερα, η διαδικασία πληρωμής έχει ως εξής:

  • Οι δικαιούχοι υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση εφαρμογής. Οι δηλώσεις αυτές ελέγχονται διοικητικά σε ποσοστό 100% και τα αποτελέσματα καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους φορείς υλοποίησης της δράσης.
  • Στη συνέχεια, οι φορείς υλοποίησης προβαίνουν σε παραγωγή συγκεντρωτικών αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, οι οποίες προκύπτουν μετά από κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο, κατά τον οποίο λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των δικαιούχων της δράσης. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και δεδομένα άλλων μηχανογραφικών βάσεων, όπως του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
  • Οι φορείς υλοποίησης συγκροτούν φάκελο πληρωμής και τον αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταβληθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους.
  • Συγχρόνως, οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των φορέων υλοποίησης, προκειμένου να υποβληθούν από τους δικαιούχους ενστάσεις επί των στοιχείων των πληρωμών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή του φορέα υλοποίησης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.
  • Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι φορείς υλοποίησης καταχωρούν τα αποτελέσματα στο πληροφοριακό σύστημα και επαναλαμβάνουν τα παραπάνω βήματα, προκειμένου να παραχθούν νέες καταστάσεις πληρωμής.
  • Οι φορείς υλοποίησης συγκροτούν φάκελο πληρωμής μετά ενστάσεων, ο οποίος αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταβληθούν οι ενισχύσεις στους παραγωγούς.
  • Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι πληρώνονται για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής του προηγούμενου έτους για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Επισημαίνεται ότι, επί του παρόντος, έχει πληρωθεί το σύνολο των φακέλων πληρωμής που παρέλαβε ο ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 31.12.2015, δηλαδή το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις οποίες αφορά η δράση για το 2012 προ και μετά ενστάσεων, καθώς και 18 από τις 19 Περιφερειακές Ενότητες προ ενστάσεων για το έτος 2013. Οι πληρωμές του έτους 2013 μετά ενστάσεων, καθώς και οι πληρωμές του έτους 2014, θα ξεκινήσουν εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για την ένταξη των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 στο νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2014-2020.

Σημειώνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δράση δίνει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις αρχικές τους συμβάσεις, εφόσον το επιθυμούν, όσον αφορά στις καλλιέργειες. Η διαδικασία αυτή, για τα έτη 2012 και 2013, είχε ολοκληρωθεί προενταξιακά και, επομένως, τυχόν αλλαγές καλλιέργειας έχουν απεικονισθεί στις ήδη υπογραφείσες συμβάσεις. Το θεσμικό πλαίσιο δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προβούν σε μείωση της έκτασης της σύμβασής τους ή σε μεταβίβαση μέρους ή ολόκληρης της έκτασης της σύμβασης. Όσοι δικαιούχοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για μεταβίβαση για τα έτη 2012 και 2013, αυτές δεν ήταν δυνατό να ληφθούν υπόψη στις ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Ο φορέας εφαρμογής του Μέτρου και ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται σε άμεση συνεργασία για την έγκαιρη καταχώρηση και μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων μεταβίβασης, καθώς και των νέων δηλώσεων εφαρμογής από τους δικαιούχους.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι μετά τη σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο του Μέτρου 214 (σχετ. η αριθ. πρωτ. 339/117468/19.09.2014 Υπουργική Απόφαση), νέοι δικαιούχοι εντάχθηκαν στη δράση με την αριθ. πρωτ. 2865/165705/30.12.2014 ΥΑ. Για τις νέες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ΥΑ, θα δοθεί η δυνατότητα καταχώρησής τους μετά από επικαιροποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής, ταυτόχρονα με τη διαδικασία καταχώρησης των τροποποιήσεων των ήδη καταχωρημένων συμβάσεων και μεταβιβάσεων. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών και μηχανογραφικών διαδικασιώνγια την ένταξη των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το ΠΑΑ 2007-2013 στο νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2014-2020, θα ακολουθήσει η διαδικασία πληρωμής για τα έτη 2012 και 2013 και για τους νέους δικαιούχους. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής για τα έτη αυτά, θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες πληρωμής των επόμενων ετών.»