Skip to main content
12 06 2017 | 19:30

ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Αρρυθμίες και έλλειψη ετοιμότητας του ΥπΑΑΤ για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Αρρυθμίες και έλλειψη ετοιμότητας του ΥπΑΑΤ για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

«Η απόφαση για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΠΑΑ 2014-2020 στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, για τα δημοφιλή προγράμματα των νέων αγροτών, των σχεδίων βελτίωσης και των επενδύσεων στην μεταποίηση ήταν ελπιδοφόρα αλλά και επιβεβλημένη για όσους γνωρίζουν τα στοιχεία και τις αλήθειες των προηγούμενων προκηρύξεων» επισημαίνει το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε και προσθέτει πως «Η μέχρι σήμερα, όμως, πορεία υλοποίησης του πρώτου χρονικά Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έδειξε αρρυθμίες, έλλειψη ετοιμότητας και ακαμψία από την πλευρά του ΥπΑΑΤ που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των εκατοντάδων γεωτεχνικών των Περιφερειών που προσπαθούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα».

Αναλυτικότερα, σε σχετική επιστολή, προς την πολιτική ηγεσία του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρει επίσης τα εξής: «Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ξεκίνησε με την με αρ. 8837/14-10-2016 πρόσκληση η οποία καθόριζε για πρώτη φορά ότι η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα είναι ηλεκτρονική μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ως περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίστηκε το διάστημα από  31-10-2016 έως 30-11-2016 και ως περίοδος κατάθεσης των φυσικών φακέλων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) το διάστημα από 01-12-2016 έως 07-12-2016. Μετά από τρεις τροποποιήσεις της πρόσκλησης, οι ανωτέρω χρονικές περίοδοι υποβολής παρατάθηκαν κατά ενάμιση μήνα, δηλαδή έως 16-01-2017 και 30-01-2017 αντίστοιχα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης ξεκίνησε «τυπικά» στις 12-04-2017 (Μεγάλη Τετάρτη), μετά από δυόμιση μήνες, διότι δεν ήταν έτοιμη η ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης. Υπάρχει ως φαίνεται μία χρονική μετατόπιση του προγράμματος που δεν είναι υπαιτιότητα των Δ.Α.Ο.Κ. και των Δ.Α.Ο.Π. Οι Δ.Α.Ο.Κ. όφειλαν να ολοκληρώσουν τις α’ αξιολογήσεις εντός 45 ημερολογιακών ημερών (29-05-2017) από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και τις β’ αξιολογήσεις εντός 65 ημερών (16-06-2017).

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του ΥπΑΑΤ ότι εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή έως 27-04-2017, θα υπήρχε η δυνατότητα οριστικοποίησης των αξιολογήσεων, αυτή κατέστη δυνατή μετά από έναν μήνα την 25-05-2017. Επομένως το χρονικό περιθώριο που δόθηκε στους αξιολογητές των Δ.Α.Ο.Κ. ήταν μόλις δύο εργάσιμες ημέρες χωρίς να δοθεί καμία παράταση.

Διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι παρά το ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, η περίοδος πραγματοποίησης των αξιολογήσεων δεν μεταβλήθηκε, με αποτέλεσμα την υπερβολική πίεση των αξιολογητών, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να εργάζονται εκτός ωραρίου και με πιθανό αντίκτυπο στην ποιότητα της εργασίας τους.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι παρότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις τεχνικής βοήθειας, αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα όλο το κόστος της διαχείρισης του Προγράμματος (δημοσιεύσεις, εκτυπώσεις κλπ) να επιβαρύνει τις Περιφέρειες.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι η εμπλοκή διαφορετικών υπηρεσιών και φορέων για την εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, αλλά και ο ορισμός από την Αθήνα ανελαστικών καταληκτικών ημερομηνιών πάνω στον φόρτο εργασίας στις Περιφέρειες, δυσχεραίνει τη διαδικασία ολοκλήρωσής του με αποτέλεσμα να δημιουργείται αρνητική εικόνα στον τελικό αποδέκτη του προγράμματος, τον νέο αγρότη.

Πραγματικά, δίνεται η εντύπωση ότι οι ανώτατες υπερκείμενες διοικητικές - πολιτικές δομές χρειάζονται μόνο την υπογραφή των αξιολογητών υπαλλήλων για να «μοιράσουν» τα χρήματα στους δικαιούχους.

Ειδικά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έχει να διαχειριστεί με διαφορά τις περισσότερες αιτήσεις (3.581 αιτήσεις) από όλες τις Περιφέρειες και πολλοί από τους υποψηφίους νέους αγρότες δεν θα ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα (πιθανόν περισσότεροι από 1.200 υποψήφιοι) λόγω της ανεπάρκειας των πόρων για την υπάρχουσα ζήτηση, καθίσταται απόλυτα επιτακτική η παράταση του χρόνου της β΄ αξιολόγησης κατά 15 τουλάχιστον ημέρες, ώστε αυτή να έχει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για ένα τόσο υπεύθυνο έργο.

Με τιμή, 

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Ο ΠρόεδροςΔρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. ΓραμματέαςΓεώργιος Παπαρουσόπουλος».