Skip to main content
05 04 2019 | 10:10

Διευκρινήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για ανάκληση ένταξης πράξεων στις αυτόχθονες φυλές

Διευκρινήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για ανάκληση ένταξης πράξεων στις αυτόχθονες φυλές

Στο πλαίσιο των απαιτούµενων διαδικασιών για την έκδοση απόφασης ανάκλησης ένταξης πράξεων, η ∆/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥπΑΑΤ - σε συνέχεια της αριθ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης και της αρ.2/515/ 2-1-2019 ανακοίνωσης του Γεν. Γραµµατέα - προτίθεται να εκδώσει την απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων για τις αυτόχθονες φυλές.

Ως εκ τούτου όσοι εκ των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, υπέβαλλαν αίτηση ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους µε έγγραφο αίτηµα προς την αρµόδια ∆/νση και είχαν λάβει οικονοµική ενίσχυση ως προκαταβολή, οφείλουν να επιστρέψουν το εν λόγω ποσό της ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον αρ. λογαριασµού 6445030050014, αρ.IBAN: GR 30017101170006445030050014 της Τράπεζας Πειραιώς µε την αιτιολογία «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ 10.1.09».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπενθυµίζει ότι το ποσό της προκαταβολής εµφανίζεται στην οθόνη της εξατοµίκευσης πληρωµής στην διαδικτυακή εφαρµογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1019).

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στο Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων της ∆/νσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κοινοποιώντας το ταυτόχρονα στη ∆/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, μέχρι τις 12/04/2019, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην απόφαση ανάκλησης και να µπορέσουν να συµµετάσχουν στην 2η Πρόσκληση της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», εφόσον το επιθυµούν. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συµπεριληφθούν στην απόφαση ανάκλησης.