Skip to main content
02 04 2020 | 17:33

Το αντίγραφο Μητρώου 2019 για τη «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Το αντίγραφο Μητρώου 2019 για τη «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενημερώνονται οι ενταγμένοι της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, πως κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 της με αριθμ. 401/48520/29.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1226/2-4-2018) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιημένη ισχύει, οφείλουν να προσκομίσουν για το έτος εφαρμογής 2019, στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων παραστατικών ειδικών διατάξεων, αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ από 05/04/2020 έως και 25/04/2020 σύμφωνα με την αριθ. 33600/11.04.2019 εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ:6ΣΩΑ46ΨΧΞΧ-4ΛΧ). Επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.