Skip to main content
26 03 2015 | 08:34

Αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης της μεταποίησης και εμπορίας ιχθυηρών

Αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης της μεταποίησης και εμπορίας ιχθυηρών

Μέχρι τις 29 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να χρηματοδοτηθούν από τη δράση Εμπορία και Μεταποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμμαατος Αλιείας 2007-2013, ενώ δεσμεύονται ότι θα έχουν υλοποιήσει την εν λόγω επένδυση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Η 3η πρόσκληση του προγράμματος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αφορά τις εξής δράσεις:

Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης

Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας

Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.

Επιλέξιμες επενδύσεις

  • Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στη διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, στην παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.
  • Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και τη μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή.
  • Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.
  • Ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.
  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.
  • Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.
  • Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και κατ’ ανώτερο 3.000.000 ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 500.000 ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.