Skip to main content
27 03 2015 | 09:23

Βεσυρόπουλος: Να μην ισχύσουν τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ οι «πράσινες ενισχύσεις»

Βεσυρόπουλος: Να μην ισχύσουν τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ οι «πράσινες ενισχύσεις»

Να υποβληθεί πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Βαγγέλη Αποστόλου, ώστε να μην ισχύσουν για το 2015 για τους Έλληνες αγρότες τα κριτήρια για τη λήψη της Πράσινης Ενίσχυσης, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Απόστολος Βεσυρόπουλος. Ο κ. Βεσυρόπουλος συγκεκριμένα, στην ερώτηση του επισημαίνει, ότι λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούν στη χώρα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα (διαρκείς βροχοπτώσεις) καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο οι αγρότες να καταφέρουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις του άρθρου 27 της Υπουργικής Απόφασης για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Δηλαδή, σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ, θα πρέπει κάποιος αγρότης που δηλώνει στη δήλωση καλλιέργειας του το 2015, από 100 έως 300 στρέμματα αρόσιμης επιλέξιμης έκτασης, να έχει τουλάχιστον 2 διαφορετικές καλλιέργειες με την κύρια να μην ξεπερνά το 75% της έκτασης αυτής. Στην περίπτωση που η κύρια ξεπερνά τα 300 στρέμματα, πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 διαφορετικές καλλιέργειες με την κύρια να μην ξεπερνά επίσης το 75% και αθροιστικά οι δύο κύριες να μην ξεπερνούν το 95%.

Ο βουλευτής Ημαθίας, στην ερώτηση του υπογραμμίζει ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τις έντονες βροχοπτώσεις είναι υπαρκτός ο κίνδυνος οι αγρότες να μην έχουν δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών εαρινών καλλιεργειών (π.χ. καλαμπόκι αντί για βαμβάκι) και να τεθούν σε κίνδυνο οι ενισχύσεις τους από το λεγόμενο «πρασίνισμα».

Σε δήλωση του ο κ. Βεσυρόπουλος, επισημαίνει:

«Κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση των αγροτών μας στη νέα ΚΑΠ, προλαμβάνοντας για κάποια ιδιαίτερα ζητήματα όπως αυτό του «πρασινίσματος». Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, υπάρχει ο κίνδυνος οι αγρότες να μην μπορούν να εφαρμόσουν τα όσα ορίζει η νέα ΚΑΠ, δηλαδή να σπείρουν διαφορετικές καλλιέργειες ούτως ώστε να εξασφαλίσουν τις Ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Ζήτησα να κατατεθεί πρόταση από την πλευρά της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να υπάρξει μια ευελιξία κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ, διευκολύνοντας τους Έλληνες παραγωγούς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«Με την Αριθ. 104/7056/2015 Υπουργική Απόφαση, θεσπίζονται οι Εθνικές επιλογές και οι διαδικασίες εφαρμογής των Άμεσων Ενισχύσεων Καν.(ΕΕ)1307/2013.

Στο άρθρο 26, της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, καθορίζονται οι γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προκειμένου να λάβουν οι γεωργοί τα ποσά της Πράσινης Ενίσχυσης.

Μία από τις πρακτικές αυτές, είναι η τήρηση της διαφοροποίησης των καλλιεργειών από τους αγρότες με επιλέξιμες αρόσιμες εκτάσεις άνω των 100 στρεμμάτων, οι οποίες δηλώνονται.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, της Υπουργικής Απόφασης, αγρότης που δηλώνει στη δήλωση καλλιέργειας του το 2015, από 100 έως 300 στρέμματα αρόσιμης επιλέξιμης έκτασης, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 διαφορετικές καλλιέργειες με την κύρια να μην ξεπερνά το 75% της έκτασης αυτής. Στην περίπτωση που η κύρια ξεπερνά τα 300 στρέμματα, πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 διαφορετικές καλλιέργειες με την κύρια να μην ξεπερνά επίσης το 75% και αθροιστικά οι δύο κύριες να μην ξεπερνούν το 95%.

Με δεδομένο το γεγονός των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, τίθεται υπό αμφισβήτηση η ρεαλιστική δυνατότητα των αγροτών της Χώρας μας, που δηλώνουν αρόσιμες εκτάσεις και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 της Αριθ.104/7056/2015 ΥΑ και να εφαρμόσουν με επιτυχία και ακρίβεια τις προϋποθέσεις για την διαφοροποίηση των καλλιεργειών.

Ως εκ τούτου και σε συνδυασμό με την επιπλέον απαίτηση για τη λήψη της Πράσινης Ενίσχυσης που αφορά στην ύπαρξη Περιοχής Οικολογικής Εστίασης σε ποσοστό 5% στις επιλέξιμες αρόσιμες εκτάσεις άνω των 150 στρεμμάτων( όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 της Υπουργικής Απόφασης) καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η υποβολή των Δηλώσεων Καλλιέργειας για το 2015 από την πλευρά των αγροτών.

Αυτό μπορεί να έχει ως άμεση συνέπεια:

1. Να μείνουν ακαλλιέργητες αρόσιμες εκτάσεις ενισχύοντας την απαίτηση της Περιοχής Οικολογικής Εστίασης, μειώνοντας όμως το πραγματικό εισόδημα των γεωργών από το όποιο κέρδος του παραγόμενου προϊόντος ενώ θα αυξηθεί το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

2. Την καθυστέρηση υποβολής των Δηλώσεων Καλλιέργειας για το 2015 από πλευράς αγροτών (ακόμη και μετά την τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δυνατότητα παράτασης κατά ένα μήνα των δηλώσεων) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών και να μην υπολογιστούν έγκαιρα από τον αρμόδιο φορέα (ΟΠΕΚΕΠΕ) τα νέα δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης στους δικαιούχους.

Κατόπιν των ανωτέρω eρωτάται ο κ. υπουργός:

1. Εάν προτίθεται να επανεξετάσει τους όρους για την λήψη της Πράσινης Ενίσχυσης, που είναι φύσει αδύνατον να τηρηθούν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν μέχρι σήμερα.

2. Εάν στις προθέσεις τους είναι να υποβάλλει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μην ισχύσουν για τους Έλληνες αγρότες τα κριτήρια για την λήψη της Πράσινης Ενίσχυσης, τουλάχιστον για το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.»