Skip to main content
27 10 2015 | 09:47

Τι πρέπει να κάνουν τα εργοστάσια ντομάτας, ώστε να πάρουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οι παραγωγοί

Τι πρέπει να κάνουν τα εργοστάσια ντομάτας, ώστε να πάρουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οι παραγωγοί

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους θα πρέπει να καταθέτουν τη σχετική αίτηση οι μεταποιητικές επιχειρήσεις βιομηχανικής ντομάτας, προκειμένου να ενταχθούν στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης και στη συνέχεια να καταβάλλεται κτο αντίστοιχο ποσό στους συνεργαζόμενους με αυτές παραγωγούς. Επίσης, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τους συνεργαζόμενους παραγωγούς μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκομιδή και παραλαβή του προϊόντος. Η τροποποιητική απόφαση που προβλέπει τους όρους και τις διαδικασίες απόδοσης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο συγκεκριμένο προϊόν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και περιλαμβάνει επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τα όρια των ξένων υλών κατά την παράδοση του προϊόντος από τον παραγωγό καθώς και το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει το κάθε εργοστάσιο για να μπει στο καθεστώς, όπως θα ισχύσει από το 2016:

Άρθρο 2

Έγκριση μεταποιητικών επιχειρήσεων τομάτας προς μεταποίηση

1. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις βιομηχανικής τομάτας που θα παραλάβουν πρώτη ύλη το έτος 2016 και εφ’ εξής και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν να τύχουν της σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφασή του εγκρίνει κάθε έτος τον κατάλογο των μεταποιητικών επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η μεταποιητική επιχείρηση που επιθυμεί να εγκριθεί, προκειμένου να συμμετάσχει στο καθεστώς, υποχρεούται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους για το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει στο σύστημα, να καταθέτει την αίτηση έγκρισης του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 της παρούσης στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει το εργοστάσιο, για την αρτιότητα και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων για μεταποίηση της πρώτης ύλης σε τελικά προϊόντα (σύμφωνα με τον ΚΑΝ 852/2004).

β) Στην περίπτωση που η μεταποίηση δεν πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υποβάλλεται επιπλέον το μισθωτήριο συμβόλαιο, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει επίσημα τη συνεργασία της μεταποιητικής εγκατάστασης με την μεταποιητική επιχείρηση καθώς και το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Η διάρκεια συνεργασίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το σύνολο της περιόδου όπως ορίζεται στο σημείο (β) του άρθρου 1 της παρούσας.

γ) Βεβαίωση της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει το εργοστάσιο, ότι έχει μεταποιήσει το σύνολο της πρώτης ύλης που παρέλαβε στο πλαίσιο του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης, κατά την προηγούμενη περίοδο ή/και τις προηγούμενες περιόδους, μετά από έλεγχο του ισοζυγίου.

δ) Βεβαίωση της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει το εργοστάσιο, σχετικά με την εξόφληση των πληρωμών της μεταποιητικής επιχείρησης προς τους φορείς, για τη πρώτη ύλη που έλαβε στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης κατά την προηγούμενη περίοδο ή/και τις προηγούμενες περιόδους. Η σύμβαση ανάμεσα στην μεταποιητική επιχείρηση και τον φορέα περιλαμβάνει την συμφωνηθείσα για την πρώτη ύλη τιμή ανά κιλό προϊόντος.

Η μεταποιητική επιχείρηση καταβάλει στους φορείς την αξία της πρώτης ύλης υποχρεωτικά με τραπεζικό έμβασμα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης το αργότερο ως την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Η ΔΑΟΚ που εκδίδει τα (γ) και (δ) έγγραφα, δύναται να ζητήσει πληροφορίες ή να συνεργαστεί με άλλες ΔΑΟΚ προκειμένου να τα εκδώσει.

4. Μεταποιητική επιχείρηση που δεν θα προσκομίσει τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3, του παρόντος άρθρου, δεν εγκρίνεται.

5. Οι ποσότητες βιομηχανικής τομάτας που παραδίδονται σε μη εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, δεν μπορούν να τύχουν της ενίσχυσης του ως άνω καθεστώτος.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Το ΦΕΚ με την απόφαση