Skip to main content
27 03 2015 | 11:08

Τι έχει κάνει η Ελλάδα για να διασφαλίσει την απορρόφηση των κονδυλίων της νέας ΚΑΠ;

Τι έχει κάνει η Ελλάδα για να διασφαλίσει την απορρόφηση των κονδυλίων της νέας ΚΑΠ;

Την πορεία υλοποίησης έξι υποχρεώσεων που έχει δεσμευτεί να τηρήσει από το 2014 η ελληνική κυβέρνηση, σχετικά με την απορρόφηση των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ρωτά να μάθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του «Ποταμιού», Μιλτιάδης Κύρκος. Οι έξι αυτές υποχρεώσεις της Ελλάδας περιέχονταν στο τελευταίο μνημόνιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σχέση τόσο με την ορθή κατανομή των επιδοτήσεων και τη διασταύρωση των ελέγχων, όσο και με την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και τις πληρωμές του προηγούμενου προγράμματος μέχρι το τέλος του 2015 («Αλέξανδρος Μπαλτατζής»). Η ερώτηση που κατατέθηκε στις 19 Μαρτίου έχει ως εξής:

Θέμα: Αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

«Για τη βελτίωση της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων στον τομέα της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης, η κυβέρνηση ανέλαβε, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ), το 2014:

  • να επιτύχει τον στόχο για τις απαιτήσεις πληρωμών στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ,
  • να εξασφαλίσει την εθνική συμμετοχή για την περίοδο 2007-2013 του αγροτικού αναπτυξιακού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ,
  • να υποβάλει σχέδιο δράσης ώστε να εξασφαλίσει διοικητική ικανότητα για την υγιή διαχείριση του αγροτικού αναπτυξιακού προγράμματος 2014-2020,
  • να αναπτύξει σχέδιο δράσης για τη δημιουργία δικτύου για συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικού συστήματος διοικητικών και στατιστικών δεδομένων που θα τεθεί σε λειτουργία έως το 2015: να εξασφαλίσει συνέργειες με δίκτυα Ε&Τ και ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης,
  • να αναβαθμίσει το υπάρχον σχέδιο δράσης για τη μείωση σφαλμάτων στο σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη, ώστε να διασφαλιστεί υγιής οικονομική διαχείριση και αποδεκτό ποσοστό σφαλμάτων,
  • να ετοιμάσει σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει διαρθρωτικές αδυναμίες εντός τους Συστήματος Ταυτοποίησης Αγροτικών Τεμαχίων (ΣΤΑΤ), ώστε να μειωθούν τα ποσά των χρηματοοικονομικών διορθώσεων που συνδέονται με την άμεση βοήθεια τη νέα προγραμματική περίοδο.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες που είχαν τεθεί με το ΜOXΠ;
  • Σε ποιο σημείο βρίσκεται η εκπλήρωση της καθεμιάς από τις παραπάνω έξι δεσμεύσεις που συνδέονται άμεσα με την εκταμίευση κοινοτικών πόρων;»

Η δήλωση του ευρωβουλευτή

Σύμφωνα με τον κ. Κύρκο, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν προχώρησε τις μεταρρυθμίσεις και ο νέος υπουργός φαίνεται πως δεν τις έχει ακόμη στις προτεραιότητες του.Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) διαθέτει για την ελληνική γεωργία την προγραμματική περίοδο 2014-20 εγκεκριμένους πόρους άνω των 19 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό ξεπερνά το σύνολο των πόρων που θα λάβουν μαζί όλοι οι άλλοι τομείς της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, αναλογικά προς το γεωργικό ΑΕΠ ξεπερνούν αυτά που λαμβάνει κάθε άλλο κράτος μέλος. Αντί όμως αυτοί οι πόροι να αξιοποιούνται, καταφέρνουμε να τους χάνουμε ως πρόστιμα (και μάλιστα εκ των προτέρων) λόγω της μη σωστής χρήσης των κοινοτικών πόρων από τη χώρα μας και της χαλαρότητας του συστήματος ελέγχου.Με αφορμή την ερώτηση, ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού υποστήριξε πως η κατασπατάληση πόρων με αδιαφανή κριτήρια και η συστηματική παραβίαση κοινοτικών κανόνων έφερε το τραγικό ρεκόρ της χώρας στην επιβολή προστίμων, άνω του ενός δισ. ευρώ μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το οποίο -όπως είπε- είναι αδιανόητο να συμβαίνει στις σημερινές συνθήκες δημοσιονομικών στερήσεων.«Σε αντίθεση με άλλους τομείς που δέχονται εντονότατους δημοσιονομικούς περιορισμούς, η ΚΑΠ διαθέτει τεράστιους πόρους για την Ελλάδα -oι διαθέσιμοι πόροι των άμεσων ενισχύσεων ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ ετησίως. Ζητούμε από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, να εκπληρώσει τις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που ανέλαβε όχι απέναντι στην Τρόικα αλλά κυρίως απέναντι στον έλληνα γεωργό και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια σταθερή ροή πόρων μέχρι το 2020», κατέληξε ο κ. Κύρκος.