Skip to main content
09 01 2017 | 11:44

Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βιομηχανικό ροδάκινο

Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βιομηχανικό ροδάκινο

Με τροποποιητική αποφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, και που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 4311/2016), αλλάζουν ορισμένοι όροι επιλεξιμότητας καθώς και υποχρεώσεις των γεωργών, των φορέων και των εγκεκριμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες αναφερόταν στη με αριθμ. 926/39517/6-4-2015 (ΦΕΚ 680 Β/21-4-2015) υπουργική απόφαση, με τίτλο: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου».

Αναλυτικά οι αλλαγές είναι οι εξής:

Α. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 6 τόνους συμπύρηνο ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και των εκτάσεων καλλιέργειας συμπυρήνου ροδάκινου για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους.

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016.

β) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν.(ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:

• σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι

• απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,1 εκτάρια».

Β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: ‹‹Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς του άρθρου 3 ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον για τρία έτη››.

Γ. Στο άρθρο 6 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Οι παράγραφοι 1 και 6 διαγράφονται.

β) Η παράγραφος 2) αντικαθίσταται ως εξής: «2) Να παραδίδουν την ποσότητα συμπύρηνου ροδάκινου για χυμοποίηση στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

γ) Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 αριθμούνται εκ νέου σε 1, 2, 3 και 4.

Δ. Στο άρθρο 7 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 1 διαγράφεται.

β) Η παράγραφος 2) αντικαθίστανται ως εξής:

«2) Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες για κάθε παραγωγό ή φορέα του άρθρου 3 από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη συμπύρηνων ροδάκινων προς χυμοποίηση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα για τους παραγωγούς που παραδίδουν πρώτη ύλη απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καταχωρούνται τα προσωπικά τους στοιχεία το ΑΦΜ τους καθώς και η αναλυτική ποσότητα παραλαμβανομένης πρώτης ύλης που οδηγείται προς χυμοποίηση ανά φορτίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα παραστατικά».

γ) Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 αριθμούνται εκ νέου σε 1, 2, 3 και 4.

Επίσης αναφέρεται ότι η τροποποιητική απόφαση "καταλαμβάνει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2016 εκτός από τα σημεία Γ α) και Δ α) τα οποία ισχύουν από το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2017."