Skip to main content
17 03 2015 | 08:26

«Προσδιορισμός της ακριβούς θέσης των αγροτεμαχίων, για εξασφάλιση 100%»

«Προσδιορισμός της ακριβούς θέσης των αγροτεμαχίων, για εξασφάλιση 100%»

Νέος τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης και ταυτόχρονα ακριβής καταγραφή, αποτύπωση στο χάρτη και ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, θα τεθεί σε ισχύ από φέτος. Σ’ αυτό το πλαίσιο έγινε την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, η παρουσίαση των νέων γραφείων στα οποία στεγάζεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών στον Πύργο και ταυτόχρονα ενημέρωση από τους υπεύθυνους για τη λειτουργία του, Άλκη Κωσταντόπουλο και Κώστα Μιχαλόπουλο, στους εκπροσώπους του Τύπου, στα γραφεία του «ΓΑΙΑ Επιχειρείν» επί των οδών Θεμιστοκλέους & Γυμνασιάρχου Δούκα 8, στον Πύργο.

«Για μια ασφαλή κατοχύρωση δικαιωμάτων»

Ο κ. Άλκης Κωσταντόπουλος, ανέφερε συγκεκριμένα: «Το ΚΕΑ Πύργου θα υλοποιήσει φέτος τις ενεργοποιήσεις των νέων δικαιωμάτων όπως ορίζεται από τη νέα ΚΑΠ με βάση τη διαδικασία που έχει ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι ο μόνος πιστοποιημένος φορέας της περιοχής που θα διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους παραγωγούς για την κατοχύρωση των νέων δικαιωμάτων του για την περίοδο 2015-2020. Η φετινή διαδικασία των δηλώσεων του ΟΣΔΕ θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Μάη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και φέτος, για να ξεκινήσει η διαδικασία της ενεργοποίησης ο κάθε παραγωγός πρέπει να προσκομίσει το εκκαθαριστικό του που είναι η βάση της αρχής της διαδικασίας. Σε αντίθεση με την περσινή χρονιά δεν απαιτείται φέτος καμία εξουσιοδότηση προκειμένου κάποιος να μπορεί να υποβάλλει την αίτηση στο ΟΣΔΕ.

Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι οι παραγωγοί οι ίδιοι αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, που μπορεί να γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια πού βρίσκονται τα χωράφια, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση, προκειμένου ο απεικονισμός των αγροτεμαχίων να είναι στη σωστή τους θέση, τα χωράφια να απεικονιστούν σε ηλεκτρονικούς χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ σωστά, γιατί είναι η βάση πάνω στην οποία θα υπολογιστούν τα νέα δικαιώματα.»

Τα δικαιολογητικά – Η καταχώρηση

Έτσι, λοιπόν, «για να γίνει σωστός ο εντοπισμός των αγροτεμαχίων είναι σημαντικό να υπάρχει ένα τοπογραφικό με στίγματα αν έχει κάνει ο παραγωγός για τα αγροτεμάχιά του κάτι τέτοιο ή αν μπορεί μέσω της εφαρμογής του κτηματολογίου να προσδιορίσει το χωράφι του ή έστω αν έχει κάποια στίγματα με GPS με ένα σκαρίφημα απλό, με ένα σχέδιο δηλαδή, όπου θα μπορεί να προσδιοριστεί το χωράφι με ακρίβεια πάνω στον ηλεκτρονικό χάρτη, προκειμένου να δηλωθεί στη σωστή θέση, στη σωστή έκταση και, επιπλέον, να ενημερωθεί και ο παραγωγός αν και κατά πόσο είναι επιλέξιμο. Πολλές φορές έχουμε δει να δηλώνονται χωράφια με μεγαλύτερη έκταση από την πραγματικότητα, γιατί πολλές φορές δεν λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα ή άλλες φορές χωράφια ορίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με μικρότερη έκταση λόγω της μη επιλεξιμότητας κάποιων τμημάτων των χωραφιών αυτών.

Για να είμαστε εξασφαλισμένοι 100% είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της ακριβούς θέσης των αγροτεμαχίων.

Τώρα, η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δηλαδή ο παραγωγός θα προσέρχεται είτε στα κεντρικά γραφεία είτε σε κάποια εξωτερικά συνεργεία. Αυτό, δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει σε κάθε χωριό, γιατί απαιτείται μία σταθερότητα στο συνεργείο, να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό (υπολογιστή, εκτυπωτή, σκάνερ, ίντερνετ) και έτσι θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε με τα εξωτερικά συνεργεία μεγαλύτερης ακτίνας γεωγραφικές περιοχές, προκειμένου η διαδικασία να ξεκινάει μπροστά στον υπολογιστή και να ολοκληρώνεται εκεί με την καταχώρηση και σχεδίαση αγροτεμαχίων του, με το σκανάρισμα των απαραίτητων εγγράφων και την ολοκλήρωση της αίτησης όπου ο παραγωγός θα λαμβάνει και αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλλε, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα τιμολόγια για τη χρέωσή του.

Θα υπάρχει η δυνατότητα αυτή η καταβολή του κόστους της υποβοήθησης της σύνταξης να γίνει και με πίστωση. Δηλαδή να πληρωθεί από την επιδότηση που θα λάβει ο παραγωγός όταν θα μπουν τα χρήματα στον λογαριασμό του. Αφού θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συγκεντρώσει όλες τις αιτήσεις και θα γίνει η προσωρινή αναγνώριση των δικαιωμάτων. Ο παραγωγός θα ενημερωθεί για τα δικαιώματά του και, στη συνέχεια, εάν υπάρχουν ενστάσεις να υποβληθούν και σε δεύτερη φάση να βγουν τα οριστικά δικαιώματα.

Κώστας Μιχαλόπουλος: Τι σημαίνει νέα δικαιώματα

Ο γεωπόνος και υπεύθυνος επίσης του ΚΕΑ, Κώστας Μιχαλόπουλος, εξήγησε αναλυτικά τις αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος και ποιους αφορά η κατοχύρωση των δικαιωμάτων: «Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι από τις 31/12/2014 έπαψαν να έχουν τα δικαιώματα με την μορφή που τα είχαν μέχρι τότε. Για αυτό είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν όλες τις καλλιέργειες και τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες που έχουν ώστε να βγουν τα προσωρινά δικαιώματα τον Αύγουστο όπως προείπαμε που θα είναι έως το 2020. Υπάρχουν καινούριοι όροι, όπως για παράδειγμα «βασική ενίσχυση». Αυτόματη πρόσβαση θα έχουν αυτοί που είχαν υποβάλλει το 2013 αίτηση και έπαιρναν άμεσες ενισχύσεις, μία άλλη κατηγορία είναι αυτοί που δεν είχαν ποτέ ούτε μίσθωναν κάποια δικαιώματα, οι οποίοι αποδεδειγμένα ξεκίνησαν γεωργική δραστηριότητα το 2013. Μία τέτοια κατηγορία είναι αυτοί που δεν λάμβαναν το 2013 άμεσες ενισχύσεις αλλά δήλωναν ότι παρήγαγαν λαχανικά η φρούτα ή καλλιεργούσαν αμπελώνες.

Ακόμα αυτόματη πρόσβαση στα δικαιώματα έχουν αυτοί που θα πάρουν από το εθνικό απόθεμα το 2014 (εφόσον χορηγηθεί) και αυτοί που θα πάρουν το 2015 από το εθνικό απόθεμα. Τώρα υπάρχει μία άλλη κατηγορία οι κληρονόμοι εκμετάλλευσης κάποιου γεωργού ο οποίος πέθανε την προηγούμενη χρονιά ή το 2013. Οι παραγωγοί που είχαν υποβάλλει αίτηση το 2013 έχουν πρόσβαση και κρατάνε τα χρήματα που έχουν πάρει το 2014. Όποιος παραγωγός δεν πήρε όλα τα χρήματα του 2014 λόγω κάποιας μικρής ποινής δεν θα ληφθεί υπόψη με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποχρεωτικά για να μπορέσει κάποιος να πάρει καινούρια δικαιώματα πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει οπωσδήποτε τέσσερα στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης. Το κάθε αγροτεμάχιο θα εντάσσεται είτε στις δενδρώδεις καλλιέργειες είτε στους βοσκοτόπους είτε στα αρόσιμα. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή από τον παραγωγό να δηλώσει το χωράφι στη σωστή χρήση γης. Γιατί, αν από λάθος δηλωθεί άλλη χρήση γης (π.χ οι ελιές δηλωθούν στο αρόσιμο) θα πάρει διαφορετική αξία το δικαίωμά του. Από εδώ και πέρα θα παίρνει κάποιος ενίσχυση όταν είναι πάνω από 250 ευρώ» κατέληξε.

Πηγή: eproini.gr