Skip to main content
27 01 2020 | 15:59

Μελάς: Ίδια τα ποσά ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους και μετά το 2021

Μελάς: Ίδια τα ποσά ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους και μετά το 2021

Την αισιόδοξη πρόβλεψη ότι για τους 80.000 αιγοπροβατοτρόφους στη χώρα μας τα κονδύλια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε θα μειωθούν και έτσι ο προϋπολογισμός των 650 εκατομμυρίων ευρώ θα διατηρηθεί σχεδόν στα ίδια επίπεδα ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς.

Εξάλλου, την ευκαιρία να επωφεληθεί ο εγχώριος αιγοπροβατοτροφικός τομέας με πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και μέσω των άμεσων ενισχύσεων, οι οποίες, σε ποσοστό έως 30%, θα ανακατανεμηθούν υπέρ οικολογικών προγραμμάτων ενίσχυσης, τα λεγόμενα «eco-schemes», αναμένεται να δώσει η νέα ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, σημειώνοντας πως η έμφαση που θα δώσει η νέα ΚΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του τομέα και με πρόσθετα κονδύλια κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

«Η αιγοπροβατοτροφία μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί με πόρους από την ανακατανομή, καθώς είναι ο υπο-κλάδος της κτηνοτροφίας με το ηπιότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε σύγκριση με τη βοοτροφία, τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία. Ταυτόχρονα προσφέρεται και για την εκμετάλλευση ορεινών βοσκοτόπων, διασφαλίζοντας την αειφορική διαχείριση του τοπίου σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές», τόνισε ο κ. Μελάς και εξέφρασε την εκτίμηση πως «ο κλάδος απαιτεί δικαίως την πρώτη θέση στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα».

Μιλώντας σε ημερίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος iSAGE σχετικά με την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ προέβλεψε πως οι χρηματοδοτικές δράσεις της τρέχουσας ΚΑΠ, από τις οποίες περίπου 80.000 αιγοπροβατοτρόφοι σε όλη τη χώρα κάθε χρόνο εισπράττουν συνολικά, με τη μορφή διαφόρων ενισχύσεων, ένα ποσό γύρω στα 650 εκατ. ευρώ, θα διατηρηθούν σχεδόν αναλλοίωτες και στη νέα προγραμματική περίοδο.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι

Ο κ. Μελάς τόνισε, ωστόσο, πως επειδή ο επανασχεδιασμός των εργαλείων αυτών και η ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων θα γίνουν υπό το πρίσμα της μειωμένης χρηματοδότησης και της αναδιανομής ενισχύσεων της ΚΑΠ πιθανότατα υπέρ αγροτών και χωρών, που εισπράττουν λιγότερα από τη μια, και το ότι παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη-μέλη να κατανέμουν τις ενισχύσεις μέσω των Στρατηγικών Σχεδίων που θα συντάξουν από την άλλη, δημιουργούνται ευκαιρίες και κίνδυνοι.

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε πως η προβλεπόμενη διατήρηση και στη νέα ΚΑΠ των προαιρετικά συνδεδεμένων σε ποσοστό έως 10% των άμεσων ενισχύσεων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη διατήρηση του υφιστάμενου κεφαλαίου, προσθέτοντας πως το ποσοστό αυτό είναι δυνατό να αυξηθεί κατά 2%, ειδικά για την καλλιέργεια ψυχανθών, που θα μπορέσει να συντελέσει στην προσφορά φθηνότερων ζωοτροφών στην κτηνοτροφία.

Ασφάλιση και νέων κινδύνων

Η νέα ΚΑΠ θα παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τους πόρους της για την ασφάλιση των αγροτών, έναντι κινδύνων που αντιμετωπίζουν, «γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτρόφων για περισσότερους κινδύνους και όχι για ένα μικρό εύρος ασθενειών και φυσικών αιτίων, όπως συμβαίνει σήμερα».

Διατηρούνται, επίσης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ενώ παραμένει η δυνατότητα διατήρησης προγραμμάτων ενίσχυσης της βιολογικής κτηνοτροφίας, τα οποία πλέον θα μπορούν να προσελκύσουν επιπλέον πόρους αν ενταχθούν στα οικολογικά προγράμματα (eco-schemes).

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η συνέχιση των δράσεων για την προστασία των γενετικών πόρων, όπως η ενίσχυση της διατήρησης αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων, ενώ οι αιγοπροβατοτρόφοι θα μπορούν να ενισχυθούν για τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών και τη λειτουργία συστημάτων ποιότητας.

Σειρά προβληματισμών

Η “Νέα Κρήτη” χθες ζήτησε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Παναγιώτη Πεβερέτο να σχολιάσει τις ανακοινώσεις Μελά.

«Δεν αμφισβητώ τον κ. Μελά. Ίσα-ίσα που γνωρίζω ότι είναι πάντοτε σωστά ενημερωμένος», είπε στη “Νέα Κρήτη” ο κ. Πεβερέτος. Βάζει όμως μια σειρά προβληματισμών, δηλώνοντας στην εφημερίδα μας: «Εάν μειωθεί ο προϋπολογισμός από τη μια - που εκεί φαίνεται ότι πάει η νέα ΚΑΠ, γιατί κόβουν κομμάτι από τον τομέα της ΚΑΠ, είτε από τον πρώτο πυλώνα είτε από τον δεύτερο και το πάνε σε άλλες πολιτικές - δεν αυξάνουν τα ποσά έτσι ώστε να καλυφθούν οι νέες δράσεις της Ε.Ε. από νέα έσοδα. Άλλοι μιλάνε για κόστος που θα έχει για τη χώρα μας σε ποσοστό 15%. Άλλοι μιλάμε για 5%. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα για να πούμε με σαφήνεια ότι θα αυξηθούν τόσο ή θα μειωθούν. Φαίνεται όμως ότι η αιγοπροβατοτροφία αντιμετωπίζεται και από την Ε.Ε. με καλύτερο τρόπο σε σχέση με τους άλλους κλάδους της ζωικής παραγωγής. Και από την άλλη, έχουμε και το παράδειγμα της εξωτερικής σύγκλισης. Τι θα γίνει;

Οι χώρες αυτές που μπήκαν τελευταία στην Ε.Ε. πιέζουν να γίνει εξωτερική σύγκλιση. Δηλαδή ζητάνε οι επιδοτήσεις ανά στρέμμα να είναι ίδιες για κάθε χώρα. Και να μην είναι σε αυτούς μειωμένες, γιατί σε αυτές τις χώρες τα χρήματα είναι πολύ μειωμένα σε σχέση με τις παλιές χώρες-μέλη, όπως είναι η Ελλάδα. Τι θα γίνει εκεί; Θα λάβουν υπόψη τους και το κριτήριο που εμείς βάζουμε ως χώρα, ότι μπορεί να είναι υψηλότερη η στρεμματική επιδότηση στην Ελλάδα (50 ευρώ το στρέμμα για τις δενδρώδεις και 40 ευρώ το στρέμμα για τις ετήσιες καλλιέργειες), αλλά εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο εκμεταλλεύσεων γιατί έχουμε μικρό κλήρο;»

Πηγή: Χριστόφορος Παπαδάκης, neakriti.gr