Skip to main content
04 06 2019 | 09:37

Μέχρι 1ης Ιουλίου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Μέχρι 1ης Ιουλίου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με τη σχετική τροποποιητική εγκύκλιο, αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

  1. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2019, δηλαδή ως 1 Ιουλίου 2019, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ως την Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά επιλέγεται το πεδίο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα βήματα 1 ως 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 και συνοδεύεται, πέραν 3/5 των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών, και από αποδεικτικά έγγραφα που στοιχειοθετούν ανωτέρα βία ή εξαιρετική περίσταση.Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης μεταβίβασης, οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτου της περιοχής, στην οποία ανήκει η εκμετάλλευση του αιτούντα.
  2. Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικής περίστασης για την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2019, οι γεωργοί ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης μεταβίβασης. Οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται αυτόματα για το επόμενο έτος ενίσχυσης 2020.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Ακύρωση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι. Στην περίπτωση συμφωνίας για ακύρωση της εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι επιθυμητή η ακύρωση, επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο με τα υποδείγματα Υ/Δ ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης, πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και για τους δύο συμβαλλόμενους και η αίτηση οριστικοποιείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το Βήμα 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ , στο οποίο είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση μεταβίβασης, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

Ως καταληκτική ημερομηνία ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019.

Αιτήσεις ακύρωσης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί και υποβληθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης θα παραμείνει σε ισχύ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

  1. Τροποποίηση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι και μόνο όσον αφορά:

α) στην αλλαγή κατηγορίας μεταβίβασης, δηλαδή του υποδείγματος

β) στα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης

γ) στα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια Σε περίπτωση αλλαγής του συμβαλλόμενου αποδέκτη, απαιτείται ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας εγκυκλίου, και υποβολή νέας αίτησης μεταβίβασης.

  1. Στην περίπτωση συμφωνίας για τροποποίηση της εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι 4/5 επιθυμητή η τροποποίηση, η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται τροποποιημένη σύμφωνα με τα βήματα 1 ως 4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από ηλεκτρονικό αρχείο με το τροποποιημένο υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση οριστικοποιείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το Βήμα 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση μεταβίβασης, της οποίας ζητείται η τροποποίηση.
  2. Ως καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019.
  3. Αιτήσεις τροποποίησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης παραμένει ως έχει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

H παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2019, ήτοι 31/05/2019. Συνεπώς στις αιτήσεις μεταβίβασης ΔΒΕ με γη η αναγραφόμενη ημερομηνία στα συνημμένα δικαιολογητικά (υποδείγματα μεταβίβασης, πράξη εκμίσθωσης, συμφωνητικό λύσης μίσθωσης, συμβολαιογραφική πράξη) δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31/05/2019.