Skip to main content
28 03 2018 | 10:58

Κατά 7-20% εκτιμάται ότι θα μειωθούν τα κονδύλια για την ΚΑΠ, σύμφωνα με τον Τζελέπη

Κατά 7-20% εκτιμάται ότι θα μειωθούν τα κονδύλια για την ΚΑΠ, σύμφωνα με τον Τζελέπη

Ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Βουλευτής Ν. Σερρών, κ. Μιχάλης Τζελέπης παρευρέθη στο 1ο Αγροτικό Συνέδριο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕ), την Τρίτη 27-3-2018 στην Αθήνα, εκπροσωπώντας την Δημοκρατική Συμπαράταξη.

Ο κ. Τζελέπης, στην αρχή της τοποθέτησής του, αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο, η οποία όπως χαρακτηριστικά σχολίασε: «είναι πολύ δύσκολη και εντελώς διαφορετική από την Εικονική Πραγματικότητα που παρουσιάζεται. Οφείλει λοιπόν να αντιληφθεί η Κυβέρνηση και όλοι μας μια απλή αλήθεια: Η οικονομία της ελληνικής περιφέρειας επηρεάζεται σημαντικά από τον αγροτικό τομέα. Έναν παραγωγικό τομέα της οικονομίας στον οποίο οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής, είναι πλέον εμφανείς στα εισοδήματα, στη συρρίκνωση των επιχειρήσεων και των εκμεταλλεύσεων, στη ρευστότητα, στη δυνατότητα συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας αλλά και στην ίδια την βιωσιμότητα των μονάδων. Στις σημερινές συνθήκες και με την εφαρμογή των νέων βαρύτατων φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων, η επίλυση των σοβαρών ζητημάτων του αγροτικού κλάδου είναι μία «άσκηση» για δυνατούς λύτες, διότι διαλύεται σταδιακά ο παραγωγικός ιστός και επιπλέον έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων έναντι κάθε πολιτικής».

Στη συνέχεια, ο Βουλευτής υπογράμμισε ότι: «η δομική κρίση στο γεωργικό τομέα δεν επιλύεται με ημίμετρα και παροχολογίες. Απαιτούνται πολιτικές μεγάλης πνοής, παρεμβάσεις, διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων».

Επιπροσθέτως, ο κ. Τζελέπης τοποθετήθηκε εκτενώς και για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), για την οποία χαρακτηριστικά σχολίασε ότι: «όλα όσα μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί από την Επιτροπή, δείχνουν ότι θα είναι ανατρεπτική και επομένως δύσκολα διαχειρίσιμη.

Το πρώτο ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ. Ένας προϋπολογισμός που θα επιβαρυνθεί τόσο από το κόστος του BREXIT, όσο και από την χρηματοδότηση των νέων πολιτικών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι π.χ. την νέα πολιτική για την ασφάλεια και τα διαρκώς διογκούμενα κονδύλια που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Δεδομένου δε ότι η ΚΑΠ, δεν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο προϋπολογισμός της μάλλον θα μειωθεί σε ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο από 7%. Ορισμένοι κάνουν λόγο και για 20%. Η θέση μας στο ζήτημα του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι ενιαία, συμπαγής και αδιαπραγμάτευτη. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ.

Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό της εξωτερικής σύγκλισης, η ανακατανομή δηλαδή των διαθέσιμων κονδυλίων υπέρ των χωρών κυρίως της ανατολικής Ευρώπης καθώς και των νεοεισερχομένων στην Ε.Ε. Στο ζήτημα αυτό θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο. Η ελληνική ιδιαιτερότητα είναι ότι ως χώρα, έχουμε την μεγαλύτερη κοινοτική ενίσχυση ανά στρέμμα και για την ακρίβεια το διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που καθιστά πάρα πολύ δυσχερή την διαπραγματευτική μας θέση. Η κάκιστη διαχείριση των βοσκοτόπων, οι δασικοί χάρτες αλλά και το διαχρονικό έγκλημα της μη χωροθέτησης και προστασίας της αγροτικής γης αναδεικνύουν το θέμα της γης σε μείζον πρόβλημα για την επόμενη περίοδο. Xρειάζεται άμεσα η ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί σε συμμαχίες με τις χώρες της ΕΕ των 15 και του Ευρωπαϊκού Νότου που έχουν τα ίδια με εμάς συμφέρονται για την διαμόρφωση θέσεων που θα περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, το πρόβλημα.

Και τέλος, αλλά όχι ήσσονος σημασίας τρίτο ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται οι άμεσες ενισχύσεις στο εσωτερικό του κάθε κράτους-μέλους, η εσωτερική σύγκλιση, όπου παρατηρείται ότι οδεύουμε σε ένα διαρκώς πιο απλοποιημένο σύστημα κατανομής που συνδέει το ποσό της στήριξης με την περιοχή της γης που έχει δηλώσει ο κάθε γεωργός, χωρίς ιστορικότητα και προαπαιτούμενα (SAPS). Λαμβάνοντας υπόψη ότι: το 50% της αγροτικής γης στην Ελλάδα ανήκει σε ετεροεπαγγελματίες του χώρου, η εφαρμογή του σχήματος SAPS σε συνδυασμό με την πλήρη αποσύνδεση της παραγωγής από τις ενισχύσεις θα έχει ως αποτέλεσμα είτε την απόσυρση γης από την καλλιέργεια, είτε την εκτίναξη των ενοικίων στα ύψη».

Επιπλέον, ο κ. Τζελέπης, ως Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι: «Αξιολογούμε ως πρώτη προτεραιότητα την πολιτικής γης, ως πρωτεύουσας σημασίας για την βιωσιμότητα του τομέα, αξιολογούμε την διαφύλαξη των μέσων παραγωγής ως βασική αρχή για την βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα:

  • Με χωροθέτηση της αγροτικής γης και προστασία της από άλλες χρήσεις.
  • Με ήπιες πολιτικές φοροκινήτρων ώστε η γη να οδηγηθεί σε αυτούς που την καλλιεργούν.
  • Με λύσεις που θα παίρνουν υπ’ όψιν και θα οριστικοποιούν τους αναδασμούς
  • Με Τράπεζες Γης σε περιφερειακό επίπεδο και ενοικίαση της σε συλλογικές οργανώσεις και παραγωγούς με κριτήρια βιωσιμότητας με προτεραιότητα στους νέους».

Επίσης, τόνισε ακόμη ότι: «δεν μπορεί η ανισοκατανομή των άμεσων ενισχύσεων να αντιμετωπιστεί με ισοπεδωτικές λογικές. Χρειάζεται λεπτομερής χαρτογράφηση και σχεδιασμός, με τους όρους βιωσιμότητα, νέοι αγρότες, συλλογικές προσπάθειες, προστιθέμενη αξία των ενισχύσεων να είναι μέσα στο κάδρο».

Ακόμα, ο Βουλευτής στην Ομιλία μίλησε και για την Μελλοντική Χρηματοδότηση της ΕΕ. «αποκωδικοποιώντας το έγγραφο προβληματισμού για την μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την δυνατότητα: να διεκδικήσουμε να μείνουν εκτός διαπραγμάτευσης οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς. Αποτελούν περίπου το 1/3 της συνολικής έκτασης της χώρας και η ήπια αγροτική δραστηριότητα που ασκείται σε αυτές είναι ζωτικής σημασίας τόσο για οικονομικούς, όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους».

Επίσης, ο κ. Τζελέπης έθεσε και «το πολύ μικρό μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε συνάρτηση με τον πολύ μικρό βαθμό οργάνωσης τους σε συλλογικές οργανώσεις (συνεταιρισμούς, ομάδες ή/και οργανώσεις παραγωγών κλπ), το οποίο καθιστά τους Έλληνες παραγωγούς τον πιο αδύναμο κρίκο της αγροδιατροφικής αλυσίδας τόσο σε επίπεδο διαπραγμάτευσης τιμών, όσο κόστους παραγωγής όσον αφορά τα αγροτικά εφόδια (λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ). Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει στους παραγωγούς να καρπώνονται την προστιθέμενη αξία μιας (τουλάχιστον) πρώτης μεταποίησης των προϊόντων τους. Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε την οργάνωση των παραγωγών σε συλλογικότητες και την συνέχιση της στήριξης τους μέσα από το Π.Α.Α. και όχι μόνο. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη δίνει προτεραιότητα στις συλλογικές προσπάθειες των αγροτών, που θα στηριχτούν με κάθε τρόπο μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων με στόχους, (α) την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οργάνωση των Ελλήνων αγροτών και (β) την σταδιακή μεγέθυνση των συλλογικών οργανώσεων».

Κλείνοντας, ο Βουλευτής υπογράμμισε ότι: «Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση μπορούν να φέρουν μεγάλες βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τον αντίκτυπο της γεωργίας σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα και να μειώσουν το κόστος για τους γεωργούς. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στη γεωργία εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και άνισα διαδεδομένη σε ολόκληρη την ΕΕ και υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να αντιμετωπιστεί η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην τεχνολογία» Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας η υποστήριξη της γνώσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας να διασφαλιστεί για όλους τους αγρότες της χώρας».